Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Juni 2014 Sid 1 Sopsuganläggningar i Järfälla kommun nutid, framtid och utvecklingsplaner Ida Nordin, avfallsingenjör

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Juni 2014 Sid 1 Sopsuganläggningar i Järfälla kommun nutid, framtid och utvecklingsplaner Ida Nordin, avfallsingenjör"— Presentationens avskrift:

1 juni 2014 Sid 1 Sopsuganläggningar i Järfälla kommun nutid, framtid och utvecklingsplaner Ida Nordin, avfallsingenjör ida.nordin@jarfalla.se

2 Här ligger Järfälla

3 En av delägarna i SÖRAB •9 kommuner nordväst om Stockholm •Gemensam avfallsplan •Människan i centrum •Ca 450,000 invånare

4 Hushåll med befintliga sopsuganläggningar •Idag är 20 % av hushållen i Järfälla anslutna till sopsugar, 5 496 st. Etablerade under 80-talet och framåt. •90 % stationära, 10% mobila sopsugar. •Endast brännbart avfall sugs idag. •Både i gamla och nya flerbostadshus. •Finns i Jakobsberg, Viksjö och Kallhäll. •Ej i Barkarby, Skälby och Stäket där det är mestadels småhus. •Ägs och drivs genom sopsugsamfälligheter och Järfälla Hus AB. juni 2014 Sid 4

5 Framtids- och utvecklingsplaner •”Utbyggnaden av Barkarbystaden skall syfta till att åstadkomma ett hållbart långsiktigt samhälle…” •Låg miljöbelastning •God livsmiljö •Lätt att göra miljörätt •Barkarbystaden, när etapp 1 och 2 är fullt utbyggd, ca 5 200 lägenheter och ett antal verksamheter anslutna till sopsug. •Utredningsarbetet har genomförts, som resulterat i att: - Tekniska nämnden beslutade i augusti 2010; Stationär sopsug och avfallskvarnar i Barkarbystaden. •Tekniska nämnden förespråkar kommunalt huvudmannaskap för sopsuganläggningen i Barkarbystaden, det är flera byggherrar.

6 juni 2014 Sid 6 Förutsättningar till beslutet •Tekniska nämnden; förutsättningarna att sopsug skall investeras i nybyggnationen är: - Sopsug för insamling av tre olika avfallsslag; restavfall, tidningar, förpackningar (metall, plast och kartong) - Avfallskvarn, anslutna till VA-nätet (hushåll) - Avfallskvarn med tank för matavfall (verksamheter) - Underjordsbehållare (publika) på fyra platser för färgat och ofärgat glas. - Övrigt: fastighetsnära insamling av elavfall, farligt avfall, grovavfall, större wellpapp och kartong samt möjlighet till etablering av verksamhet för återbruk inom Barkarbystaden.

7 Insamling av förpackningar och tidningar •Tekniska nämnden; insamling av blandade förpackningar med sopsug som sedan sorteras maskinellt, förutsätter att en överenskommelse kan träffas med FTI eller annan part om mottagning av detta. •Två stycken samrådsmöten med FTI har genomförts under hösten. •FTI anser att detta är FNI (fastighetsnära insamling) och tar därför inte ansvar för dessa förpackningar eller tidningar. •För att FTI ska hämta förpackningar och tidningar ska det var 5 rena fraktioner; metall, plast, kartong, glas och papper dvs. fem separata inkast krävs. •Är det ekonomiskt hållbart att ha 5 inkast till sopsug vid fastigheterna och 5 uppsamlingscontainrar, för att FTI ska ta ansvar för förpackningarna?

8 juni 2014 Sid 8 Problematik •Hög investeringskostnad, kommer den att ”tjänas in” i Barkarbystaden, innan upprustning behövs. •Kommer fastighetsägarna/boende vara villiga att betala extra för FNI med sopsug? •Om förpackningar inte kan samlas in med sopsug, kommer mindre mängd förpackningar att återvinnas, och/eller en ökad tung trafik uppstå i området vid konventionell sophantering? •Vems ansvar är det att det ska fungera, förorenaren betalar? •Kommer en utveckling behöva ske där FTI inte behöver ta lika stort ansvar p.g.a. andras vilja till utveckling? •Maskinell eftersortering av samsorterade förpackningar - vilken teknikutveckling finns och vem kan tänkas äga en sådan anläggning i regionen? •Utveckling – storstadsanpassning behövs.

9 Fortsatt utredningsarbete Det saknas drivkrafter för att utveckla systemet •I den nuvarande lagstiftningen saknas tillräckliga drivkrafter för producenterna att utveckla och förbättra insamlingssystemet. •Hushållen betalar delar av kostnaden för källsorteringen flera gånger. •Bättre statistik behövs från FTI – stämmer ej med plockanalys. •Plockanalyser av Järfällas sopor visar att vi har ca 30 procent förpackningar och returpapper kvar i soppåsen! •Utredningsarbetet fortsätter, diskussioner om anläggning för eftersortering i regionen.

10 Det behövs enhetliga och med kommunernas infrastruktur samordnade insamlingssystem •Återvinningsstationernas framtid är räknad. Inte anpassat till dagen storstadssamhälle, där många aktörer slåss om marken. •Vårt gemensamma önskemål om samordning, färre transporter och ökad källsortering kan tillfredsställas om det avfall som respektive kommunerna och producenterna ansvarar för hanteras i samma system, exempelvis via sopsug. •Hur ska vi få ihop kommunernas samhällsansvar med producenternas ovilja att utveckla systemen i tiden? •Avfallsenheten i Järfälla ställer sig bakom Avfall Sverige skrivelse till Miljödepartementet, där man föreslår att regeringen ser över reglerna om producentansvar förpackningar och returpapper.


Ladda ner ppt "Juni 2014 Sid 1 Sopsuganläggningar i Järfälla kommun nutid, framtid och utvecklingsplaner Ida Nordin, avfallsingenjör"

Liknande presentationer


Google-annonser