Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägverket - NVDB Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice Borlänge 2002-10-21 Nationell vägdatabas - en digital infrastruktur Jan-Olof.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägverket - NVDB Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice Borlänge 2002-10-21 Nationell vägdatabas - en digital infrastruktur Jan-Olof."— Presentationens avskrift:

1 Vägverket - NVDB Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice Borlänge 2002-10-21 Nationell vägdatabas - en digital infrastruktur Jan-Olof Östlund Vägverket

2 Vägverket - NVDB Användningsområden SAMHÄLLS- PLANERING VÄGINFORMATIK VÄGHÅLLNING

3 Vägverket - NVDB Kännetecken • Grunddatabas • Rikstäckande vägnät – cirka 530 000 km • Ájourhållning vid källan • Känd kvalitet • Bygger på standard • Samverkan • Omfattande användning • Upphovsrättsliga principer

4 Vägverket - NVDB Samarbetsparter

5 Vägverket - NVDB Vägverket, Lantmäteriet, Kommunförbundet, Skogen Kund Kund 1 Kund 2 Kund 3 Kund 4 VV LMV Skog. NVDB-RÅDET Produktions- central Lantmäteriet NVDB Teknisk lösning Vägverket Vägverkets regioner Data- försörjning Produktion Tillhanda- hållande DataleverantörerAnvändare Kom. Kund Kommun

6 Vägverket - NVDB Dataförsörjning NVDB GGD Kommunalt vägnät Ensk. vägar med statsbidrag VDB Skogsbil- vägnät XX Vägverket Lantmäteriet Vägverket Skogsnäringen Kommunerna

7 Vägverket - NVDB Styrning av NVDB Ekonomisk modell Specifikation innehåll Strategi tillhandahållande NVDB-Rådet Vägverket Lantmäteriverket Svenska Kommunförbundet Skogsindustrierna

8 Vägverket - NVDB Produkter och tjänster • Data • Dokumentation / Specifikationer • Stöd • Information

9 Vägverket - NVDB Aktuellt innehåll •Vägnätet –Hela Sveriges vägnät •Företeelser på statligt vägnät –Vägnummer –Bärighet –Hastighet –Vägbredd –Motorväg –Motortrafikled –Väghållare

10 Vägverket - NVDB Företeelser i NVDB Administrativa uppgifter • Väghållare • Vägnamn • Vägnummer Trafikregler •Begränsad bruttovikt •Begränsad fordonslängd •Begränsat axel/boggitryck •Bärighet •Förbjuden/påbjuden färdriktning •Förbud mot trafik • Hastighet • Inskränkningar transport av farligt gods • Miljözon • Motortrafikled • Tättbebyggt område

11 Vägverket - NVDB... företeelser i NVDB Särskilda uppgifter för transporter på skogs- bilvägnätet • Framkomlighet för vissa fordonskombinationer • Svängmöjlighet • Tillgänglighet • Vägbom • Vändmöjlighet Övriga företeelser • Funktionell vägklass • Rek. väg för farligt gods Vägteknisk beskrivning • Färjeled • Höjdhinder upp till 4,5 meter • Planskild korsning • Slitlager • Vägbredd

12 Vägverket - NVDB Villkor för en dataleverantör NVDB ställer vägnät och företeelser till leverantörers förfogande utan kostnad för denne. Förutsättningen är att leverans av vägnät och / eller företeelser enligt överenskommelse kommer NVDB tillhanda.

13 Vägverket - NVDB Vidareförädlare •Carmenta •Cartesia •Columna •Metria •Sweco Position •Triona

14 Vägverket - NVDB Vad kommer det att kosta? • Hela Sveriges vägnät från ca 50 000 kr • Billigare att abonnera än att göra engångsuttag • För dataförädlare gäller initial avgift samt royalty på slutprodukten • Testdata utan kostnad • För FoU endast fast avgift

15 Vägverket - NVDB Kännetecken •Grunddatabas •Bygger på standard •Samverkan •Ájourhållning vid källan •Vidsträckt användning •Upphovsrättsliga principer •Definierad kvalitet NVDB

16 Vägverket - NVDB Visionen NVDB ska vara grunden i all information om Sveriges vägnät

17 Vägverket - NVDB Webbplats:www.vv.se/nvdb E-post: nvdb@vv.se Kundtjänst:0243-75 900 Postadress:Vägverket NVDB 781 87 Borlänge


Ladda ner ppt "Vägverket - NVDB Breddtjänster för bättre och effektivare samhällsservice Borlänge 2002-10-21 Nationell vägdatabas - en digital infrastruktur Jan-Olof."

Liknande presentationer


Google-annonser