Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digital kartforskning Björn Johansson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digital kartforskning Björn Johansson"— Presentationens avskrift:

1 Digital kartforskning Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com

2 Kartmaterialet Digital karthantering2 En del ”moderna” kartor med rutnät i RT90 Äldre kartor utan referenssystem

3 Digitalisera kartorna Digital karthantering3 Skanna egna papperskartor Köp digitala kartor Kopiera skärmen från nätet • Klipp ut • Retuschera

4 Problemet att ange kartornas inbördes lägen Digital kartforskning4 Olika skalor Olika orientering Olika projektioner

5 Grundkartan i programmet Disgen Digital kartforskning5 GränserKyrkor Koordinat- system RutnätSkallinjalZoomnivå

6 Kartbilderna på plats som underlagskartor Digital kartforskning6 Placeras i ett av fyra lager Får egna zoomgränser för visning

7 Placera kartbild i grundkartan Digital kartforskning7 Börja med de moderna kartorna Rutnätet ger bästa stöd för placering Manéren är för grova

8 Leta upp historiska kartor Digital kartforskning8 Välj en ort i ort- panelen eller markera en punkt i kartan Högerklicka och välj Visa historiska kartor

9 Placera kartbild med en fixpunkt i grundkartan Digital kartforskning9 ”Nåla in” en gemensam punkt Bilden flyttas automatiskt Zooma och rotera bilden i läge

10 Placera kartbild med en fixpunkt i grundkartan Digital kartforskning10 Häradsekono- miska kartan på plats Vägar ansluter Gränser ansluter Vattendrag ansluter

11 Placera kartbild med två fixpunkter i grundkartan Digital kartforskning11 Med hjälp av två nålar placeras kartbilden automatiskt på rätt plats

12 Studera kartorna Digital kartforskning12 Med två synkronise- rade fönster kan man jämföra en miljö ur olika perspektiv

13 Registrera egna orter för kartan Digital kartforskning13 Registrera egna orter i ortdata- basen Lagra bild och text, och ev. koordinater

14 Placera orterna i kartan Digital kartforskning14 Med hjälp av kartan ges gårdarna sina rätta lägen Namnetiketten ges valfri placering

15 Presentera orterna i kartan Digital kartforskning15 Via ett högerklick på orten i ortstruk- turen visas ortens beskrivning

16 Spara kartfönstret som utskrift eller bild Digital kartforskning16 En eller två bilder Skriv ut valda lager Spara som bild för bearbetning

17 Dokumentera med webb-teknik Digital kartforskning17 Definiera ett scenario med ditt material Preparera kartbilder Skapa pdf-dokument Skapa HTML- sidor

18 Förse en bild med en Hot Spot Digital kartforskning18 Skapa en webb- sida med en bild Definiera en yta – Hot Spot Ange egenskaper för ytan då man klickar på den med musen

19 Ett exempel Digital kartforskning19 -- HTML-ramar Hot spots Länkar till andra HTML-sidor Länkar till PDF-dokument Länkar till bilder (ljud, video) Länkar till hemsidor

20 Digital kartforskning20

21 Digital kartforskning 21 Material för självstudier och cirklar

22 Digital kartforskning 22 Referens- dokument om historiska kartor och lantmäteri Akter över Laga skiften med kartor och handlingar

23 Digital kartforskning 23 Presentationer Handgreppen i karthantering Fördjupande Webb-exempel

24 Digital kartforskning 24 Länkar till omnämnda programvaror

25 Digital kartforskning 25 Lista över några CD/DVD-skivor av karthistoriskt intresse

26 Digital kartforskning 26 Ett 50-tal länkar till användbara webbplatser

27 Digital kartforskning27 Tack för Er uppmärksamhet! Frågor?


Ladda ner ppt "Digital kartforskning Björn Johansson"

Liknande presentationer


Google-annonser