Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdepartementet Jämställdhetspolitiken Tillväxtverket 26 september Helena Hagelberg Åsa Ström Hildestrand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdepartementet Jämställdhetspolitiken Tillväxtverket 26 september Helena Hagelberg Åsa Ström Hildestrand."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdepartementet Jämställdhetspolitiken Tillväxtverket 26 september Helena Hagelberg Åsa Ström Hildestrand

2 Utbildningsdepartementet Jämställdhet är målet Jämn fördelning av makt och inflytande Ekonomisk jämställdhet Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Antagna av Sveriges Riksdag Maj-2006 Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

3 Utbildningsdepartementet Strategin – hur ska målen uppnås? Jämställdhetsintegrering Huvudstrategi för att genomföra jämställdhetspolitiken sedan 1994 (prop. 1993/94:147) Internationella åtaganden (FN, EU, Europarådet, NMR)

4 Utbildningsdepartementet Organisation – Jämställdhetsintegrering i RK Jämställdhetsministern ansvarar för samordning, utveckling & uppföljning. Varje statsråd ansvarig inom sitt politikområde. Huvudmännen ansvarar inom sitt sakområde (tjänsemannanivå)

5 Plattform för jämställdhetsintegrering 2012-2015 INSATSER på CENTRAL, REGIONAL och LOKAL NIVÅ Strategi för arbete med JI i RK Utvecklings- program för myndigheter Nationellt stöd och information JI på regional nivå JI på lokal nivå

6 Utbildningsdepartementet Jämställdhetsintegrering - regional nivå Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion –belysa, analysera och beakta kvinnors och mäns, flickors och pojkars villkor –särskilt sakkunnig för frågor om jämställdhet –individbaserad statistik ska vara uppdelad på kön

7 Utbildningsdepartementet Jämställdhetsintegrering - regional nivå Regleringsbrev 2013 avseende länsstyrelserna –länsstrategier för arbetet med jämställdhetsintegrering –utifrån identifierade behov –andra relevanta strategier ska beaktas, såsom regionala HP för jämställd tillväxt

8 Utbildningsdepartementet Jämställdhetsintegrering - regional nivå Uppdrag Länsstyrelsen Gotland –samordna och ge stöd –kompetensutveckling –sprida goda exempel –förslag på framtida arbete

9 Utbildningsdepartementet Regionala handlingsplaner Jämställdhetsintegrering av regeringens politik En viktig del av länens jämställdhetsarbete Inga nya uppdrag från regeringen 2014 Fokus på genomförandet fram till 2015 –Inkl. statistik Kommunicera hinder och problem! –Kontigo: Bättre koppling mellan mål och aktiviteter Någon region som vill dela med sig av lärdomar i arbetet så här långt?

10 Utbildningsdepartementet Regionerna bidrar på många sätt Regionerna viktiga aktörer för jämställdhet bortom företagsstöd och företagande: –Minska könssegregerad arbetsmarknad –Motverka konventionella studie-/yrkesval –Jämställ kompetensutvecklingen –Jämställ transportsystemen för smidigare pendling –Satsa på jämställda branscher – t.ex. turism –Minska ungdomsarbetslösheten – fånga upp pojkarna som hamnat utanför –Inkludera utrikes födda kvinnor

11 Utbildningsdepartementet Regionala röran - ansvarsfördelning Grundproblem: vår regionala struktur Ansvariga för handlingsplanerna: samordnare av regional tillväxt Stöd till genomförandet ger: 1. Tillväxtverket/Kontigo 2. Länsstyrelser/sakkunniga (handlingsplanen kan bli en del av länsstrategin) 4. Resurscentra 5. SKL och Reglab

12 Utbildningsdepartementet Regionala röran – uppdragen Många parallella regeringsuppdrag till Tillväxtverket TVV berättar mer om uppdragen i nästa pass – och hur de dockar in i handlingsplanerna - inklusive nya strukturfondsprogrammen Fler frågor om ”regionala röran”?


Ladda ner ppt "Utbildningsdepartementet Jämställdhetspolitiken Tillväxtverket 26 september Helena Hagelberg Åsa Ström Hildestrand."

Liknande presentationer


Google-annonser