Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Produktion: Miljö- och kemienheten 1 Avfallshantering för kollektivtrafikförvaltningen  Vilka mål och regler finns?  Hur gör jag?  Vart tar det sorterade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Produktion: Miljö- och kemienheten 1 Avfallshantering för kollektivtrafikförvaltningen  Vilka mål och regler finns?  Hur gör jag?  Vart tar det sorterade."— Presentationens avskrift:

1 Produktion: Miljö- och kemienheten 1 Avfallshantering för kollektivtrafikförvaltningen  Vilka mål och regler finns?  Hur gör jag?  Vart tar det sorterade materialet vägen? Landstingets miljöarbete är certifierat enligt ISO 14 001 och EMAS-registrerat

2 Produktion: Miljö- och kemienheten 2 Jorden har funnits i 5 miljarder år – de senaste 200 åren har det uppstått en del problem… Ett av dem är avfall… År 1985 slängde genomsnittssvensken 320 kg sopor År 2000 var det 450 kg År 2007 var det 514 kg Soporna ska ses som en resurs och återgå till kretsloppet, främst som material, i andra hand som energi!

3 Produktion: Miljö- och kemienheten 3 Mål om källsortering  Det landstings- övergripande målet är att år 2014 ska andelen materialåtervunnet avfall vara minst 33 % av den totala avfallsmängden

4 Produktion: Miljö- och kemienheten 4 Hur gör jag med ”vanligt” avfall?  Följ de instruktioner /skyltar som finns vid källsorteringskärlen.  Se om du hittar svaret på din fråga på Navet under Kunskapsbanken/Service A-Ö/Miljö/Avfall och källsortering eller i avfallshandboken för landstinget.  Fråga din chef, som vid behov kan ta frågan vidare till fastighetsägaren eller miljö- och kemienheten.

5 Produktion: Miljö- och kemienheten 5 Så gör du med kemiskt avfall  Häll aldrig ut miljöfarliga produkter i avloppet eller släng dem aldrig bland övrigt avfall!  De ska hanteras som farligt avfall.  Följ instruktioner i avfallshandboken. Fråga ev miljöombud eller se Navet under Kunskapsbanken/Service A- Ö/Miljö/Avfall och källsortering  Ifall du häller över i annan för- packning än originalförpackning – använd godkända kärl och märk noga!

6 Produktion: Miljö- och kemienheten 6 Batterier, lågenergilampor, lysrör, glödlampor, elektriska och elektroniska produkter  Även dessa produkter innehåller farliga ämnen och räknas som miljöfarligt avfall  Vissa produkter, tex lysrör kan återvinnas till stor del av specialiserade företag i Danmark.

7 Produktion: Miljö- och kemienheten 7 Elektriska och elektroniska produkter  Skrotet sorteras till exempel vid Uppsala elektronikåtervinning  Cirka 60% av det som kommer in material-återvinns, mindre mängder skickas till Sakab, Sveriges största mottagare av farligt avfall

8 Produktion: Miljö- och kemienheten 8 Glas blir nytt glas vid Svensk Glasåtervinning i Askersund  Glas består mest av sand och går utmärkt att återvinna (sämre att bränna…)  Färgat och ofärgat glas blandas inte ihop!  För det ofärgade glaset får man bättre betalt

9 Produktion: Miljö- och kemienheten 9 Personal i nästa led hanterar avfallet  Personalen på Svensk Glasåtervinning i Askersund synar glaset  Glödlampor, porslin och annat olämpligt rensas bort  Före den manuella hanteringen har automatiska avskiljare sorterat bort till exempel magnetiskt material

10 Produktion: Miljö- och kemienheten 10 Så här sorteras plastförpackningar!  Plastförpackningar (både hårda och mjuka) samlas i en gemensam behållare.  Till hårdplastförpackningar hör: burkar, flaskor, dunkar, lådor, muggar, tallrikar och tråg  Mjukplastförpackningar är i princip endast transportplast och plastpåsar.  Frigolit slängs i ”Brännbart” och ej i plaståtervinningen”: Exempel på hårdplastförpackningar

11 Produktion: Miljö- och kemienheten 11 Hårdplastens nya liv, som…  Swimmingpool  Kofångare till bilen  Hästbox  Bullerskärm  Kompostbehållare Aqvis AB tillverkar till exempel ”Joraplankan” av återvunnen plast.

12 Produktion: Miljö- och kemienheten 12 Pappersförpackningar kan sorteras och användas till ny kartong Bild från förpackningsinsamlingen Skölj ur med tanke på personal i nästa led – snabb ursköljning med kallt vatten räcker!

13 Produktion: Miljö- och kemienheten 13 Fiskeby Board i Norrköping tillverkar förpackningskartong av returfiber  Även om vissa typer av avfall är brännbara gör de med nuvarande beräkningar mest miljönytta som råvara till nya produkter, till exempel förpackningar av papper och plast  Trots att förpackningarna färdas lång väg är det lönsamt att tillverka nya kartonger istället för att elda upp dem Ett ”förpackningsberg” av gamla förpackningar lagras utanför fabriken

14 Produktion: Miljö- och kemienheten 14 Förpackning blir ny förpackning forts.  Varje dygn produceras 60 mil kartongpapper vid Fiskeby Board  Fibrer kan återanvändas cirka 7 gånger

15 Produktion: Miljö- och kemienheten 15 Av returpappret görs nya tidningar  Efter sortering skickas det till pappersbruk som kan göra nytt tidningspapper.

16 Produktion: Miljö- och kemienheten 16 Matavfall blir ny råvara eller energi  Matavfall i Uppsala blir biogas och näringsrikt rötslam i Uppsala kommuns biogasanläggning vid Kungsängens gård Uppsala kommuns biogasanläggning.

17 Produktion: Miljö- och kemienheten 17 Tre anledningar att sortera!  Farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt  Avfallet blir till nya produkter  Sopberget minskar Till dig som behöver veta mer om avfallshantering, gå in på Navet under Kunskapsbanken/Service A- Ö/Miljö/Avfall och källsortering Hovgårdens avfallsdeponi i Uppsala kommun.

18 Produktion: Miljö- och kemienheten 18 Utbildningen genomförd!  När du gått igenom och stängt ner bildspelet, kom ihåg att meddela detta till din chef.  Din chef registrerar att utbildningen är genomförd.


Ladda ner ppt "Produktion: Miljö- och kemienheten 1 Avfallshantering för kollektivtrafikförvaltningen  Vilka mål och regler finns?  Hur gör jag?  Vart tar det sorterade."

Liknande presentationer


Google-annonser