Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Saminvesteringsforum Kunskapsseminarium 11 maj 2012 Peter Strannegård, Fortum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Saminvesteringsforum Kunskapsseminarium 11 maj 2012 Peter Strannegård, Fortum."— Presentationens avskrift:

1 Saminvesteringsforum Kunskapsseminarium 11 maj 2012 Peter Strannegård, Fortum

2 Målsättning Rätt från början Rätt data i rätt tid Dela IT-kostnader Gemensamma lösningar Betalning per anläggning Frivillighet Öppet för alla Samarbete med tex EI Kundnöjdhet Kostnadseffektivitet Konkurrensneutralitet Transparens

3 Bakgrund 3 EMIX TIX Saminvestering (Svensk Energi) (Tieto) (Branshföretag & Tieto)

4 4 Frivillig och affärsdriven saminvestering för deltagande företag 3. Investeringskonto Ytterligare kunder beställer tjänsten vid ett senare tillfälle, priset per POD blir densamma som vid tidigare tillfälle. Fördelas på antalet POD som Investerat och kan nyttjas till framtida utvecklingar Investeringen fördelas baserat på antalet POD som avtalar om utvecklingen. 1. Utvecklingsförslag 2. Utvecklingsbeslut nya tjänster Kunderna och Tieto tar fram förslag till utveckling av funktionalitet för definierade områden WS / Förstudier / Intervjuer Saminvesteringsforum

5  Nordisk harmonisering  Demand response  Centralt mätvärdesregister  Centraliserad balansavräkning  Timvärdeshantering  Fullmaktshantering  Centralt anläggningsregister  Manuella moment i tex flytt och leverantörsbyte 20142015+ 5 Stora kommande utmaningar för aktörerna i branschen 2013 2012 Möjliggör för branschen att på frivillig basis dela investeringar för att möta framtida krav EXEMPEL

6 Primärt fokus för saminvesteringar - Gemensamma områden med stort investeringbehov och som är konkurrensneutrala Investeringsbehov 2011-2016 (€) Konkurrensskapande Högt Lågt Konkurrensneutralt Primärt Fokus Möjligt fokus här är infrastruktur och basala tjänster Möjligt i områden med höga operativa kostnader

7 7 Identifierade områden för saminvestering Grad av konkurrensneutralitret HögLåg Investerings- behov Lågt Högt Storskalig timmätning Nordisk Slutkundsmarknad Regulatorisk rapportering & kommunikation SmartGrids och förbruknings- flexibilitet

8 Pågående förstudie Gemensamt Anläggningsregister 8 Gemensamt Anläggningsregister Gemensamt Anläggningsregister Elnät Elhandlare Automatisera levbytesprocesser Få bort manuell fullmaktshantering Öka informationskvalitén Automatisera levbytesprocesser Ge kunderna bättre service Öka informationskvalitén 1. anläggningsdata 2. kundförfrågan 3. anläggningsdata Förstudie klar i maj 2012

9 Pågående förstudie Gemensam Mätvärdeshantering 9 Gemensamt Mätvärdeslager Gemensamt Mätvärdeslager Elnät Elhandlare Stordriftsfördelar Integrationsmöjligheter Central arkivering Central avräkning / funktioner Samutnyttja resurer Avlasta mätvärdessystem Avlasta self-service plattform Förenkla mätvärdessystemet Avlasta billingsystem Avlasta self-service plattform 2. mätdata 3. rapportering 1. mätdata Förstudie klar i maj 2012


Ladda ner ppt "Saminvesteringsforum Kunskapsseminarium 11 maj 2012 Peter Strannegård, Fortum."

Liknande presentationer


Google-annonser