Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden"— Presentationens avskrift:

1 Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden
John Johnsson

2 Profu Profu och Fjärrvärme
Investeringsanalys, inkl ekonomisk riskanalys Strategisk utveckling Värdering av spillvärme och bränsleavtal Integration av fjärrvärmesystem Modellutveckling; Martes m.m. Samverkande analys Bränslemarknadsanalyser Miljö - utredningar / tillstånd Uppdrag för flertal av Sverige fjärrvärmeföretag Profu är ett oberoende konsult- och forskningsföretag grundat 1987. Profus 20 anställda förser våra kunder med kvalificerade analyser och rekom-mendationer inom energi-, klimat-, miljö- och avfallsområdet Profu

3 Varför prognos? Ge en nyanserad bild av framtiden
Ge Svensk Fjärrvärmes medlemmar möjlighet att förebereda sig inför förändringar i omvärlden Kort sikt 2015 (SvF prognos) Lång sikt 2025 (”Fjärrvärme i framtiden”, Profu) Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

4 Branschprognos 2015 Branschprognos bygger på aktuella förutsättningar
Baseras på företagens egna uppfattningar om lokala förhållanden Branschprognos vart 5:e år Finns på Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

5 Fjärrsyn: Fjärvärmen i framtiden - 2025, Profu
Analys och sammanställning av nationella studier och statistik, samt från intervjuer med fjärrvärmeföretag Identifierat trender där störst vikt lagts vid befintliga kunder Finns på Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

6 Fjärrvärmen fortsätter att växa - prognos 2015
Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

7 Förändring i värmeleveranser fram till 2015…
Källa: SvF - Branschprognos Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

8 …minskning enligt fjärrvärmen i framtiden - 2025
Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

9 Minskning av leveranser av fjärrvärme i befintlig bebyggelse 2007-2025
Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

10 Kundexempel effektiviseringsåtgärder Hotellrenovering – fönsterbyte, FTX etc

11 Kundexempel bergvärmepump Fem flerbostadshus

12 Årlig kostnadsdifferens: Ny bergvärmepump med fjärrvärme som komplement vs befintlig fjärrvärme
2008 Elpris ca 62 öre/kWh 2-3 TWh i riskzonen Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

13 Årlig kostnadsdifferens: Ny bergvärmepump med fjärrvärme som komplement vs befintlig fjärrvärme
2007 Elpris ca 45 öre/kWh 17-18 TWh i riskzonen Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

14 Årlig kostnadsdifferens: Ny bergvärmepump med fjärrvärme som komplement vs befintlig fjärrvärme
2020

15 En utblick mot 2020 – Värmefaktor VP
SP bedömer att värme- pumparnas prestanda ökar Med 10-15% till 2020 Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

16 Andra leveransmöjligheter 2025
Industri 5 TWh (enl. STEM långtidsprognos) Absorptionskyla, sorptionskyla, vitvaror i hushållen, markvärme tillsammans 1 TWh Övriga (Fastighetstvättstugor, raffinering, växthus, bioenergikombinat etc.) . Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

17 Trenden syns redan i kundstrukturen
Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

18 Fjärrvärme i framtiden Sammanfattning
TWh/år 60 + 2% - 10% - 20% 50 40 30 Historik, faktiska värden FV-BAS, normalår 20 FV-HÖG, normalår FV-LÅG, normalår 10 1990 1995 2000 2005 Faktisk Normalår 2010 2015 2020 2025 2007 2007

19 Fossila bränslen minskar – avfall och biobränslen ökar
Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

20 CO2 utsläpp väntas fortsätta minska
Från dagens 86 g/ KWh till 46 g/ KWh Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

21 Fortsatt kraftvärmeutbyggnad 2015
Elproduktion (netto) Andel företag med kraftvärme Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

22 Slutsatser Prognoser är en bedömning, inget facit
Upp till företagen att möta utmaningarna: Prisnivå och prisstruktur Kundrelationer Nya användningsområden Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

23 Tack för mig!

24 Uppskattning av antalet värmepumpar i flerbostadshus och lokaler
Prognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden

25 Effektiviseringsåtgärder i bebyggelsen
Underlag från EnEff-utredningen * Här: Värme och el * Till år 2016 ”Ingenjörskalkyl” Olika räntor Med hänsyn till transaktionskostnader och andra faktorer Bedömt spontant EnEffs styrmedels-förslag (ca 13+8 TWh)


Ladda ner ppt "Fjärrvärmeprognos 2015 och Fjärrvärmen i framtiden"

Liknande presentationer


Google-annonser