Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De nordiska reglerings- myndigheternas arbete med att införa en gemensam nordisk slutmarknad Marielle Liikanen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De nordiska reglerings- myndigheternas arbete med att införa en gemensam nordisk slutmarknad Marielle Liikanen."— Presentationens avskrift:

1 De nordiska reglerings- myndigheternas arbete med att införa en gemensam nordisk slutmarknad Marielle Liikanen

2 Nordisk marknad i framkant •Den Nordiska elmarknaden är en av världens mest utvecklade elmarknader –Vi strävar efter att den utvecklingen ska fortsätta –De Nordiska energiministrarna har under en längre tid visat starkt stöd för utvecklingen av en gemensam slutkundsmarknad

3 Varför en gemensam marknad? •Kunderna gynnas –Långsiktigt dyrare att driva 4 nationella marknader jämfört med 1 gemensam marknad

4 Vilka är vinsterna? •Effektiviseringar •Minskade driftskostnader •Ökad innovation – nischade produkter → Kunderna gynnas!

5 NordREGs mål •“to minimize the regulatory and technical obstacles for the suppliers willing to operate in the various Nordic countries”

6 Förändringar av regelverk och processer •Marknaderna utvecklas kontinuerligt –Status quo är inte ett alternativ •Harmonisering av regelverk och processer –Viktigast först –Allt behöver inte harmoniseras

7 Nordisk slutkundsmarknads design •Viktiga principer: –Endast kritiska processer bör harmoniseras –Harmoniserat regelverk som underlättar för elhandlarna att agera –Nordisk slutkundsmarknad ska vara öppen för alla kunder –Kunder ska känna trygghet och förtroende för att kunna agera på en nordisk marknad

8 Vad bör harmoniseras? •Mätvärdeshantering •Processen när en kund flyttar •Process och tidsramar för balanshantering •Elhandlarnas tillgång till kunddata •Minimikrav för att informera kunder om prisförändringar •Processen när en kund byter elhandlare (redan harmoniserat)

9 Vad behöver inte harmoniseras? •Användning av smarta mätare •Regler för fakturering •Regler för marknadsföring

10

11 Nordisk slutkundsmarknad - nästa steg •Förändringar möjligt till 2015 –NordREGs förslag, fick stöd av Nordiska ministerrådet 27 okt •Detaljerad implementeringsplan ska presenteras vid nästa Nordiska energiministermöte •NordREG ska tillsammans med berörda aktörer ta fram en rapport med de ändringar som måste göras i regelverk och processer för att nå målet om en gemensam nordisk slutkundsmarknad 2015 – rapporten ska vara klar 15 mars 2010

12 Branschens deltagande är avgörande •Vi vill nå de bästa och mest kostnadseffektiva lösningarna •Nu har branschen stora möjligheter att påverka utformningen av den framtida Nordiska marknaden

13 Gemensamt arbete för en Nordisk slutkundsmarknad •NordREG kommer att bjuda in branschen till att delta i arbetet med att ta fram rapporten till de Nordiska energiministrarna –Avgörande att branschen avsätter tillräckligt med resurser •NordREG planerar två workshops (preliminärt jan och feb 2010)

14 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "De nordiska reglerings- myndigheternas arbete med att införa en gemensam nordisk slutmarknad Marielle Liikanen."

Liknande presentationer


Google-annonser