Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energiråd för butiker. Energi- och klimatrådgivning •Opartisk rådgivning till företag, organisationer och hushåll •Rådgivningen är kostnadsfri och finns.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energiråd för butiker. Energi- och klimatrådgivning •Opartisk rådgivning till företag, organisationer och hushåll •Rådgivningen är kostnadsfri och finns."— Presentationens avskrift:

1 Energiråd för butiker

2 Energi- och klimatrådgivning •Opartisk rådgivning till företag, organisationer och hushåll •Rådgivningen är kostnadsfri och finns i alla kommuner •Inspiratör, bollplank och rådgivare

3 Innehåll •Energieffektivisera, varför? •Hur gör man? •Exempel och åtgärder •Vägen vidare, mer information

4 Varför? •Det är lönsamt att energieffektivisera! •Minskad miljöpåverkan! Energieffektivisering = att med minskad energianvändning uppnå samma nytta eller att med samma energianvändning uppnå större nytta än tidigare

5 Börja med att inventera •El, fjärrvärme, olja, fjärrkyla – vad använder vi? •Hur mycket energi köps in? •Värme, belysning, kyla – till vad används energin?

6 Två steg Steg 1 Minska energibehovet Steg 2 Maximera andelen förnybara bränslen

7 Belysning •Rätt belysning säljer varor •Stor besparingspotential •Värmeöverskott från äldre armaturer •Ersätt utan att försämra ljuskvaliteten

8 Exempel: Indiska •Kan spara 50 000 kr/år •145 halogenspotlights kan bytas mot 31 keramiska metallhalogenlampor •Återbetalningstid 4 år

9 Exempel: NetOnNet •Kan spara 30 000 kr/år •Byte av fasadbelysning •Återbetalningstid: 1 år

10 Exempel: Buketten •Har gjort om belysningen •Både personal och kunder mycket positiva •Minskad energianvändning och minskat buller •Bättre exponering av varor

11 Åtgärder - belysning •Inventera befintlig belysning och se över behoven •Byt glödljus mot lågenergilampor •Ersätt halogenspotlights med keramiska metallhalogen •Tidsstyrning •Se över skylt- och fasadbelysning •Närvarostyrning på lager och personalutrymmen •Arbeta med fokusbelysning •Nya armaturer

12 Ventilation •Kylar och frysar påverkar behovet •Underhåll regelbundet •Tidsstyrd ventilation •Flödesstyrd ventilation

13 Kyla och värme •10 mil kyldiskar •Komfortkyla •Värmebehov •Beteendemönster spelar stor roll

14 Exempel: Dörrar på kyldisken sparar el •40–50 % av elanvändningen i livsmedelsbutiker går till förvaring av kylda och frysta livsmedel. •Dörrar sattes in på befintlig kyldisk •Resultat: 6 % mindre total elanvändning i butiken, bättre inneklimat, 3 grader lägre temperatur på de kylda varorna, kunderna positiva.

15 Solavskärmning och klimatskal •Markiser •Energisparfönster •Vindsisolering •Dörrar

16 Steg 2: Öka andelen förnybar energi •Välj el från förnybara källor – Grön el •Konvertera från olja och el •Välj biobränsle, fjärrvärme eller värmepump •Klimatkompensera

17 Mer information •Energimyndigheten www.energimyndigheten.se > Företag www.energimyndigheten.se •Kommunala energi- och klimatrådgivarna •Ljuskultur www.ljuskultur.se •Miljöstyrningsrådet www.msr.sewww.msr.se •Sveriges Tekniska Forskningsinstitut www.sp.se www.sp.se

18 Sammanfattning •Det är lönsamt att energieffektivisera! •Inventera, engagera personalen •Minska energianvändningen •Öka andelen förnybar energi Frågor? Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Energiråd för butiker. Energi- och klimatrådgivning •Opartisk rådgivning till företag, organisationer och hushåll •Rådgivningen är kostnadsfri och finns."

Liknande presentationer


Google-annonser