Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidsanvändningsundersökningen 2010/11

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidsanvändningsundersökningen 2010/11"— Presentationens avskrift:

1 Tidsanvändningsundersökningen 2010/11

2 Disposition Syfte Information om undersökningen
Kort resultatsammanfattning Tolkning av resultat Resultat Sammanfattning

3 Syfte Regeringsuppdrag, beslut oktober 2008.
” Det är angeläget att SCB ges möjlighet att planera och genomföra en ny tidsanvändningsundersökning i syfte att bl.a. beskriva förändringar under senare år och ge ett underlag för utformningen av framtida insatser inom jämställdhetspolitiken. ” - Utdrag från regeringsbeslutet Läs på de jämnställdhetspolitiska målen! Hämta text från beslutet!

4 Allmän information om undersökningen
Belyser och mäter bland annat den obetalda hushållsproduktionen Skapar möjlighet att beskriva likheter och skillnader i kvinnors och mäns levnadsvillkor. Har genomförts två gånger tidigare: 1990/91 och 2000/01 Undersökningsperiod: 1 april mars 2011 Urvalsstorlek= 7660 personer Bygger på 6477 dagböcker Bygger på information från telefonintervjuer och dagböcker

5 Sammanfattning av resultat
Män och kvinnor arbetar lika mycket totalt sett Kvinnor utför dock mer obetalt hemarbete än män Men en fortsatt utjämning av det obetalda arbetet mellan kvinnor och män Förvärvsarbetet står för en större andel av kvinnors totala arbete jämfört med år 2000/01 Sedan 1990 har kvinnor minskat sitt hemarbete med mer än 60 minuter i genomsnitt per dag Tid för social samvaro minskar för båda könen Mer tid framför TV:n för både kvinnor och män

6 Tolkning av resultat Genomsnittsvärden – skenbart enkla!
Döljer olikheter inom gruppen! Ett värde visar inte alltid hela ”sanningen”! Exempel: Samtal med barn  <3 min per dag i genomsnitt!? Benämningen på aktiviteten leder tanken fel? Beteendeförändring eller strukturförändring?

7 En genomsnittlig dag år 2010/11
Kvinnor ägnar mer tid på obetalt hemarbete än män som istället ägnar mer tid åt betalt förvärvsarbete Det totala arbetet (förvärvsarbetet + hemarbetet) skiljer sig väldigt lite åt mellan könen Män har generellt sett mer fri tid än kvinnor men framför allt på helgen Kvinnor lägger något mer tid på personliga behov (sömn, hygien, måltider etc.) jämfört med män

8 Fördelning mellan betalt och obetalt arbete – 2010/11 & 2000/01
För kvinnor står förvärvsarbetet för en större andel av det totala arbetet år 2010/11 jämfört med 2000/01 (+5 procentenheter) Män minskar motsvarande istället andelen förvärvsarbete av det totala arbetet (-3 procentenheter)

9 Fördelning av hemarbetet år 2010/11
Hemarbetet organiseras olika mellan könen. Kvinnor ägnar mer tid åt hushållsarbetet medan män i större utsträckning utför underhållsarbete. Skillnaden i övrigt hemarbete består i huvudsak av att kvinnor ägnar mer tid åt omsorg om egna barn

10 Kvinnors andel av det totala hemarbetet - förändring sedan år 1990/91
En tydlig utjämning av hemarbetet mellan könen. Kvinnorna har minskat sin andel av det totala hemarbetet med ca 6 procentenheter

11 Social samvaro – förändring sedan 2000/01
Tid för social samvaro har minskat med i genomsnitt 12 min per dag för både kvinnor och män sedan år 2000/01

12 Tid för TV/radio – jämförelse mellan tre olika familjecykelgrupper
TV-tittandet (inkl. radiolyssnande) skiljer sig beroende på i vilken fas man är i livet Generellt sett ägnar män mer tid åt TV/radio än vad kvinnor gör

13 Tidsanvändningen över 20 år
Kvinnor har minskat sin tid på hemarbete med mer än en timme per dag Kvinnor lägger mer tid på betalt arbete än på obetalt hemarbete Fördelningen av hemarbetet mellan könen tenderar att minska med tiden. Dock bidrar kvinnor mer till denna utjämning än män.

14 Fler observationer Äldre ensamstående män som tittar på TV ägnar i genomsnitt 48 minuter mer åt TV-tittande jämfört med år 2000/01 Män ägnar mer tid åt matlagning än tidigare Män ägnar mer tid åt omsorg om egna barn än tidigare Tvätt och strykning är den mest ojämställda hushållssysslan Både kvinnor och män ägnar i genomsnitt ung. 10 minuter mer per dag åt den personliga hygienen Både kvinnor och män sover ungefär lika mycket i genomsnitt per dag jämfört med år 2000/01 Äldre ensamstående kvinnor ägnar i genomsnitt 15 minuter per dag mer åt städning av bostaden

15 Resultat och data Grundtabeller publiceras på 31/ kl. 09:30 Mikrodata kommer att göras tillgängligt för forskning Analysfas påbörjas Rapport maj/juni 2012

16 Sammanfattning Regeringsuppdrag
Tolkning av resultat bör göras med viss försiktighet Män och kvinnor arbetar lika mycket totalt sett Kvinnor utför dock mer obetalt hemarbete än män Men en fortsatt utjämning av det obetalda arbetet mellan kvinnor och män Förvärvsarbetet står för en större andel av kvinnors totala arbete jämfört med år 2000/01 Sedan 1990 har kvinnor minskat sitt hemarbete med mer än 60 minuter i genomsnitt per dag Tid för social samvaro minskar för båda könen Mer tid framför TV:n för både kvinnor och män

17 Dagboken


Ladda ner ppt "Tidsanvändningsundersökningen 2010/11"

Liknande presentationer


Google-annonser