Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Kvinnors och mäns synpunkter i medborgardeltagandet - ur ett genusperspektiv Anita Larsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Kvinnors och mäns synpunkter i medborgardeltagandet - ur ett genusperspektiv Anita Larsson."— Presentationens avskrift:

1 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Kvinnors och mäns synpunkter i medborgardeltagandet - ur ett genusperspektiv Anita Larsson

2 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett genusperspektiv Anita Larsson och Anne Jalakas

3 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv 4 delmål, förkortade: •1 En jämn fördelning av makt och inflytande. •2 Ekonomisk jämställdhet. •3 En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. •4 Mäns våld mot kvinnor skall upphöra.

4 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Planeringens dilemma Dagens ojämställda könsroller Dagens samhälls- strukturer Morgon- dagens samhälls- strukturer

5 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Planeringens dilemma Dagens ojämställda könsroller Dagens samhälls- strukturer Morgon- dagens samhälls- strukturer

6 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Planeringens dilemma Dagens ojämställda könsroller Dagens samhälls- strukturer Morgon- dagens samhälls- strukturer Nej! Vanligt, men felaktigt tillvägagångssätt!

7 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Planeringens dilemma Dagens ojämställda könsroller Morgon- dagens jämställda roller Dagens samhälls- strukturer Morgon- dagens Samhälls- strukturer

8 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Icke könsbundna sätt att beskriva verkligheten •Erfarenheter, inte behov •Social reproduktion:vård och omsorg i vid bemärkelse (privat sfär) som regel obetalt arbete •Produktion: betalt arbete kopplat till marknad, framställning av varor och tjänster (offentlig sfären)

9 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Alternativt synsätt: en balans mellan sektorerna produktion-----------------------reproduktion betalt arbete -------------------obetalt arbete offentlig sfär------------- privat/hushålls sfär vardagslivet uppifrån

10 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Vardagslivsperspektivet: ”Livet” under dygnets alla timmar sett ur individens perspektiv: • vård och omsorg i hemmet (obetalt arbete) • resor till och från arbetet • arbetet • fri tid

11 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson The Secret Life of Cities The Social Reproduction of Everyday Life av Helen Jarvis, Andy C. Pratt & Peter Cheng-Chong Wu

12 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Hur får vi kunskaper för att lyfta fram vardagslivet? •utveckla dialog med medborgarna – erfarenhetskunskaper •genusanalys av statistik •dagsprogram (tidsgeografi)

13 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Tidpunkt för medborgardialog programsamrådutställning

14 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Tidpunkt för medborgardialog programsamrådutställning fokus på kunskapsinsamling fokus på legitimitet

15 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Tidpunkt för medborgardialog programsamrådutställning fokus på kunskapsinsamling fokus på legitimitet Kommunikativ planering Rationell planering Underifrån planering: med medborgare Ovanifrån planering: för medborgare

16 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Skillnad? • Ja, men kanske inte väldigt tydliga och drastiska, kvinnor: • frågar snarare än påstår • pratar kortare tid • intresserad av miljön, trafiksäkerhet • har en förmåga att ”kliva in” förslag Planerare och politiker måste lyssna och värdesätta vardagslivets erfarenheter som underlag i den översiktliga planeringen

17 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Transportpolitiska målet: Målet skall vara ett jämställt transport-system, där transportsystemet är utformat så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas samma vikt.

18 Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Regeringens satsningar •Boverket : Stärkt trygghet i tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv •SKL: Hållbar jämställdhet – jämställdhets- integrering (15 oktober 2009) •Genussekretariatet GU: jämställdhetsintegrering i staten, Jämi www.genus.se


Ladda ner ppt "Stadsbyggnadsdagar 2009 Anita Larsson Kvinnors och mäns synpunkter i medborgardeltagandet - ur ett genusperspektiv Anita Larsson."

Liknande presentationer


Google-annonser