Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hög konsumtion = mycket avfall! Marie Örjestål, arbetsledare på renhållningen Veronika Ström Uotela, renhållningstekniker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hög konsumtion = mycket avfall! Marie Örjestål, arbetsledare på renhållningen Veronika Ström Uotela, renhållningstekniker."— Presentationens avskrift:

1

2 Hög konsumtion = mycket avfall! Marie Örjestål, arbetsledare på renhållningen Veronika Ström Uotela, renhållningstekniker

3 Trodde ni det var enkelt med avfall? Vänta bara tills jag fått förklara   Ramdirektiv från EU 2008/98  Miljöbalken  Ny avfallsförordning SFS 2011:927  Sortera ut förpackningar till producent- ansvar (förordningen om producentansvar för förpackningar)  Avfallsplan finns i alla kommuner

4 Avfall vad är det? "Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med” (15 kap. 1 § första stycket miljöbalken):

5 Vad är farligt avfall? •Kemiska produkter som är märkta med Faro-symboler

6

7 Lysrör och ljuskällor •Lysrör och lågenergilampor innehåller kvicksilver! •Behandlas varsam så de inte går sönder! •Kvicksilver mycket farligt!

8 Avfallshierarkin 2 Återan- vändning 1 Förebyggande 3 Material- återvinning 4 Annan Återvinning Ex energi 5 Bort- Skaffande Ex deponering

9 Producentansvar •Förpackningar –Well –Plast (hård-, emballage- och övrig plast) –Metall (burkar, flaskor och fat) –Glasförpackningar –Pappersförpackningar •Returpapper, tidningar, trycksaker •Elektriska- och elektroniska apparater •Batterier •Bilar, auktoriserade bildemonterare •Däck •Radioaktiva produkter o herrelösa strålkällor •Läkemedel

10 Lönar det sig att återvinna •Aluminium sparar 95 % energi mot ny produktion •Om alla aluminiumförpackningar återvinns räcker den sparade energin att värma 8 500 småhus •Stål sparar 75 % energi •Glasförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst, sparar sand, soda, kalk o energi •Plastförpackningar, för varje kilo som återvinns sparar vi en liter olja och två kilo koldioxid •En plastflaska som hamnar i naturen tar 450 år innan den brutits ner

11 Sortera rätt m mobilen •Nu finns digital hjälp att sortera rätt vid återvinningsstationen med hjälp av SITAS app, ”källsortera”. •Ladda ner genom att söka på källsortera i App Store eller Android Market.

12 Börja med det viktigaste •Alla kanske inte alltid har möjlighet att sortera ut alla slags avfall. Börja då med det viktigaste: farligt avfall. Det måste absolut lämnas separat, till exempel glödlampor, batterier (även inbyggda), lim, färg (även nagellack), sprayflaskor med mera. •Små behållare från värmeljus tar inte mycket plats att samla, men de spar väldigt mycket energi när de återvinns. •Låt det bli en början. När det har blivit en vana är det inte så svårt att sortera ut konservburkarna, marmeladburken, schampoflaskorna, mjölkkartongen och tidningarna också.

13 Mer information •ftiab.se •sopor.nu •hemab.se

14 Tillstånd krävs! •Vi har tillstånd från länsstyrelsen för att köra och att ta emot det mesta i avfallsväg.

15

16

17


Ladda ner ppt "Hög konsumtion = mycket avfall! Marie Örjestål, arbetsledare på renhållningen Veronika Ström Uotela, renhållningstekniker."

Liknande presentationer


Google-annonser