Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RUPEN IV -Miljö i balans Prioriterade områden i perspektivet regional utveckling Östersjö i balans (övergödning) Fossilbränslefri region Olje- och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RUPEN IV -Miljö i balans Prioriterade områden i perspektivet regional utveckling Östersjö i balans (övergödning) Fossilbränslefri region Olje- och."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 RUPEN IV -Miljö i balans Prioriterade områden i perspektivet regional utveckling Östersjö i balans (övergödning) Fossilbränslefri region Olje- och kemutsläpp till havs Avfallsmängder och farligt avfall Värdefulla biotoper och miljöer

5 ”Kalmar län ska vara en föregångsregion i arbetet med minskade klimatpåverkande utsläpp samtidigt som vi åstadkommit en hållbar tillväxt.” Länets kommuner och landsting 2006 (RF styrelse)

6 Energi och miljö som tillväxtfaktor Fossilbränslefri region år 2030 (netto) Effektivare energianvändning KONVERTERA EFFEKTIVISERA PRODUCERA PROFILERA

7 Källa: Energibalans Kalmar län 2007, Energikontor Sydost

8

9 Klimatarbete i kommuner och landsting Värmelagring i berg Vindkraft – affärsutveckling Energieffektiva reningsverk Kraftvärme Länsgemensamma klimatinvesteringsprogram (KLIMP) Nationellt pilotlän Uthållig kommun Konsultcheckar energiutredningar Offentlig upphandling miljöbilar Kraftvärme UBC Energy Commission Klimatlöfteskampanj Fjärr- och närvärme Kommunvind Nationell vindkraftskonferens Flexifuel Utbildningar Regionalt mobilitetskontorKlimatkommission Kalmar län MiljöbilarLänstrafik Biogas – nya substrat från havet Energieffektivisering i fastigheterSustainable Sweden Southeast AB LED Biogas – idéstudie, länsgrupp, länsplan, byggande, uppgradering

10 Kalmar län Källa: Energibalans Kalmar län 2007, Energikontor Sydost

11 Fossil koldioxid, Kalmar län 2007 Källa: Energibalans Kalmar län 2007, Energikontor Sydost

12 MKB – mellanlagring, inkapsling Ta hänsyn till regionala mål Fossilbränslefri region –Bygg och drifta Clink klimatneutralt Redovisa –ett klimatneutralt alternativ –bästa möjliga teknik för energi-effektivisering –nyttjande av spillvatten –påverkan på trafiksäkerhet och hälsa

13 Några exempel 2005 KLIMP 2005-2008 -6 600 ton CO2 KLIMP-program 2006-2012 -21 000 ton CO2 El Södra Cell 2004/2008-119 000 ton CO2* Vindel 2005/2008 -37 000 ton CO2* Odensviholm Lantbruk -800 ton CO2* Fjärrvärme Färjestaden - 2 500 ton CO2 Länsupphandling KLT - 5 000 ton CO2 Kraftvärmeverk Kalmar 2009 -110 000 ton CO2** -300 000 ton CO2 * Vid el på marginalen, räknat på 0,80 kg CO2/kWh ** Vid el på marginalen

14 Kalmar län utgör systemgräns. Kärnkraftverket i Oskarshamn räknas som en extern, nationell, producent. Orsaken till detta är främst att kärnkraftverkets elproduktion är så stor att det annars blir omöjligt att läsa ut andra trender, förändringar osv. Regionalt producerad förnyelsebar el, såsom motkraft, vindkraft innanför territorialgränsen och vattenkraft räknas i energibalansen länet tillgodo. Länets övriga elförbrukning anses ha samma sammansättning som den nationella elmixen. Regionalt producerad bioenergi (biobränsle, biogas) och förnybara fordonsbränslen räknas länet tillgodo, även om bränslet exporteras. Då vi använder begreppet ”fossilbränslefri region” menas vi alltid att det inte ska ske något nettoutsläpp av fossil koldioxid från Kalmar län.


Ladda ner ppt "RUPEN IV -Miljö i balans Prioriterade områden i perspektivet regional utveckling Östersjö i balans (övergödning) Fossilbränslefri region Olje- och."

Liknande presentationer


Google-annonser