Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innehåll Del 1 Vad är Avfall Sverige och svensk avfallshantering? Miljö- och samhällsnytta Svensk avfallshanterings vision och mål Kommunernas roll Del.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innehåll Del 1 Vad är Avfall Sverige och svensk avfallshantering? Miljö- och samhällsnytta Svensk avfallshanterings vision och mål Kommunernas roll Del."— Presentationens avskrift:

1

2 Innehåll Del 1 Vad är Avfall Sverige och svensk avfallshantering? Miljö- och samhällsnytta Svensk avfallshanterings vision och mål Kommunernas roll Del 2 Avfallstrappan och miljömål Så fungerar avfallshantering Var är vi? Vart vill vi? Framgångsfaktorer Ansvarsfördelning Vad kostar svensk avfallshantering Del 3 Aktuella frågor

3 Del 1 Vad är Avfall Sverige och svensk avfallshantering? Miljö- och samhällsnytta Svensk avfallshanterings vision och mål Kommunernas roll

4 Medlemmar i Avfall Sverige  Kommunernas expertorgan inom avfallshantering och återvinning  Företräder genom kommunerna Sveriges invånare  Privata företag är associerade medlemmar  Arbetar med samhällskontakter, rådgivning, utbildning och information

5 Kommunernas avfallshantering Vi skapar ren välfärd MiljönyttaSamhällsnytta Välfärd

6 Vi skapar miljönytta  Genom att återvinna vårt avfall, ersätter vi fossila bränslen och jungfrulig råvara  Minskning av växthusgaser  Sveriges största miljörörelse  Hygien och hälsa

7 Vi skapar samhällsnytta  Kommunerna är motor och samverkar med näringslivet och forskarsamhället och bidrar till både företags- och teknikutveckling  Kommunernas ansvar leder till innovationer, långsiktig tillväxt, gröna jobb  Allmännyttig tjänst

8 Avfall Sveriges vision Det finns inget avfall BNP Avfallsmängd BNP Avfallsmängd Långsiktiga mål till 2020:  Brutet samband avfallsmängder – tillväxt  Stark och tydlig rörelse uppåt i avfallstrappan

9 Kommunernas roller och ansvar Kommunerna ska vara  Motorn i omställningen  Garanten för en långsiktigt hållbar avfallshantering

10 Del 2 Avfallstrappan och miljömål Så fungerar avfallshantering Var är vi? Vart vill vi? Framgångsfaktorer Ansvarsfördelning Vad kostar svensk avfallshantering

11 Så fungerar svensk avfallshantering Hushåll eller verksamhet Insamling och transport Återvinningsstationer Återvinningscentraler Fastighetsnära insamling Materialåtervinning Biologisk återvinning Energiåtervinning Deponi Slutprodukt: Biogas, nytt material, fjärrvärme, el

12 Bäst i världen?

13 Sverige jämfört med övriga världen

14 Avfallstrappan Minska mängden Åter- användning Material- återvinning Energi- återvinning Deponering

15 Nya miljömål för avfallsområdet  Matavfallet ska minska med 20 procent jämfört med 2010  40 procent av matavfallet behandlas biologiskt så att växtnäring och energi tas tillvara 2015  En fortsatt ökad återanvändning och återvinning av papper, metall, plast och glas etc. Miljömålen är ännu inte beslutade i riksdagen

16 Framgångsfaktorer Kommunens tydliga ansvar Långsiktiga spelregler En av världens mest effektiva avfallshantering

17 Tydlig ansvarsfördelning Producenterna - förpackningar, tidningar, el-avfall, batterier - information Avfallsinnehavaren Kommunerna - hushållsavfall - insamling, återvinning - information Riksdag/regering Myndigheter

18 Därför är Sverige världsledande  Tydliga spelregler, tydligt ansvar  Avfallshanteringen ses som allmännyttig tjänst  Avfallshanteringen omfattar hela Sverige  Miljö, ekonomi, hälsa, långsiktighet, service

19 Vad kostar det? X 8 X 4

20 Del 3 Aktuella frågor

21 Pågående avfallsutredning Bättre planering, bättre service, tydligare information och möjlighet att utkräva ansvar. Avfall Sveriges ståndpunkt om förpackningar och returpapper - Kommunerna ska ansvara för insamling - Producenterna ska ansvara för återvinning - Ökad ersättning till kommunerna

22 Avfallsutredningen, forts Miljömässigt rätt - Matavfallsinsamling och biogassatsning samordnas Avfall Sveriges ståndpunkt om ”jämförligt avfall” - Ska fortsatt vara kommunens ansvar

23 Andra aktuella policyfrågor 1.Nya miljömål i vår 2.Naturvårdsverkets nationella avfallsplan antas i vår 3.Proposition om undantag i LOU för kommunala bolag (lämnad 20 mars 2012) 4.Utredning om statsstöd/självkostnad nu på remiss

24 Kontakt Adress Telefon Mobil E-post Hemsida Xxx xxxx Xxxxx Xxx xxx xxx (Direkt) xxx xxx@axxx www.xxxx.se


Ladda ner ppt "Innehåll Del 1 Vad är Avfall Sverige och svensk avfallshantering? Miljö- och samhällsnytta Svensk avfallshanterings vision och mål Kommunernas roll Del."

Liknande presentationer


Google-annonser