Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika vägar mot samma mål. Skillnaden mellan rättvis- och etisk handel RÄTTVIS HANDEL Rättvis handel har en klar organisationsbas. Det är ett samlande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika vägar mot samma mål. Skillnaden mellan rättvis- och etisk handel RÄTTVIS HANDEL Rättvis handel har en klar organisationsbas. Det är ett samlande."— Presentationens avskrift:

1 Olika vägar mot samma mål

2 Skillnaden mellan rättvis- och etisk handel RÄTTVIS HANDEL Rättvis handel har en klar organisationsbas. Det är ett samlande namn på den verksamhet som bedrivs av världsbutiker och nationella märkningsinitiativ som Fairtrade Sverige i Sverige och Fairtrade Foundation i England. ETISK HANDEL Etisk handel är en del av (stor-)företagens verksamhet, som en strävan att agera på ett etiskt och moraliskt schysst sätt och att framhäva detta inför sina kunder. Etisk handel inbegriper både företagens sociala och miljömässiga ansvar och benämns ofta för CSR, Corporal Social Responsibility.

3 Fairtrades internationella kriterier 1. Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor 2. Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet 3. Barnarbete och diskriminering motverkas 4. Demokratin och organisationsrätten främjas 5. Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

4 WFTO:s 10 principer för rättvis handel 1. Skapa möjligheter för marginaliserade producenter genom att stötta de fattigaste producentgrupperna. 2. Öppenhet i organisationens struktur och i alla aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan alla aktörer inom den Rättvisa Handeln vad gäller produkter och marknadsföring. 3. Kapacitetsbyggande – stöd till produktutveckling, export och marknadstillträde för producenter. 4. Sprida information, utbilda och genomföra kampanjer för att utbilda och upplysa om Rättvis Handel. 5. Betalning av ett rättvist pris till producenterna.

5 6. Jämställdhet, ingen diskriminering och rätt till kollektiv organisering. 7. Goda arbetsförhållanden – se till att producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö. 8. Inget utnyttjande av barn i arbetet – se till att FN:s barnkonvention följs. 9. Miljö - aktivt verka för att göra verksamheter och produktion mer miljövänlig. 10. Långsiktiga handelsförbindelser som baseras på solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt och som bidrar till stöd och tillväxt för Rättvis Handel. WFTO:s 10 principer för rättvis handel

6 Etisk handel -CSR, Corporate Social Responsibility -Etik, miljö och sociala förhållanden -Inte fastställda kriterier såsom inom rättvis handel -Utgår mycket ifrån ILO:s kärnkonventioner -Uppförandekoder -Globala ramavtal -Flerpartsinitiativ

7 • Vilka likheter och/eller skillnader finns det i de olika initiativen för rättvis/etisk handel? • Vilka för-/nackdelar ser ni med respektive initiativ? Diskussionsfrågor

8 Uppgift: Vilka ord saknas i definitionen? ”Rättvis handel är ett 1, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till 2 utveckling genom att erbjuda bättre 3 och garantera rättigheter för marginaliserade 4 och arbetare - framförallt i 5. Rättvis handelsorganisationer är aktivt engagerade i att stödja producenter, verka för ökat medvetande och 6 för förändringar i regelverk som omgärdar den konventionella internationella handeln och det sätt varpå den utövas.

9 ”Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare - framförallt i Syd. Rättvis handelsorganisationer är aktivt engagerade i att stödja producenter, verka för ökat medvetande och kampanjarbete för förändringar i regelverk som omgärdar den konventionella internationella handeln och det sätt varpå den utövas. Definition av rättvis handel

10 Fairtrade och WFTO: Olika vägar mot samma mål • Olika märkningssystem Fairtrade: Formellt kontrollsystem som sköts av en oberoende tredjepart (FLO-Cert). De genomför två olika typer av kontroller: kontroll av dokumentation (köp- och betalningsdokument) samt fältkontroller hos producenten 1-3 gången under en treårsperiod. WFTO: Self-Assessment Report (SAR) med utgångspunkt i WFTO:s 10 principer för rättvis handel skickas in av samtliga medlemmar till WFTO varje år. • Olika marknadsplatser Fairtrade: Dagligvaruhandeln, t.ex. Coop, ICA, Hemköp, Willys, Systembolaget m.fl. WFTO: Huvudsakligen i s.k. världsbutiker (drygt 40 st in Sverige).

11 Skillnader mellan Fairtrade och WFTO • Olika typer av varor FLO: I huvudsak livsmedel (Produkter med en mindre komplicerad handelskedja, mestadels råvaror.) WFTO: Hantverk, textilier och livsmedel. (Produkter med en mer komplicerad handelskedja.) • Vad/vilka de certifierar FLO: Certifierar produkter, inte företag. Därför kan t.ex. ett av Zoegas kaffe vara certifierat medan ett annat inte är det. WFTO: Öppnar upp för medlemskap i organisationen. Enbart medlemmar som uteslutande sysslar med rättvis handel kan bli medlemmar.

12 Vilka tror ni har störst påverkanskraft? Vilka av följande alternativ tror ni har störst påverkanskraft för att skapa bättre arbets- och levnadsvillkor för producenter i Syd? 1. Nationella regeringar 2. Stora företag 3. Rättvishandelsrörelsen 4. Konsumenter


Ladda ner ppt "Olika vägar mot samma mål. Skillnaden mellan rättvis- och etisk handel RÄTTVIS HANDEL Rättvis handel har en klar organisationsbas. Det är ett samlande."

Liknande presentationer


Google-annonser