Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten - Vilka möjligheter och hot finns med ett reglerat tillträde.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten - Vilka möjligheter och hot finns med ett reglerat tillträde."— Presentationens avskrift:

1 2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten - Vilka möjligheter och hot finns med ett reglerat tillträde till fjärrvärmenäten? Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

2 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 2 Reglerat tillträde – vilket problem ska lösas? ● Idag finns ett 80-tal spillvärmesamarbeten med olika industrier – nästan en fördubbling jämfört med år 2000. ● TPA-utredningen tog upp flera spillvärmefall där gemensamma kalkyler visar på olönsamhet. ● Styrmedel såsom elcertifikat och deponiförbud för avfall ger incitament att investera i kraftvärme.

3 Vad tycker Svensk Fjärrvärme? ● Ökat utnyttjande av spillvärme är positivt. ● Affärsmässig grund måste vara utgångspunkt - skilj på vad som är företags- respektive samhällsekonomiskt effektiva investeringar. ● Allmänna avtalsvillkor bör kunna utgöra en grund för en tillträdesrätt – en vidareutveckling av branschens avtalsmall för spillvärmeleveranser kan vara en lösning. ● Energieffektiviseringsdirektivets krav på kostnads- nyttoanalyser (art. 10) behöver beaktas utifrån fokuset på samhällsekonomisk effektivitet. 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 3

4 Möjligheter ● Kan ge ökad transparens och öppenhet för tredje parter vad gäller villkoren för tillträde. ● Kan bidra till att förbättra förutsättningarna för att tillvarata industriell spillvärme. ● Ligger i linje med många fjärrvärmeföretags initiativ om öppna fjärrvärmenät som tagits i år. ● Kan bidra till ytterligare affärsutveckling i fjärrvärmebranschen och ökad resurseffektivitet. 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 4

5 Punkter i avtalsmall för köp av spillvärme eller prima värme för fjärrvärmeleverans (1) ● INVESTERINGAR (som behövs för leveransen) ● LEVERANSPUNKT, LEVERANSER ● KVALITET ● INSYN/SEKRETESS ● AVBROTT ● ÄGARBYTE, NEDLÄGGNING ● MÄTNING ● AVGIFTER OCH BETALNING 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 5

6 Punkter i avtalsmall för köp av spillvärme eller prima värme för fjärrvärmeleverans (2) ● DRIFT/SKÖTSEL/UNDERHÅLL ● BEFRIELSEGRUNDER (FORCE MAJEURE) ● OMFÖRHANDLING ● ÖVERLÅTELSE ● TVIST ● SKADESTÅND OCH HÄVNING ● AVTALSTID ● FÖRSÄKRING 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 6

7 Hot ● Kan bli administrativt betungande och kostnadsdrivande reglering. ● Reglering som ej är anpassad till lokala förutsättningar. ● Regleringen får inte tvinga fram företagsekonomiskt olönsamma investeringar – då bör man titta på andra styrmedel. ● Andra faktorer som kan vara svåra att kvantifiera, t.ex. försörjnings- och leveranssäkerhet behöver också värderas. ● Får ej förhindra kundens valfrihet i valet av miljöprofil på fjärrvärmen. 2005-05-27 Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 7


Ladda ner ppt "2005-05-27Namn på presentation. Ändras i Sidhuvud/Sidfot 1 Reglerat tillträde till fjärrvärmenäten - Vilka möjligheter och hot finns med ett reglerat tillträde."

Liknande presentationer


Google-annonser