Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fjärrvärmepriset i Kopparstaden, Falun  Fjärrvärmepris 2013: +2,5 procent  Fjärrvärmepris 2014: prognos +2,5 procent, löfte max 5 procent  Fjärrvärmepris.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fjärrvärmepriset i Kopparstaden, Falun  Fjärrvärmepris 2013: +2,5 procent  Fjärrvärmepris 2014: prognos +2,5 procent, löfte max 5 procent  Fjärrvärmepris."— Presentationens avskrift:

1 Fjärrvärmepriset i Kopparstaden, Falun  Fjärrvärmepris 2013: +2,5 procent  Fjärrvärmepris 2014: prognos +2,5 procent, löfte max 5 procent  Fjärrvärmepris 2015: bedömning +2 procent Hur bedömer vi prisutvecklingen på våra energikostnader?

2 Elpriset Skebo, Skellefteå  Elpris 2013: 100 procent säkrat  Elpris 2014: 60 procent säkrat (igår) Hur bedömer vi prisutvecklingen på våra energikostnader?

3

4 Nils Holgerssongruppen

5

6 Dagens upplägg  Bakgrund  Fjärrvärme –Varför kostar det som det gör? –Beskrivning av system för prövning av prisändring –Hur bedöma kostnadsutvecklingen?  El –Varför kostar det som det gör? –Vad kan man säga om framtida elpris? –Hur bedöma kostnadsutvecklingen?  Frågor

7 Inflationsjusterad bruttohyra Ökning med 6,6 % eller 56 kr/m²

8 Ökning med 3,8 % eller med 29 kr/m² Hyra inflationsjusterad utan el och värme

9 Ökning med 59 % eller 14 kr/m² Faktiska elkostnader i SABO-företagen

10 Ökning med 14 % eller 14 kr/m² Faktiska värmekostnader i SABO-företagen

11 Sammanfattningsvis  Inflationsjusterad hyresökning 2000 – 2011: 56 kr/m²  Inflationsjusterad hyresökning utan el och värme 3-års medel 2001 –2010: 29 kr/m²  Inflationsjusterad kostnad för el och värme 3-års medel 2001 – 2010: 28 kr/m²  Andel energi av total hyra 2000-2002: 14,8 %  Andel energi av total hyra 2009-2011: 17,0 %

12 Energikostnaderna – vad består de av? Energianvändning 2010Kostnadsfördelning energi 2010

13 Fjärrvärme

14 Prisutveckling fjärrvärme

15  Avreglering 1996 - affärsmässiga grunder  Kommunala, privata och statliga aktörer – olika avkastningskrav  Olika prissättningsprinciper - kostnadsbaserad prissättning vanligast  Lokala förhållanden ger stora lokala avvikelser i pris Fjärrvärme – varför kostar det som det gör?

16 Bakgrund

17 Vad säger experterna om det framtida fjärrvärmepriset?  Det finns egentligen inga pålitliga långsiktiga prognoser  Prisutvecklingen nationellt har inte nödvändigtvis relevans lokalt  Många parametrar påverkar: –Bränslepriser –Konjunkturen –Ränteläget –Elpriset –Kommande investeringar –Politiska beslut

18 System för prövning av prisändringar av fjärrvärme  Vad har det med detta att göra?  Ger långsiktighet, stabilitet och trygghet

19 Detta ska systemet åstadkomma: 1. Rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling 2. Transparens i och förståelse för fjärrvärmeföretagens prissättning 3. Kunderna ska genom dialog kunna påverka fjärrvärmeföretagens prissättning 4. Få prisändringar aviserade i god tid innan hyresförhandlingar och budgetarbete 5. Möjlighet att påverka när nya priskonstruktioner utvecklas 6. Priskonstruktioner som ger kunden ekonomiska incitament till effektiviseringsåtgärder, som kommer leverantören, kunden och miljön till godo

20 System för prövning av prisändringar av fjärrvärme  Syftet med systemet är att stärka kundens ställning och samtidigt skapa förtroende för leverantören  Prisändringar prövas, inte prisnivåer  Utgångspunkten är att systemet ska ha en lokal prägel och utgå från lokala förhållanden  Fjärrvärmeleverantören tar i samråd med kunderna fram en prisändringsmodell som ligger till grund till de årliga prisändringarna

21 Systemets principiella utformning Partssammansatt styrelse Från år 2 – Prövning av efterlevnaden av prisändringsmodellen År 1 - Framtagande av prisändringsmodell i samråd med kunder

22 Fjärrvärmepriset i Kopparstaden, Falun  Fjärrvärmepris 2013: +2,5 procent  Fjärrvärmepris 2014: prognos +2,5 procent, löfte max 5 procent  Fjärrvärmepris 2015: bedömning +2 procent

23 Vad kan ni göra för att ta reda på kostnadsutvecklingen på fjärrvärme?  Se till att få med er fjärrvärmeleverantör i systemet för prisändringsprövning  Om inte skapa dialog med leverantören om framtiden  Ställ krav på långsiktighet – det går vilket andra i branschen har visat  Anmäl intresse för kommande nätverk för upphandling av energi  Ring mig

24 El

25 Elpriset består av fyra komponenter  Elhandelspris  Energiskatt och moms  Elnätsavgift  Energicertifikat (inbakat i elhandelspriset)

26 Elprisets utveckling

27 Elhandelspriset  Det som media menar när de skriver om elpris  Konkurrensutsatt – handlas på en elbörs  Oerhört volatilt  Mycket svårt att förutse  Går att påverka

28 Elhandelspriset – hur sätts det?

29 Elnätsavgiften  Reglerad av Energimarknadsinspektionen  Har ökat kraftigt i pris, men ny reglermetod minskar ökningstakten  Prisändringen för 2013-2015 bestämd, finns att hämta på www.ei.se www.ei.se  Exempel: Nynäshamn Energi AB får årligen höja med 2,6%  Mycket svår att påverka lokalt

30 Elområden  Tillkom för att hantera flaskhalsar i elnätet  Har gett olika pris i landet – dyrare i SE4 än i SE 1  Svårt att förutse prisskillnader

31 Vad säger experterna om det framtida elhandelspriset?  Det finns egentligen inga pålitliga långsiktiga prognoser  Många parametrar påverkar: –Nederbörd –Temperatur –Konjunkturen –Tillgängligheten i kärnkraften –Politiska beslut

32 Elpriset Skebo, Skellefteå  Elpris 2013: 100 procent säkrat  Elpris 2014: 60 procent säkrat (igår)

33 Vad kan ni göra för att ta reda på kostnadsutvecklingen på el?  Ta reda på er framtida elnätsavgift som är satt till och med 2015  Ta fram en strategi för upphandling av el om ni inte har det  Handla upp en elhandlare att samarbeta med – var aktiv  Anmäl intresse för kommande nätverk för upphandling av energi  Ring mig

34 Slutsats  Mycket svårt att bedöma framtida prisutveckling på el och fjärrvärme  Möjligt att få prognoser/indikationer för fjärrvärme  Möjlighet att säkra elpriset

35 Frågor? Fråga: Hur kommer man i kontakt med Per? Svar: Telefon 070-648 01 08 eller per.holm@sabo.seper.holm@sabo.se


Ladda ner ppt "Fjärrvärmepriset i Kopparstaden, Falun  Fjärrvärmepris 2013: +2,5 procent  Fjärrvärmepris 2014: prognos +2,5 procent, löfte max 5 procent  Fjärrvärmepris."

Liknande presentationer


Google-annonser