Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digital kartforskning Björn Johansson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digital kartforskning Björn Johansson"— Presentationens avskrift:

1 Digital kartforskning Björn Johansson bjorn.gustaf@telia.com

2 Kartmaterialet En del ”moderna” kartor med rutnät i RT90
Äldre kartor utan referenssystem Digital karthantering

3 Digitalisera kartorna
Skanna egna papperskartor Köp digitala kartor Kopiera skärmen från nätet Klipp ut Retuschera Digital karthantering

4 Problemet att ange kartornas inbördes lägen
Olika skalor Olika orientering Olika projektioner Digital kartforskning

5 Grundkartan i programmet Disgen
Gränser Kyrkor Koordinat- system Rutnät Skallinjal Zoomnivå Digital kartforskning

6 Kartbilderna på plats som underlagskartor
Placeras i ett av fyra lager Får egna zoomgränser för visning Digital kartforskning

7 Placera kartbild i grundkartan
Börja med de moderna kartorna Rutnätet ger bästa stöd för placering Manéren är för grova Digital kartforskning

8 Leta upp historiska kartor
Välj en ort i ort-panelen eller markera en punkt i kartan Högerklicka och välj Visa historiska kartor Digital kartforskning

9 Placera kartbild med en fixpunkt i grundkartan
”Nåla in” en gemensam punkt Bilden flyttas automatiskt Zooma och rotera bilden i läge Digital kartforskning

10 Placera kartbild med en fixpunkt i grundkartan
Häradsekono-miska kartan på plats Vägar ansluter Gränser ansluter Vattendrag ansluter Digital kartforskning

11 Placera kartbild med två fixpunkter i grundkartan
Med hjälp av två nålar placeras kartbilden automatiskt på rätt plats Digital kartforskning

12 Studera kartorna Med två synkronise-rade fönster kan man jämföra en miljö ur olika perspektiv Digital kartforskning

13 Registrera egna orter för kartan
Registrera egna orter i ortdata-basen Lagra bild och text, och ev. koordinater Digital kartforskning

14 Placera orterna i kartan
Med hjälp av kartan ges gårdarna sina rätta lägen Namnetiketten ges valfri placering Digital kartforskning

15 Presentera orterna i kartan
Via ett högerklick på orten i ortstruk-turen visas ortens beskrivning Digital kartforskning

16 Spara kartfönstret som utskrift eller bild
En eller två bilder Skriv ut valda lager Spara som bild för bearbetning Digital kartforskning

17 Dokumentera med webb-teknik
Definiera ett scenario med ditt material Preparera kartbilder Skapa pdf-dokument Skapa HTML- sidor Digital kartforskning

18 Förse en bild med en Hot Spot
Skapa en webb-sida med en bild Definiera en yta – Hot Spot Ange egenskaper för ytan då man klickar på den med musen Digital kartforskning

19 Ett exempel HTML-ramar Hot spots Länkar till andra HTML-sidor
Länkar till PDF-dokument Länkar till bilder (ljud, video) Länkar till hemsidor - - Digital kartforskning

20 Digital kartforskning

21 Material för självstudier och cirklar
Digital kartforskning

22 Referens- dokument om historiska kartor och lantmäteri
Akter över Laga skiften med kartor och handlingar Digital kartforskning

23 Handgreppen i karthantering Fördjupande Webb-exempel
Presentationer Handgreppen i karthantering Fördjupande Webb-exempel Digital kartforskning

24 Länkar till omnämnda programvaror
Digital kartforskning

25 Lista över några CD/DVD-skivor av karthistoriskt intresse
Digital kartforskning

26 Ett 50-tal länkar till användbara webbplatser
Digital kartforskning

27 Tack för Er uppmärksamhet! Frågor?
Digital kartforskning


Ladda ner ppt "Digital kartforskning Björn Johansson"

Liknande presentationer


Google-annonser