Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Världsbutiksrörelsen Rättvis handel – en rörelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Världsbutiksrörelsen Rättvis handel – en rörelse."— Presentationens avskrift:

1 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Världsbutiksrörelsen Rättvis handel – en rörelse

2 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Vad är rättvis handel? Gemensam internationell definition sedan 2001 (producenter, importörer, återförsäljare, kontrollorgan): Ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Rättvis handel verkar för en hållbar utveckling genom att erbjuda bättre arbetsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Rättvishandelsorganisationer är (med stöd från konsumenter) aktivt engagerade i att stödja producenter, verkar för ökat medvetande och kampanjarbete för förändringar i regelverk som omgärdar den konventionella internationella handeln och det sätt varpå den utövas

3 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Handelskedjan – olika uppdrag & ansvar (några exempel) Producent Producentorganisation & Exportör Importör & Distributör Butik/återförsäljare KONTROLLORGAN Konsument Varornas kvalité, organisering Arbetsvillkor, schyst lön, marknadsföra & leverera i tid Produktutveckling, schyst pris, förskottsbetalning & hitta återförsäljare, förmedla info! Sälja, informera, skapa opinion Att kolla de ovanstående! Handla och fråga efter mer!

4 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Vad är en världsbutik?  ”Sista” ledet i den rättvisa handelskedjan …  En specialbutik för rättvist handlade varor!  Följer 5 gemensamma svenska kriterier  se separat lista!  Ställer upp på WFTO:s 10 principer för rättvis handel  se separat lista!  40 lokala föreningar/företag som är organiserade i Organisationen Fair Trade Återförsäljarna  Finns ca 3000 världsbutiker i Europa

5 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Var köper en VB sina varor?  Importörer/producenter som är medlemmar i World Fair Trade Organisation (4 svenska)  Importörer som tydligt arbetar enligt WFTO:s principer  Fairtrade-certifierade varor från olika håll  Egna kontakter (mer sällan)

6 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 WFTO:s 10 principer 1. Skapa möjligheter för marginaliserade producenter 2. Öppenhet & utvecklande dialog i hela processen 3. Kapacitetsbyggande för producenter 4. Sprida information om rättvis handel 5. Rättvis betalning – t ex förskottsbetalning 6. Jämställdhet, ingen diskriminering, rätt till kollektiv organisering (fackligt) 7. Goda arbetsförhållanden 8. Inget skadligt barnarbete – följa FN:s barnkonvention 9. Miljöhänsyn – stödja omställning till ekologisk odling 10. Långsiktiga handelsrelationer

7 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Medlemskriterier 1 (5)  Medlemmen förbinder sig att genom sitt syfte och sina stadgar, informationsmaterial och aktioner arbeta för WFTO:s principer för rättvis handel.WFTO:s principer för rättvis handel

8 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Medlemskriterier 2 (5)  Medlemmens syfte är att arbeta för rättvis handel. Rättvist handlade produkter ska saluföras på det sätt och med den %-fördelning som anges i respektive medlemskategori.

9 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Medlemskriterier 3 (5)  Medlemmen strävar efter att vara en bra marknadsplats för producenter och lägger stor vikt vid butikens utseende, varornas presentation samt personalens attityder och kunskaper.

10 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Medlemskriterier 4 (5)  Medlemmen informerar allmänheten om sina mål, produktens ursprung, producenterna och världshandeln. Den stödjer aktioner och kampanjer till stöd för en förbättrad situation för producenterna och försöker påverka nationella och internationella politiska beslut i en för producenterna positiv riktning.

11 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Medlemskriterier 5 (5)  Medlemmen bör investera sin vinst i rörelsen för rättvis handel.

12 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 WFTO:s kontroll  WFTO godkänner hela organisationer, inte produkter  medlemmarna arbetar enbart med rättvis handel  Kontrollsystem 1.Self Assessment Report (SAR) vartannat år •Baseras på WFTO:s 10 principer för rättvis handel •Omfattande dokumentation 2.SAR offentliggörs •Samarbetspartners måste godkänna •Andra medlemmar kan kräva att få se SAR 3.WFTO gör årliga stickprover •Ca 5 % per år

13 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Skillnaden - kortfattat  Två system, som fungerar parallellt och ibland överlappande, som båda verkar för en rättvis handel. WFTO: en organisationsmärkning •Organisationen/företaget sysslar bara med rättvis handel, hela verksamheten följer principerna. Fairtrade: en oberoende produktmärkning •Kontrollerad produktkedja, vilket företag som helst kan få sina varor certifierade (om de uppfyller kraven)  En del aktörer finns i båda grupperna!

14 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Vad är WFTO?  World Fair Trade Organization (fd IFAT, nytt namn 2009)  350 medlemmar i ca 70 länder  Medlemmarna finns i hela handelskedjan: producenter, importörer, världsbutiker (riksföreningarna)  65 % av medlemmarna finns i Syd  Varorna säljs mest i världsbutiker  Omfattar många produktgrupper, både livsmedel och hantverk  Märkning på gång

15 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Producent WFTO Producent org. Importör WFTO Återförsäljare WFTO Konsument Handelskedjan The HouseGlobalen WFTO kontrollerar

16 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Svenska medlemmar  WFTO Global & Europe:  Världsbutikerna för Rättvis Handel (sedan 2007)  The House of Fair Trade  Sackeus  La Maison Afrique  Endast i WFTO Global:  North & South Fair Trade  Individuell Människohjälp (IM)  Världsbutiken Klotet i Lund

17 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Världsbutiken och producenten  VB står (oftast) inte för den direkta kontakten  Vi handlar med godkända leverantörer och certifierade varor  Vi synliggör producenterna, även om vi själva inte har sett dem! (Men: ibland får vi besök, ibland besöker vi …)  Vårt uppdrag är att sälja och att informera om varornas ursprung

18 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Vårt uppdrag i världsbutiken  Sälja!  Ansvar inför producenterna!  Informera om varorna!  Varornas ursprung  Människan bakom produkten - ”Se mig!”  Opinionsbilda om rättvis handel!  Kampanjer  Påverkansarbete  Representera!  Vi är en del av en internationell rörelse  Ansiktet utåt mot konsumenter

19 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Detta vill medlemmarna att en världsbutik förmedlar  ”Det är viktigt att vi kan förmedla vad rättvis handel faktiskt innebär”  ”Att en världsbutik sysslar med handel, inte välgörenhet”  ”Producenterna arbetar och är självförsörjande genom ett rättvist och värdigt handelssamarbete. De är jämlikar, inga ’fattigdomsoffer’”  ”Bra personligt bemötande”  ”Proffsighet & kvalitet! Våra kunder ska vilja handla i butiken för att det är snyggt och bra, och få rättvisan som mervärde.”  ”Vi säljer praktiska, roliga, goda, vackra … varor. Som dessutom är rättvist handlade.” (ur workshop vid VBRH:s årsmöte 2009)

20 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Detta vill medlemmarna inte att en världsbutik förmedlar  ”Att det vore någon sorts välgörenhet att handla saker i världsbutikerna”  ”Fattiga producenter det är synd om”  ”Att butikers stöd till mindre producenter (fattig i 3:e världen) betyder att varorna har sämre kvalitet”  ”Att vi är ideella – om det innebär att vi inte försöker vara professionella”  ”Vi ska inte ge konsumenten dåligt samvete, ska inte pålägga någon negativa känslor”  ”Att man ska behöva vara/se ut på ett visst sätt för att passa in” (ur workshop vid VBRH:s årsmöte 2009)

21 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Vad frågar kunderna?  Från vilket land kommer varan?  Hur vet ni att det är rättvist?  Vilka är producenterna och deras villkor?  Vad är det här för typ av butik?  Varför är det dyrare priser hos er än i andra butiker? Men också:  Om material och ingredienser  Om skötselråd mm  Om sortimentet och nya varor

22 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Nya medlemskategorier  FAIR TRADE SHOP  Gemensamt butikskoncept  Minst 95 % rättvist handlat  Gemensam portal Fairtradeshop.se  Högre krav på professionalitet  Uppsala, Linköping, Norrköping, Laholm + Green och Grejerna webbutik  Lanseras i november

23 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Nya medlemskategorier  Fair Trade Café  Café som erbjuder Fair Trade produkter i första hand.  Säljer ett lite begränsat utbud av Fair Trade produkter

24 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Nya medlemskategorier  Fair Trade Kiosk  Mindre försäljningsverksamhet (på skola arbetsplats eller ambulerande)  100% Fair Trade

25 Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Övriga nya medlemskategorier  Fair Trade Mix  Butik som håller ett stort Fair Trade sortiment blandat med andra varor (t.ex. Ekologiskt och närproducerat)  Fair Trade i …  Kan vara en försäljning i Kyrka, på arbetsplats, skola etc. större än kiosk  Minimum 80 % rättvist handlat  Stödmedlemskap


Ladda ner ppt "Organisationen Fair Trade Återförsäljarna 2011 Världsbutiksrörelsen Rättvis handel – en rörelse."

Liknande presentationer


Google-annonser