Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SS Standard för tekniska försörjningssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SS Standard för tekniska försörjningssystem"— Presentationens avskrift:

1 SS 63 70 05 Standard för tekniska försörjningssystem
Torbjörn Cederholm Samlingskartor

2 Utvecklarnas vision Samutnyttjande av data för förvaltare, entreprenörer, konsulter Samutnyttja data på lokal, regional och nationell nivå GIS system integreras med övriga beslut-stödsystem Samlingskartor

3 Standarden behandlar Samlingskartor

4 Standarden definierar (1)
Terminologin Samlingskartor

5 Standarden definierar (2)
Regler för informationsbeskrivning Samlingskartor

6 Standarden definierar (3)
Ritmanér Samlingskartor

7 Vem och varför Samlingskartor

8 Standarden är till för Nätägare, entreprenörer, planerare… inom gas, va, el, tele, fjärrvärme… Samlingskartor

9 SS när du ska bygga upp IT-baserad hantering av ledningsinformation programmera konverteringsfunktioner utveckla system och underhåll för flera informationsmodeller anpassa ritmanér för presentation av tekniska försörjningssystem använda entydiga begrepp i ditt språkbruk Samlingskartor

10 Vad vinner man? Färdiga programmeringslösningar som kan återanvändas
Enklare samutnyttjande av data Mindre konvertering av data vid byte av system Samma definitioner av data inom & mellan organisationer Inga leverantörsunika definitioner på objekt Samma symboler och ritmaner Samlingskartor

11 Lite historik Samlingskartor

12 SS 63 70 05 togs fram av Svenska Kommunförbundet Lantmäteriverket
MBK leverantörernas förening Sveriges Elleverantörer Svenska Fjärrvärmeföreningen Svenska Gasföreningen Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen Svenska Kraftnät Telia Samlingskartor

13 Bedömd besparingspotential
Informationsöverföring vid byte av GIS 10 mkr Utveckling/underhåll av flera modeller 200 mkr Flera system i organisationen 60 mkr Sambruk av data inom organisationen 500 mkr Utbyte av data med konsulter/entreprenörer 200 mkr Utbyte av data lokalt (kommunen) 60 mkr Utbyte av data nationellt 5 mkr Totalt c:a 1000 mkr!! Samlingskartor

14 Tid och kostnad Start 1997-12 Remiss 1999-05
SS publicerad Utvecklingstid ca 2,5 år Kostnad kr (d.v.s. ca kr per deltagande org.) Deltagarnas egen arbetstid tillkommer Samlingskartor

15 Framåt Samlingskartor

16 SS möjlig utveckling Anpassning till ISO och nytt Tekniskt Ramverk Anpassning till generell nätmodell Förbättrad dokumentation men först… Börja använda standarden! Samlingskartor

17 Vi skapar samordnad information tillsammans
Markanvändning Ledningar Vi skapar samordnad information tillsammans Fastigheter Tillämpnings- standarder Vattendrag Vägnät Järnväg Samlingskartor

18 Information www.stanli.se
Nyheter från Stanli - gratisprenumeration på Kontakt: Samlingskartor


Ladda ner ppt "SS Standard för tekniska försörjningssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser