Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sverige: ökade krav på tillgänglighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sverige: ökade krav på tillgänglighet"— Presentationens avskrift:

1 Sverige: ökade krav på tillgänglighet susanna.laurin@funka.com

2 Funka • Startades av handikapprörelsen • Privatägt bolag 2000 • Oslo 2010 • Madrid 2013

3 Vad vi gör • Konsultverksamhet • Utveckling • Analys, stöd och test • Utbildning • Forskning • Samarbetsprojekt • Förtroendeuppdrag • Standardisering

4 Ny europeisk standard EU föreslår direktiv Regeringen föreslår lagändring Tre saker händer samtidigt:

5 En ny standard växer fram

6 CEN CENELEC ETSI

7 Mandat 376 • Befintliga standarder • Utreda behov • Europeisk standard (EN) • Verktyg (toolkit)

8 Problem på vägen • Intressenter • Samordning med USA • Målgruppen deltar inte

9 EN 301 549: Accessibility requirements for procurement of ICT products and services in Europe

10 Vad innebär det här? • WCAG 2.0 nivå AA • Minimikrav • Nationell lag 2016 • Upphandlare får bättre stöd • Branschen har något att förhålla sig till

11 Inte perfekt • Standarden är komplicerad • Marknaden måste klara kraven • Och de behöver bli kända • Det krävs utbildning

12 En avstickare till Norge • DTL pekar inte på EN-standarden • Automater får parallella regelverk

13 EU föreslår direktiv kring webbtillgänglighet

14 Förslag till direktiv • 12 ”services” • WCAG 2.0 nivå AA • Minimikrav • Nationell uppföljning • EU-sanktionerad metodik

15 Parlamentet röstade ja i första instans 593 ja 40 nej 13 avstod

16 Parlamentets linje • Hela offentlig sektor • Privata bolag som ger offentlig service (fler än 12 anställda) • 1 år för nya webbpatser 3 år för befintliga och ytterligare 2 år för textning av live video

17 Kommissionen kan • Anta Parlamentets förslag • Lägga fram ett motförslag • Diskussionen fortsätter • Tidplanen förskjuts

18 • EU-direktiv innebär nationell lagstiftning • Hårdare eller mjukare krav?

19 Varför gör vi inte vågen? • En lag riskerar att bli målet, inte medlet • WCAG har stora brister • De som lyckas gör mer än så

20 Recept för succé Lagom diffus lagstiftning Genomarbetad policy Drivande användarorganisationer Fungerande marknad

21 Hellre lust än lag


Ladda ner ppt "Sverige: ökade krav på tillgänglighet"

Liknande presentationer


Google-annonser