Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING VAD BEHÖVS FÖR ATT IMD SKA FUNGERA I PRAKTIKEN KTC Dagen i Malmö den 28 augusti.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING VAD BEHÖVS FÖR ATT IMD SKA FUNGERA I PRAKTIKEN KTC Dagen i Malmö den 28 augusti."— Presentationens avskrift:

1 PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING VAD BEHÖVS FÖR ATT IMD SKA FUNGERA I PRAKTIKEN KTC Dagen i Malmö den 28 augusti

2 VARFÖR INDIVIDUELL MÄTNING  Spara energi  Rättvisa  EU-krav  Ökade energipriser | 2 PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING

3 VAD ÄR SYFTET MED IMD  Spara energi  Klara av kommande EU-krav på införande av IMD samt energimål  Boende ska kunna se sin faktiska förbrukning  Boende ska ha ett bra inomhusklimat  Boende ska kunna påverka sin kostnad genom ökad medvetenhet  Boende ska betala för sin faktiska förbrukning - rättvisa | 3 PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING

4 VÅRA LÄRDOMAR RUNT INDIVIDUELL MÄTNING  Otydliga/ofullständiga kravställningar i upphandlingsunderlagen  Att mäta är en sak, att debitera är en annan och att visualisera timvärde kräver ett kvalitetssäkrat system  Tekniken är liten del av en IMD-lösning. Metod, process och organisation är viktigt för kvalitetsäkrad leverans  Kunden får ofta samordningsansvaret  Finns ingen tydlig överlämning/ingen överlämning mellan entreprenad, drift och service  IP-baserade system sparar tid i felsökning  Kommunikationen mellan mätsystem och mätinsamlingssystem – vem tar ansvaret?  Icke verifierade ”mätinsamlingskedja” mätdon – insamlingsenhet – mätinsamlingssystem  Statistikbuffert krävs för uppfylla FAKTISK förbrukning och minska kundtjänstsamtal | 4 PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING

5 VAD SKILJER OLIKA ”IMD-SYSTEM”  Rent systemmässigt väldigt lite – finns mätare, mätinsamlingsenheter, mätsystem  Skillnaden är funktion, ansvar och ”helhetstänk” | 5 PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING ProduktleveransSystemleveransLösningDriftServiceEnergitjänster

6 MÅNGA DELMOMENT SOM SKA HANTERAS | 6 PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING KUND PRODUKTER MÄTDON MÄTINSAMLINGS- ENHET INSTALLATION UTBILDNING DRIFTSÄTTNING KOMMUNIKATIONS OPERATÖR ANSLUTNING MELLAN ENHETER TJÄNSTELEVERAN S AV TRAFIK DRIFT AV MÄTINSAMLING MÄTINSAMLING KVALITETSÄKRING FELSÖKNING DEBITERINGSFIL SERVICE & SUPPORT FELSÖKNING ÅTGÄRD ÅTERRAPPORTER ING FASTIGHETSSYSTE M FAKTURA FÖRBRUKNING VISUALISERING HYRESGÄST BOVÄRD ENERGIJÄGARE

7 INDIVIDUELL MÄTNING FRÅN KTC  IMD-system för att spara energi, med människan i fokus.  Uppfyller SABO, HBV, flera privata fastighetsägare kravspecifikationer & önskemål  Stöd för att visualisera energiförbrukning i TV, surfplattor och mobiltelefoner (tex Telia Servicekanalen)  Stödjer dagens & morgondagens teknikutveckling  IMD är en del i att optimera fastighetsautomationen  En helhetslösning | 7 PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING

8 KÖP EN HELHET, DÄR SAMORDNING SKÖTS AV EN PART | 8 PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING Fastighetsägare KTCImplementeringKommunikationDriftService & SupportVisualiseringEnergioptimering

9 CHECKLISTA FÖR IMD  Produkter ska vara verifierade som ett fungerade och öppet system  Installatören/leverantören ska vara utbildade på produkter och systemet  Det behövs en kommunikationstjänst  Drift – mätinsamling (hämta mätdata, kvalitetsäkra och skapa tillgång till fastighetsystem och visualiseringstjänster)  En servicepart – händer och fötter i anläggningen som felsöker, åtgärdar och återrapporterar till drift)  En visualiseringstjänst – boende måste kunna se sin förbrukning  Använd det befintliga IP-baserade nätet. Det sparar både tid och pengar i hantering av systemet  Tillgång till data ska ske minst med minsta upplösning timvärde varje dygn  Spara tid - Köp en helhetsleverans, med metodik, teknik och tjänster paketerat, så samordningen hamnar på en tjänsteleverantör | 9 PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING

10 Med människan i fokus  IMD-system med olika ”människor” med olika behov: Hyresgäster, Bovärdar, Drifttekniker, Kundtjänst, Ekonomiavdelningar  Vi människor blir mer medvetna om energifrågor och vill kunna påverka  Vi människor blir mer mobila och vill ha mer information, i telefon, surfplatta och tv  Ska det debiteras måste alla veta vad som har förbrukats och hur detta är kvalitetssäkrat  Ska hyresgästerna betala, måste de också få information HUR de kan påverka sin kostnad | 10

11 LITE KORT OM EU-DIREKTIVET

12 Status idag  I Sverige ska huvuddelen av EED införas i svensk lagstiftning före 5 juni 2014  Regeringen har i budgetproppen 2013 aviserat att en ny strategi för Energieffektivisering fram till 2050  Energimyndigheten och Boverket ska ta fram ett förslag till en långsiktig strategi för renovering av fastigheter  SABO & Fastighetsägarna har lagt in ”överklagan” på värme  Krav på individuell mätning av värme och varmvatten (IMD)  först att gälla nyproduktion och renovering från juni 2014  Befintlig bebyggelse kommer att omfattas av krav på IMD från 2016  Om tekniskt och ekonomiskt försvarsbart | 12

13 Vad tycker vi om detta?  Att överlåta värmereglering till hyresgäster kommer inte leda till minskad energianvändning  Kan bromsa in investeringstakten alternativ gynna system som kan enkelt addera in värmemätning utan större byten  Teknisk är idag KTC redo för värmmängdsmätning utan problem  HemNoden stödjer funktioner att hyresgästen kan styra sin egna förbrukning  Bör finns en övergripande standard hur det ska mätas och debiteras | 13

14 LÄS MER www.ktc.se/imd & www.ktc.se/konsultwebb | 14 PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING


Ladda ner ppt "PRESENTATION INDIVIDUELL MÄTNING & DEBITERING VAD BEHÖVS FÖR ATT IMD SKA FUNGERA I PRAKTIKEN KTC Dagen i Malmö den 28 augusti."

Liknande presentationer


Google-annonser