Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur fungerar GIS? Introduktionskurs för användare Del 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur fungerar GIS? Introduktionskurs för användare Del 3."— Presentationens avskrift:

1 Hur fungerar GIS? Introduktionskurs för användare Del 3

2

3 Anpassa information till beslutssituationen - innehåll, skala och utseende Källa: ESRI Sweden, 1993

4 Var ligger objekt X? Källa: ESRI Sweden, 1993

5 Vilka egenskaper har objekt X? Källa: ESRI Sweden, 1993

6 Var finns objekt med egenskap X? Källa: ESRI Sweden, 1993

7 Redovisa klassificeringar på kartan! Källa: ESRI Sweden, 1993

8 Vad finns i närheten av objekt X? Källa: ESRI Sweden, 1993

9 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND GIS kan integrera olika informationskällor i beslutsprocessen Befolkning Fastigheter Ledningar etc Externa data Geografi Källa: ESRI Sweden 1993

10

11 Det finns GIS-lösningar för alla tänkbara miljöer:  via internet elller intranät,  i olika operativ system,  i nätverk  i enstaka datorer  mjukvaror som kostar flera hundra tusen  mjukvaror som är gratis Teknik- val Mer om programvaror här...  Kom ihåg! Val av programvara är en följd av den verksamhet som skall stödjas och de data som skall hanteras.

12

13 www.swedefacts.comTjänsten Välja mellan: •ett fåtal flexibla och krävande tillämpningar •och flera enklare tillämpningar

14 Teknik- val WebGIS I Sverige är ArcView (ESRI) och MapInfo de vanligaste program- varorna. Det finns dock en lång lista på mjukvaror för GIS. Från StrateGIS-sidorna kan man nå ett stort antal leverantörer. GIS via intranät och Internet är mest ’i ropet’ just nu. Prova på att använda GIS på StrateGIS-webben!

15 Singel PC EldsjälLagring efter eget huvud Resultat på papper Post GIS anno 1993

16 Resultat på papper E-Post GIS anno 1996 PC i nätverk GIS-funktion Data på server

17 Resultat på skärm Internet GIS anno 1999 PC intranät/Internet IT-enhet Applikation och data på server Metadata visar vägen

18 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Utvecklingstrenderna inom GIS •Fokus flyttas mot –Verksamhetsbehov –Dataförsörjning och datautbyte •Data via Internet –Data om data, d v s metadata –Organisatoriska frågor –Verksamhetens processer Källa: StrateGIS, ESRI, Inc, 1999

19 Etapp 1 Vad händer i GIS-världen? Precis som inom den övriga IT-industrin går utvecklingen inom GIS-området snabbt. Möjligheterna med GIS förbättras med en rasande fart främst genom att programvarorna blir allt kraftfullare och mångsidigare, inte minst när det gäller att hantera olika dataformat. Intressefokus flyttas allt mer mot: - datautbyte och dataförsörjning, - spridning av geografiska data via Internet, - metadata, - webbaserade GIS-tillämpningar samt - integration av GIS i övrigt IT-stöd. GIS Visualisering av GIS-modeller ger möjlighet att tydliggöra effekter av planförslag m m StrateGIS-webben har länkar till on-line GIS-tidskrifter m m….

20 Utsnitt från översiktskartan 1:250 000 rutor 5x5 km Utsnitt från terrängkartan 1:50 000 rutor 1x1 km Utsnitt från fastighetskartan 1:20 000 rutor 1x1 km

21 Här har vi placerat en röd prick på huvudentrén till Uddevalla sjukhus i terrängkartans skala. Redan denna karta innehåller stora kartografiska tillrättaläggningar för att redovisa motorvägar och andra saker med tydliga symboler och manér. Betraktar vi sedan vår punkt med översiktskartan som bakgrund så ser vi att den nu hamnat mitt i trafikplatsen på motorvägen och att översiktskartans sjukhussymbol flyttats långt år sidan för att ge plats för vägmarkeringarna.

22


Ladda ner ppt "Hur fungerar GIS? Introduktionskurs för användare Del 3."

Liknande presentationer


Google-annonser