Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighet2020 SMARTA FASTIGHETER, EN DEL AV INTERNET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighet2020 SMARTA FASTIGHETER, EN DEL AV INTERNET."— Presentationens avskrift:

1 Fastighet2020 SMARTA FASTIGHETER, EN DEL AV INTERNET

2 VÅRT ARV AV INNOVATIVA SPETSPROJEKT
1980 1990 2000 2010 2013 2020 Aktiva huset Att mäta är att veta BoIT Övervakning av befintlig styr- & regler Decentraliserad styr på webb S-BOX BoVist 2.0 FTE-Portalen KTC-Online Integrerad styr- & regler på PC (DOS) SCADA & ANLYSER WEBB Next-Step Living Smarta boenet KTC har sedan 80-talet arbetet med innovativa projekt och legat i framkant inom fastighetsautomation. IT har varit en viktig del i detta arbete med uppkollade anläggningar för larmhantering. Men IT kommer bli en viktigare del med den teknikutveckling som pågår med fler saker och människor som får tillgång till internet skapas nya möjligheter och nya utmaningar. Det är just IT, som är en gemensam nämnare, som gör att vi kan ta fastighetsautomation in i en ny tidsålder. När människor, system, enheter och objekt finns i samma system – internet. Då ökar mängden information och möjligheterna att skapa nya funktioner för att kunna energieffektivisera, minska driftkostnader, få ökat boendeklimat och framöverallt en bättre värld. Trots att branschen härvidlag är välutvecklad förblir en stor del av den potential som IT har att bidra till hållbara städer outnyttjad. Anledningen är dålig samordning av de IT-resurser som krävs för att realisera produkterna och tjänsterna. Resultatet blir dyrare lösningar, onödiga belastningar på både klimat och miljö, och ett innovationsklimat som hämmar samarbete, konkurrens och nya aktörer att bidra med produkter och tjänster som vi inte sett tidigare. Vi har massor av goda exempel på saker vi gjort. Med Fastighet2020 vill vi visa vart vi är på väg, vad vi tror på och hur vårt synsätt på smarta fastigheter är och hur vi löser vår bit: att energieffektivisera fastigheter med öppna system, smart information och kommunikationsteknik och hur vi får system att samverka. Någon fastighetsägare kan dra nytta av även för andra branscher som trygghetstjänster, kvarboende o.s.v. Vårt mål med vår vision Genom att öppna upp instängda proprietär data inom fastighetsbranschen och energisektorn skapa flera öppna datakällor så energieffektiviseringstjänster kan blomstra. Skapa en infrastruktur av smart kommunikationsteknik som kan utnyttjas av närliggande branscher för fastighetsägaren. Färre produkter att administrera. Visa en helhet och inte ”silo-modeller” d.v.s. vertikala lösningar Inte tänka Maskin-Till-Maskin och Människor-till-människor i kommunikation och information, utan Maskin-Människor-Maskin likaväl. Fokusera på nyttan, funktioner : Vad vill våra användare få ut för information och förädla för skapa nya effekter

3 FASTIGHET2020 tekniska system är anslutna och en del av internet olika tekniska system är integrerade som ett system fastighetens system utbyta information och dra nytta av varandra boende medvetna om sin påverkan på energianvändningen boende och bovärdar en bra naturlig kommunikation mellan varandra mobila gränssnitt används som verktyg för energieffektivisera FASTIGHET2020 tekniska system är anslutna och en del av internet – Det vi pratade om innan. IT blir en allt vanligare del i våra liv, även i våra fastigheter. Att de är anslutna till internet är en viktig bit i vår vision. Om nu internet är en fluga, så kommer vår vision tyvärr att spricka. olika tekniska system är integrerade som ett system – Det är här vi ser att när alla system är anslutna till internet, delar de faktiskt samma ”system”. Vi kan enklare få samverkningseffekter och få ut en integration. fastighetens system utbyta information och dra nytta av varandra – att system och objekt är anslutna skapar massor av data = information. Men om de inte kan användas för att dra nytta av denna. I en fastighet2020 så ser vi att fastighetens olika system fungerar som en helhet, fungerar ihop beroende på vilket situationen och vad som är bäst för stunden, efter de regler som fastighetsägaren satt upp. boende medvetna om sin påverkan på energianvändningen – hyresgästen är en viktig bit av detta. Lika naturligt att säkerställa bra inomhusklimat i allt energieffektivisering, är det att informera om den. Visualisera, sätta upp mål, visa hur mycket som används och hur de är jämfört med sina grannar, sina närliggande områden o.s.v. Ge tips om hur de kan ändra sin energianvändning. boende och bovärdar en bra naturlig kommunikation mellan varandra – hyresgäster kräver information, det ska informeras i trapphus, i brevlådor och det som kräver mycket tid, pengar och miljöpåverkan, även med bra papper. Med IP- baserade system, fler mobila enheter i hemmet är det naturligt att boende kommunikation kan ske via samma gränssnitt de använder sin dagliga kommunikation. Boka tvättstuga, få informationsbrev, skriva felanmälningar o.s.v. Allt via en surfplatta eller mobil. mobila gränssnitt används som verktyg för energieffektivisera – vi gör idag bankärende, hyr och ser på film, delar hela vårt liv i bilder, statusar, incheckningar och ”gillar” andra. Verktyget för detta: Mobila gränssnitt som mobiltelefoner och surfplattor. Vi tycker att displayer på varje produkt, som drar energi, är inte Att springa och titta på flera olika i en fastighet för energiövervakning, larmhantering, status och styrning hör till det förflytna arbetar vi med mobila verktyg och får allt som finns i fastigheten visualiserat i en och samma surfplatta eller display. | 3

4 HUR KTC REALISERAR FASTIGHET2020
:

5 SMART KOMMUNIKATIONS-TEKNIK
Använd befintlig infrastruktur och anslut fastighetens befintliga tekniska system Addera en smart information- och kommunikationsteknik - XMPP Se internet som en infrastruktur och möjligheterna med anslutna objekt och system Använd befintliga tekniska system och befintlig infrastruktur – den IP-baserade. Att börja med detta kommer man långt i sin vision. Det pratas ofta om att vi är så framåt i Sverige med bredband till alla. Men när det kommer till fastighetsautomation är det oftast bara IP i ena ändan av lösningen. Att jämföra bredbandsnätet är som att jämföra vårt vägsystem i Sverige. Det har stora europavägar, riksvägar och grusvägar. Alla kopplas ihop så att postbilen kan hämta paket ute på landet och transportera detta till en punkt. För att få kraft i sina redan investerade system gäller det att addera in en smart teknik som får även de systemen att prata ut, och kunna få information via internet. Då måste alla system hitta sin väg ut. Men att bygga nya grusvägar vid sidan av europavägen är ingen bra investering. | 5

6 SMARTA BOENDET Individuell mätning via HemNod
Driftsättning och service via surfplatta – MeSetup Följ energianvändningen och svara på frågor via MeView Smarta boendet: Individuell mätning, med lagkrav om IMD är det naturligt att en fastighet2020 har detta. Vi tror redan sagt att IP-baserade system och tror på att Hemnod-konceptet. En flexibel och skalbar insamlingenhet för både tråd, trådlöst med möjligheter till bygga funktioner som hemmaborta, tidstyrning men främst: Datalagring. Stödjer idag vår kommunikation- och informationteknik vilket gör att vi får realtidsanslutning. Underlättar vår driftsättning som vi då kan göra vi surfplatta. Hyresgästerna kan enkelt se sin energianvändning, varje timme! | 6

7 DATORISERAD STYRNING Fysisk integration mellan fastighetens system och den digitala plattformen SRD5000 har funktioner för styrning och reglering av värme, ventilation och kyla Kan även styra olika energikällor som tex fjärrvärmecentraler för energiövervakning | 7

8 AKTIVA HUSET Alla system integrerade och samverkar även med människor
Kan ta egna kloka beslut baserat på information från delsystem Kan hämta information från externa källor som pristariffer och väder Aktiva huset, är det vi kallar fastigheter som inte bara är smarta utan kan ta egna energisparbeslut. Detta är ett läge som enbart kan uppnås när system i fastigheten samverkar som en helhet men också tar in information från andra källor, som pristariffer och väder. Magnus kommer prata mer om detta under dagen. | 8

9 DRIFTÖVERVAKNING Övervaka och påverka fastighetens olika tekniska system utifrån helhetsperspektiv Fler anslutna enheter och system möjliggör fler tidigare osynliga objekt att hantera Vikten av kunskap och expertis är helt avgörande för skapa effektiva funktioner En viktig del i den smarta byggnaden är att vara energieffektiv. För att lyckas måste det gå att övervaka och påverka fastighetens olika tekniska system förmåga att hantera energianvändningen utifrån ett helhetsperspektiv. Med hjälp av våra kraftfulla öppna programvaror får driftsorganisationen enklare kontroll över sina fastigheter. Programvarorna Scada och Analyser ansluter sig direkt mot kommunikationsplattformen och får information presenterat på ett enhetligt sätt, oavsett vilken tillverkare som levererat utrustningen i respektive fastighet. Driftinformationen överförs via ett webgränssnitt, vilket gör informationen tillgänglig från alla datorer med tillgång till internet. I Scada kan drifttekniker finjustera börvärder, schemaläggningar, få larmhantering och få bättre förståelse av energianvändningen och trender i hela fastighetsbeståndet. Fler objekt anslutna, mer information att arbeta med Samma sak som gör oss människor smarta (våra sinnen) gör fastigheter smarta (deras sensorer). Det i sig är kanske inte så revolutionerande, men när antal anslutna objekt och sensorer ökar och integreras på platser du inte trodde fanns, skapas möjligheten att hitta nya sätt att hantera och analysera information. Detta skapar nya möjligheter att spara energi. Vi kan i vår driftövervakning utnyttja tidigare osynliga sensorer från andra ”branschers” system för att arbeta mer reaktivt. Information som visar på åtgärder mycket tidigare än akuta problem uppstår. Det ger oss en högre nivå av fastighetsautomation då vi kan använda larmleverantörens system för få information när en hyresgäst inte är hemma och kan automatiskt sänka värmen, vi kan utnyttja temperaturgivare från brandlarm för att styra inomhustemperaturen vilket sparar energi med ett bibehållet inomhusklimat. | 9

10 BOENDE-KOMMUNIKATION
Information om sitt boende som ökar bekvämligheten och boendestandard Verktyg för kommunikation mellan hyresgästen och bovärdar genom funktioner som anslagstavla, felanmälningar, rösta och FAQ Hyresgäster ska se sin energianvändning, miljöpåverkan och få tips om hur de kan påverka sin energianvändning KTC erbjuder en applikation för boende som på ett enkelt och pedagogiskt sätt förmedlar information och funktioner till de boende. Informationen ökar bekvämligheten för hyresgästerna, ökar medvetenheten och minskar energianvädningen. Funktioner som kan vara aktuella är felanmälan, tvättstugebokning, samhällsinformation, Hemma/borta styrning, energiuppföljning, sätta miljömål m.m. allt via de kanaler som de boende använder i sin vardag, som surfplatta, mobil, TV och webb. Att utveckla fastighets- och samhällstjänster via bredbandsnätet är ett spetsprojekt som än en gång visar på hur KTC tillsammans med ledande bostadsbolag leder utvecklingen framåt. Applikationen erbjuds idag bland annat av Telia (Servicekanalen), Bostadsbolaget i Göteborg, Svenska Bostäder och Veolia.  | 10

11 AMR - MÄTINSAMLING Molntjänst för data insamling med smidig tillgång av data via webbtjänster och öppna webb-AP I Kvalitetssäkrar, hanterar, felsöker och skapar data till information Smidig integration av alla system i fastigheten och verksamheten system Med vår erfarenhet av mätvärdeinsamling, där data har hanteras lokalt med egen mjukvara har vi insett att datahanteringen måste vara en molntjänst där en driftcentral kan säkerhetsställa datakvalité och driftsäkerhet. Ett framgångsrikt verktyg för mätinsamling kräver smidig integrering av alla inblandade system, från mätinsamling till de system verksamheten använder. Vi erbjuder en molntjänst med webbtjänster och öppna webb-API, vilket gör det möjligt för tjänsteleverantörer att få tillgång till kvalitetsäkrad information till sina system som kan ha nytta av informationen, såsom fastighetsystem, analysprogram och visualiseringstjänster. För att kunna göra en kvalitetsäkrad datainsamling krävs också en kommunikationstjänst för att kvalitetsäkra datatransporten mellan fastigheten och mätinsamlingssystemet. Därför erbjuder vi även kommunikationstjänst via kommunikationsoperatören till fastighetsägaren. Precis som tjänsteleverantörer erbjuder boende internettjänster som bredband, tv och telefoni. Fördelen är att driftcentralen får rätt verktyg att felsöka och upptäcka fel vilket skapar en högre driftsäkerhet i tjänsten mätinsamling. | 11

12 ARBETE MED EN FASTIGHET2020
Fler anslutna enheter och system skapar fler objekt Utnyttja tidigare osynliga objekt/sensorer från andra branscher system Ökar mängden data skapar mer information Skapar möjligheter till fler funktioner Bättre kunskap och erfarenhet och förmågan att se helheten ger smartare funktioner som skapar en optimal fastighetsdrift Även i en fastighet år 2020 behövs en metodik att arbeta med för att uppnå energieffektivitet. Femstegsmodellen™ från KTC är en metodik för att energieffektivisera fastigheter. Grunden läggs i Femstegsmodellens tre första steg – mätning och analys, samt styrning och övervakning av fastighetens tekniska system. De riktigt stora besparingarna kommer när systemen för fastighetsautomation och individuell mätningsamordnas både vad gäller data och funktioner. Konkret innebär detta att  steg 4-5 kopplas samman med steg 1-3. Med fler anslutna enheter och system, kan vi nu arbeta mer effektivt med metodiken och automatisera delar av den med smarta funktioner. Vi har nu mer data i vårt arbete. Kunskap, expertis, erfarenhet och mod kommer att spela allt större roll att hitta nya sätt att optimera fastighetens drift och skapa energismarta funktioner. | 12

13 KTC AB www.ktc.se KTC Control KTC Tech
Västberga allé 5 10tr, Hägersten Tel: KTC Tech F O Petersons gata 6, Västra Frölunda Tel:


Ladda ner ppt "Fastighet2020 SMARTA FASTIGHETER, EN DEL AV INTERNET."

Liknande presentationer


Google-annonser