Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hemlöshet i Kalmar län. Dagens hållpunkter 13,00 Stefan Carlsson – landshövding Elisabeth Edberg Karlsson – jämställdhetssamordnare Christian Forssell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hemlöshet i Kalmar län. Dagens hållpunkter 13,00 Stefan Carlsson – landshövding Elisabeth Edberg Karlsson – jämställdhetssamordnare Christian Forssell."— Presentationens avskrift:

1 Hemlöshet i Kalmar län

2 Dagens hållpunkter 13,00 Stefan Carlsson – landshövding Elisabeth Edberg Karlsson – jämställdhetssamordnare Christian Forssell – planhandläggare Mikael Anefur – Nationell samordnare mot hemlöshet (Socialdepartementet) Fika cirka 14,30 Grupparbete Frågor Summering och avslut av dagen senast 16,00

3 Vilka är vi idag?

4 Nationella jämställdhetsmål Det nationella målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå det övergripande målet har regeringen fastställt fyra långsiktiga delmål 1.En jämn fördelning av makt och inflytande 2.Ekonomisk jämställdhet 3.En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 4.Mäns våld mot kvinnor ska upphöra Arbetet leds av jämställdhetsministern – Maria Arnholm

5 Statistik jämställdhet i Kalmar län – Winnet Kalmar län Styrelsesammansättning 2010Styrelsesammansättning per sektor 2010

6 Länsstyrelsens arbete mot hemlöshet Länsstyrelserna ”Regeringen har gett samtliga länsstyrelser i uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med att motverka hemlöshet. I samband med att länsstyrelserna stödjer kommunerna i deras arbete med att planera bostadsförsörjningen….. får länsstyrelserna i uppdrag att analysera hur kommunerna beaktar arbetet med att motverka hemlöshet. Länsstyrelserna ska ge kommunerna stöd och råd i planeringen med att motverka hemlöshet i synnerhet bland barnfamiljer som drabbas av vräkning. En skriftlig slutredovisning….. till Socialdepartementet senast den 31 januari 2015” Men också…. kunskapsdagar, nätverksträffar, bevakning i översiktsplaner, kommunala bostadsförsörjningsprogram, detaljplaner….

7 Statistik hemlöshet i Kalmar län? ”Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011” - Bilaga 6 (Socialstyrelsen) Kommun, befolkning samt antal hemlösa personer per kommun uppdelat på samtliga, på hemlsöhetssituationer och antalet per 10 000 invånare. Kommun Befolkning Tot. hemlösa 1 2 3 4Antal hemlösa per 10 000 av bef.

8 Hemlöshet relevant i detaljplanering? Länsstyrelsens samrådsyttrande Länsstyrelsen saknar information om hur rivning av ett stort antal kommunala hyresrätter kan anses stämma överrens med kommunens långsiktiga bostadsförsörjning. Finns det ett överskott av hyresrätter, även på lång sikt, bör det klargöras i planbeskrivningen. Likaså saknar Länsstyrelsen information om var dagens hyresgäster ska ta vägen och varför byggnaden kan anses vara i så dåligt skick att det samhällsekonomiskt kan anses mer lämpligt att riva den.”

9 Gruppdiskussion 1.Hur hanterar vi hemlöshet i ett kommunalt perspektiv? 2.Vilka behöver samarbeta i denna fråga? 3.Är hemlöshet ett socialt problem eller en fråga för bostadsmarknaden? 4.Hur bör vi jobba vräkningsförebyggande? 5.Vem är egentligen hemlös?..... 6.Finns goda regionala exempel?

10 Vill du veta mer? Kontaktpersoner på Länsstyrelsen Jämställdhetssamordnare Elisabeth Edberg Karlsson elisabeth.edberg.karlsson@lansstyrelsen.seelisabeth.edberg.karlsson@lansstyrelsen.se 010/2238443 Planhandläggare Christian Forssell christian.forssell@lansstyrelsen.sechristian.forssell@lansstyrelsen.se 010/2238452 Användbara länkar www.regeringen.se/hemloshet www.hemloshetifokus.se/ www.socialstyrelsen.se/hemlöshet www.boverket.se/Boende/Kommunernas-bostadsforsorjning/


Ladda ner ppt "Hemlöshet i Kalmar län. Dagens hållpunkter 13,00 Stefan Carlsson – landshövding Elisabeth Edberg Karlsson – jämställdhetssamordnare Christian Forssell."

Liknande presentationer


Google-annonser