Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya regler på fjärrvärmemarknaden Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya regler på fjärrvärmemarknaden Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme."— Presentationens avskrift:

1 Nya regler på fjärrvärmemarknaden Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme

2 Fjärrvärmens kunder, i levererad fjärrvärme 2 Konsumenter, ca 240 000 Lekmän

3 Kundinflytande på olika sätt idag Näringsidkare ● Allmänna avtalsvillkor överenskomna mellan parterna ● Fjärrvärmenämnden ● Dialog mellan parterna om prisförändring (partsgemensamt system) Konsumenter ● Allmänna avtalsvillkor förhandlas med konsumentverket ● Fjärrvärmenämnden ● Rådgivning om avtalsvillkor m m via Konsumenternas energimarknadsbyrå 3

4 Förutsättningar för nya regler på värmemarknaden ● Fjärrvärmeföretag möter olika kunder ● Företagskunder vill förhandla och välja prismodell som passar deras behov ● Konsumenter/småhusägare har lätt att välja andra uppvärmningsalternativ ● Fjärrvärmemarknaden i kraftig förändring vilket kräver stora investeringar för kostnadseffektivisering ● Förändrad syn från regeringen om användning av spillvärme, dock ännu inte miljögodkänt av kunderna 4

5 Tuff konkurrens på värmemarknaden 5

6 Stora investeringar - främst kraftvärme 6 Mdr kr

7 Svensk Fjärrvärmes syn på nya regelverk ● Företagskunder: information, transparens och flexibilitet – fjärrvärmelagen och partgemensamt system för prisdialog ● Konsumenter kan behöva förstärkt skydd mot oseriösa aktörer - obligatorisk prisändringsprövning för uppvärmningskostnad av Energimarknadsinspektionen ● Regler för användning av överskottsenergi från industri och stora kunder - förhandlas mellan parterna – t ex via allmänna avtalsvillkor ● Prisreglering måste undvikas för att hålla nere fjärrvärmepriserna och möjliggöra fortsatta investeringar 7

8 Tack för uppmärksamheten! Ulrika.jardfelt@svenskfjarrvarme.se www.svenskfjarrvarme.se


Ladda ner ppt "Nya regler på fjärrvärmemarknaden Ulrika Jardfelt, Svensk Fjärrvärme."

Liknande presentationer


Google-annonser