Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiportalens perspektiv och vision …vad har vi skapat, och varför? Lund, 15 februari 2006 Lars J. Nilsson Lunds tekniska högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiportalens perspektiv och vision …vad har vi skapat, och varför? Lund, 15 februari 2006 Lars J. Nilsson Lunds tekniska högskola."— Presentationens avskrift:

1

2 Energiportalens perspektiv och vision …vad har vi skapat, och varför? Lund, 15 februari 2006 Lars J. Nilsson Lunds tekniska högskola

3 LTH vid Lunds universitet •LU har över 40000 studenter •LTH har 5800 studenter •LTH har 540 forskarstuderande och 30- 40 disputerade inom energi varje år. •LTH är näst största mottagaren av EFUD-medel från STEM (230 MSEK, 2002-04) •Samarbete mellan fakulteter

4 FORSKNINGSPORTAL ENERGI: Det primära syftet är att Energiportalen skall bistå och utveckla den ledande kompetens inom energiområdet som finns vid LTH/LU med syfte att ytterligare stärka forskning och utbildning inom området. Energiportalen skall också vara en inkörsport för olika intressenter där som det inte redan finns direkta kanaler till verksamma inom området vid LTH/LU.

5 Ur Blandaren, hösten 2005

6 Energiutmaningar •Konventionella oljeresurser sinar •Klimatfrågan hettar till •Kärnenergifrågorna gör comeback •Energianvändningen ökar •Tekniska lösningar: –Energieffektivisering –Förnybar energi –Kärnenergi –Koldioxidlagring

7 Fler utmaningar: •Utmaningen är mycket mer än att ta fram tekniska lösningar - ekonomi, styrmedel, osv. •Målkonflikter och dilemman i miljö- och energipolitiken •Förnybart, avveckling, klimatmål, oljeberoende •Tryggt, konkurrenskraftigt, (bas)industrin •Ändrade förutsättningar för forskning och utbildning (finansiering, styrning, internationalisering, kommersialisering, osv.)

8 Bränsleförbrukning i nya bilar Källa: 30 Years of Energy Use in IEA Countries, IEA 2004

9

10

11 Fler utmaningar: •Utmaningen är mycket mer än att ta fram tekniska lösningar - ekonomi, styrmedel, osv. •Målkonflikter och dilemman i miljö- och energipolitiken •Förnybart, avveckling, klimatmål, oljeberoende •Tryggt, konkurrenskraftigt, (bas)industrin •Ändrade förutsättningar för forskning och utbildning (finansiering, styrning, internationalisering, kommersialisering, osv.)

12 Projection of EU-15 emissions in 2010 Source: J. Salay, EC DG-ENVIRONMENT

13 Samlade prognosresultat Prognoser Källa: Kontrollstation 2004 (STEM, NV)

14 Vattenkraft Kärnkraft TWh/år Kapacitet Mottryck Efterfrågan Gasturbin 300200 1000400 Olja Rörlig kostnad Prisbildning i den nordiska kraftmarknaden - Elpriseffekt av kostnad för CO2-utsläppsrätter öre/kWh 5 € 10 € 20 € Kolkondens Antagen prisnivå för utsläppsrätt (motsvarande ett ton CO 2 ) (normalår) (=genomsnittlig magasinfyllnad för vattenkraften) (våtår) (torrår) Källa: Vattenfall, 2003

15 Fler utmaningar: •Utmaningen är mycket mer än att ta fram tekniska lösningar - ekonomi, styrmedel, osv. •Målkonflikter och dilemman i miljö- och energipolitiken •Förnybart, avveckling, klimatmål, oljeberoende •Tryggt, konkurrenskraftigt, (bas)industrin •Ändrade förutsättningar för forskning och utbildning (finansiering, styrning, internationalisering, kommersialisering, osv.)

16 Fördelar och styrkor att förvalta •Flera kompetens- och profilområden •Stora experimentella resurser •Hela kedjan från tillämpning till grundforskning (och vice versa) •Grundvetenskaplig stark kompetens •Andra fakulteter inom LU •LU support (innovation, juridik)

17 •TRE STORA MED EXPERIMENTELLA RESURSER: –Förbränning –Värme- och kraftteknik –Biologisk omvandling •FLER MED SPETS OCH EXPERIMENTELLA RESURSER –Energi i industri, byggnader och transporter –Transmission, distribution, drivlinor –Solenergi –Katalytisk rening •…OCH SPETS PÅ BREDDEN –Systemlösningar och energisystemstudier –Innovationssystem –Policyanalys

18 Fördelar och styrkor att förvalta •Flera kompetens- och profilområden •Stora experimentella resurser •Hela kedjan från tillämpning till grundforskning (och vice versa) •Grundvetenskaplig stark kompetens •Andra fakulteter inom LU •LU support (innovation, juridik)

19 Energiportalen skall särskilt verka för: •En ökad samverkan inom LTH/LU för att skapa fler samarbeten mellan olika forskningsområden, etablera nya forskningsinriktningar, och ge underlag för prioriteringar. •Att grundutbildning och forskarutbildning inom området samordnas ytterligare och utvecklas mot bakgrund av nya omvärldskrav. •Att forskningen och utbildningen inom energiområdet kommuniceras tydligare och effektivare till olika intressenter. Energiportalen skall också vara en resurs för LTH/LU:s ledning i enlighet med den nya organisationen på LTH.

20 … SÅ FORTSÄTTER VI RESAN!


Ladda ner ppt "Energiportalens perspektiv och vision …vad har vi skapat, och varför? Lund, 15 februari 2006 Lars J. Nilsson Lunds tekniska högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser