Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är speciellt med data i GIS? Introduktionskurs för användare Del 4.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är speciellt med data i GIS? Introduktionskurs för användare Del 4."— Presentationens avskrift:

1 Vad är speciellt med data i GIS? Introduktionskurs för användare Del 4

2

3 Här visas en vektorkarta över sydöstra hörnet av Skåne där punkterna visar SGUs biogeokemiska provtagnings- platser i vattendrag. Vattendragens delavrinnings- områden representeras som ytor. Typiskt för ett GIS är att de olika geografiska objekten kan klassificeras enligt till- hörande databasinformation. I det här fallet har punkterna både färgats och erhållit en gradvis ökande storlek enligt zinkanalysdata.

4 Om rutorna är mycket små går de inte att urskilja om man inte för- storar bilden kraftigt. Rasterbilderna blir då stora och kan vara svåra att arbeta med. Ofta går det utmärkt att infoga vektordata ovanpå rasterbilderna. I det här fallet har gruvor (punkter i vektorformat) representerats av en särskild symbol och lagts ovanpå en markanvändningskarta i rasterform.

5 Uppbyggnad av ett ’startpaket’ Bakgrundsdata Sök- och nyckeldata Egna registerdata Planerings- och analysdata

6 Beskrivning och märkning av data Databasbeskrivning Metadata Metadatabaser Databaskatalog

7 Metadatabaser •Databasens namn och ägare •Översikt (innehåll och användning av databasen) •Kvalitet (ursprung, aktualitet, lägesnoggrannhet) •Rumslig utbredning •Ägar- och leveransinformation (organisation, pris, format, media m m).

8 Dataförsörjning Import Egen produktion Digitalisering GPS Geokodning Analyser Köp av data Läsning externa baser Www-GIS

9

10 Hur skaffar man data? • Data kan förvärvas från någon producent, tas fram i egen regi eller användas på distans hos en datamäklare. • Dagens teknik gör det möjligt att vara flexibel då det gäller nyttjande av data. Man kan när data behövs i vissa fall snabbt hämta dessa över Internet. • Man ska vara medveten om att kommersiella geografiska data av högkvalitet är relativt dyra. Men kom ihåg att alltid väga kostnaden mot nyttan…

11 Kvalitet och pris ”Högre kvalitet leder till accelererad kostnadsökning.” Avvägning mellan: •behov •kostnader •datamängd

12 Hämtning av data från länsstyrelserna

13 Titta på data hos länsstyrelserna

14 Datafångst •Köp från externa producenter –Fysisk leverans på t.ex. CD –Onlinetjänst via t.ex. Internet •Egen dataproduktion –Olika metoder och system för datafångst

15 Ajourhållning är viktig •Kontinuerlig ajourföring •Regelbunden ajourföring •Behovsprövad ajourföring Bestäm vad som behövs för olika data! Ange vad som gäller i databaskatalogen!

16 Väsentliga rättsfrågor för GIS •Upphovsrätt •Nyttjanderätt •Lagen om landskapsinformation •Personuppgiftslagen •Offentlighet och sekretess

17 Vilka krav ställer GIS-samverkan? De stora vinsterna med GIS uppstår först när data kan utbytas mellan skilda producenter och användare av den geografiska informationen. Samverkan förutsätter att man på ett riktigt sätt kan läsa och tolka varandras data. Ett villkor är standardisering av data, såväl tekniskt som begreppsmässigt. De facto-standarden i PilotGIS avser hur olika företeelser inom den fysiska planeringen skall beskrivas och kodas vid digital hantering för att säkerställa möjlighet till överföring och hantering utan risk för dataförlust eller dataförvrängning. Regeringen har lagt fast att denna de facto-standard skall föras ut för användning i den fysiska planeringen.

18


Ladda ner ppt "Vad är speciellt med data i GIS? Introduktionskurs för användare Del 4."

Liknande presentationer


Google-annonser