Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrbottens energikontor AB Europas nordligaste regionala energikontor - Bildades 1997 - Är oberoende och icke-vinstdrivande - Ägs av kommuner och landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrbottens energikontor AB Europas nordligaste regionala energikontor - Bildades 1997 - Är oberoende och icke-vinstdrivande - Ägs av kommuner och landsting."— Presentationens avskrift:

1 Norrbottens energikontor AB Europas nordligaste regionala energikontor - Bildades 1997 - Är oberoende och icke-vinstdrivande - Ägs av kommuner och landsting i Norrbotten Syfte: Öka användningen av förnybar energi. Energieffektivisering Öka användningen av miljöanpassad teknik Projekt och uppdrag med fokus på energi- och klimat och hållbar utveckling

2 Vad innebär globala klimatförändringar och omställningen av världens energisystem för oss i Norrbotten?

3 Energianvändning per capita år 2004 Energianvändning per capita år 2004 Källa: IEA 2007 och Regionfakta 2007

4 Utsläpp av CO2 per capita år 2004 Källa: IEA 2007 och Regionfakta 2007

5 Nationella energi- och klimatmål 2020 50 procent förnybart 2020 20 procent effektivare energianvändning Avveckla användningen av fossila bränslen för uppvärmning Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn Minska klimatgasutsläppen med 40 procent

6 Norrbottens energi- och klimatstrategi Energieffektivisering Energianvändning i lokaler, bostäder, SME- företag ska minska med 25% Industrin ska effektivisera med 20% per BRP- krona Uppvärmning med direktverkande el ska upphöra Energianvändning i transportsektorn ska effektiviseras med 20%

7 Norrbottens energi- och klimatstrategi Förnybar energi Andel förnybar energi öka med 20% genom att: Användning av eldningsolja inom industrin ska upphöra Uppvärmning med fossil olja ska upphöra Andel förnybar energi i transportsektorn ska uppgå till 10%

8 Vad gör Nenet? Insatser för ett energieffektivt och starkt näringsliv (IESN) Energieffektivt företagande Norrbottens och Västerbottens energi- och klimatoffensiv Samordning av kommunala energi- och klimatrådgivare Oberoende vindkraftsresurs Närvärme Uthållig kommun Energi- och klimatrådgivning Strategiskt stöd till kommuner och landsting Regional aktör på uppdrag av Energimyndigheten

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Allas rätt till energi

21 Norrbottens energikontor AB (Nenet) Ulrika Lundberg Projektledare nenet.se


Ladda ner ppt "Norrbottens energikontor AB Europas nordligaste regionala energikontor - Bildades 1997 - Är oberoende och icke-vinstdrivande - Ägs av kommuner och landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser