Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden John Johnsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden John Johnsson."— Presentationens avskrift:

1 Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden John Johnsson

2 Profu Profu och Fjärrvärme Investeringsanalys, inkl ekonomisk riskanalys Strategisk utveckling Värdering av spillvärme och bränsleavtal Integration av fjärrvärmesystem Modellutveckling; Martes m.m. Samverkande analys Bränslemarknadsanalyser Miljö - utredningar / tillstånd Uppdrag för flertal av Sverige fjärrvärmeföretag Profu är ett oberoende konsult- och forskningsföretag grundat 1987. Profus 20 anställda förser våra kunder med kvalificerade analyser och rekom- mendationer inom energi-, klimat-, miljö- och avfallsområdet

3 Varför prognos? ● Ge en nyanserad bild av framtiden ● Ge Svensk Fjärrvärmes medlemmar möjlighet att förebereda sig inför förändringar i omvärlden ● Kort sikt 2015 (SvF prognos) ● Lång sikt 2025 (”Fjärrvärme i framtiden”, Profu) Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

4 Branschprognos 2015 ● Branschprognos bygger på aktuella förutsättningar ● Baseras på företagens egna uppfattningar om lokala förhållanden ● Branschprognos vart 5:e år ● Finns på www.svenskfjarrvarme.sewww.svenskfjarrvarme.se Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

5 Fjärrsyn: Fjärvärmen i framtiden - 2025, Profu ● Analys och sammanställning av nationella studier och statistik, samt från intervjuer med fjärrvärmeföretag ● Identifierat trender där störst vikt lagts vid befintliga kunder ● Finns på www.svenskfjarrvarme.sewww.svenskfjarrvarme.se Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

6 Fjärrvärmen fortsätter att växa - prognos 2015 Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

7 Förändring i värmeleveranser fram till 2015… Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden Källa: SvF - Branschprognos

8 …minskning enligt fjärrvärmen i framtiden - 2025 Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

9 Minskning av leveranser av fjärrvärme i befintlig bebyggelse 2007-2025 Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

10 Kundexempel effektiviseringsåtgärder Hotellrenovering – fönsterbyte, FTX etc

11 Kundexempel bergvärmepump Fem flerbostadshus

12 Årlig kostnadsdifferens: Ny bergvärmepump med fjärrvärme som komplement vs befintlig fjärrvärme Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden 2008 2-3 TWh i riskzonen Elpris ca 62 öre/kWh

13 Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden Årlig kostnadsdifferens: Ny bergvärmepump med fjärrvärme som komplement vs befintlig fjärrvärme 2007 17-18 TWh i riskzonen Elpris ca 45 öre/kWh

14 2020 Årlig kostnadsdifferens: Ny bergvärmepump med fjärrvärme som komplement vs befintlig fjärrvärme

15 En utblick mot 2020 – Värmefaktor VP Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden SP bedömer att värme- pumparnas prestanda ökar Med 10-15% till 2020

16 Andra leveransmöjligheter 2025 ● Industri 5 TWh (enl. STEM långtidsprognos) ● Absorptionskyla, sorptionskyla, vitvaror i hushållen, markvärme tillsammans 1 TWh ● Övriga (Fastighetstvättstugor, raffinering, växthus, bioenergikombinat etc.) Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

17 Trenden syns redan i kundstrukturen Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

18 Fjärrvärme i framtiden Sammanfattning 0 10 20 30 40 50 60 1990199520002005Faktisk 2007 Normalår 2007 2010201520202025 TWh/år Historik, faktiska värden FV-BAS, normalår FV-HÖG, normalår FV-LÅG, normalår + 2% - 10% - 20%

19 Fossila bränslen minskar – avfall och biobränslen ökar Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

20 CO 2 utsläpp väntas fortsätta minska Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

21 Fortsatt kraftvärmeutbyggnad 2015 Elproduktion (netto) Andel företag med kraftvärme Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

22 Slutsatser ● Prognoser är en bedömning, inget facit ● Upp till företagen att möta utmaningarna: 1.Prisnivå och prisstruktur 2.Kundrelationer 3.Nya användningsområden Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

23 Tack för mig!

24 Uppskattning av antalet värmepumpar i flerbostadshus och lokaler Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

25 Effektiviseringsåtgärder i bebyggelsen Underlag från EnEff-utredningen * Här: Värme och el * Till år 2016 ”Ingenjörskalkyl” Olika räntor Med hänsyn till transaktionskostnader och andra faktorer Bedömt spontant EnEffs styrmedels- förslag (ca 13+8 TWh)


Ladda ner ppt "Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden John Johnsson."

Liknande presentationer


Google-annonser