Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samlingskartor 2004-10-19 1 SS 63 70 05 Standard för tekniska försörjningssystem Torbjörn Cederholm

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samlingskartor 2004-10-19 1 SS 63 70 05 Standard för tekniska försörjningssystem Torbjörn Cederholm"— Presentationens avskrift:

1 Samlingskartor 2004-10-19 1 SS 63 70 05 Standard för tekniska försörjningssystem Torbjörn Cederholm torbjorn.cederholm@sis.se www.stanli.se

2 Samlingskartor 2004-10-19 2 Utvecklarnas vision n Samutnyttjande av data för förvaltare, entreprenörer, konsulter n Samutnyttja data på lokal, regional och nationell nivå n GIS system integreras med övriga beslut- stödsystem

3 Samlingskartor 2004-10-19 3 Standarden behandlar

4 Samlingskartor 2004-10-19 4 Standarden definierar (1) Terminologin

5 Samlingskartor 2004-10-19 5 Standarden definierar (2) Regler för informationsbeskrivning

6 Samlingskartor 2004-10-19 6 Standarden definierar (3) Ritmanér

7 Samlingskartor 2004-10-19 7 Vem och varför

8 Samlingskartor 2004-10-19 8 Standarden är till för Nätägare, entreprenörer, planerare… inom gas, va, el, tele, fjärrvärme…

9 Samlingskartor 2004-10-19 9 SS 63 70 05 när du ska n bygga upp IT-baserad hantering av ledningsinformation n programmera konverteringsfunktioner n utveckla system och underhåll för flera informationsmodeller n anpassa ritmanér för presentation av tekniska försörjningssystem n använda entydiga begrepp i ditt språkbruk

10 Samlingskartor 2004-10-19 10 Vad vinner man? n Färdiga programmeringslösningar som kan återanvändas n Enklare samutnyttjande av data n Mindre konvertering av data vid byte av system n Samma definitioner av data inom & mellan organisationer n Inga leverantörsunika definitioner på objekt n Samma symboler och ritmaner

11 Samlingskartor 2004-10-19 11 Lite historik

12 Samlingskartor 2004-10-19 12 SS 63 70 05 togs fram av n Svenska Kommunförbundet n Lantmäteriverket n MBK leverantörernas förening n Sveriges Elleverantörer n Svenska Fjärrvärmeföreningen n Svenska Gasföreningen n Svenska Vatten- och Avloppsverksföreningen n Svenska Kraftnät n Telia

13 Samlingskartor 2004-10-19 13 Bedömd besparingspotential n Informationsöverföring vid byte av GIS 10 mkr n Utveckling/underhåll av flera modeller 200 mkr n Flera system i organisationen 60 mkr n Sambruk av data inom organisationen 500 mkr n Utbyte av data med konsulter/entreprenörer 200 mkr n Utbyte av data lokalt (kommunen) 60 mkr n Utbyte av data nationellt 5 mkr n Totalt c:a 1000 mkr!!

14 Samlingskartor 2004-10-19 14 Tid och kostnad n Start 1997-12 n Remiss 1999-05 n SS 63 70 05 publicerad 2000-05 n Utvecklingstid ca 2,5 år n Kostnad 1318000 kr (d.v.s. ca 150000 kr per deltagande org.) n Deltagarnas egen arbetstid tillkommer

15 Samlingskartor 2004-10-19 15 Framåt

16 Samlingskartor 2004-10-19 16 SS 63 70 05 - möjlig utveckling n Anpassning till ISO 19100 och nytt Tekniskt Ramverk n Anpassning till generell nätmodell n Förbättrad dokumentation n men först… Börja använda standarden!

17 Samlingskartor 2004-10-19 17 Fastigheter Järnväg Vägnät Markanvändning Ledningar Vattendrag Tillämpnings- standarder Vi skapar samordnad information tillsammans

18 Samlingskartor 2004-10-19 18 Information n www.stanli.se n Nyheter från Stanli - gratisprenumeration på www.stanli.se n Kontakt: stanli@sis.se


Ladda ner ppt "Samlingskartor 2004-10-19 1 SS 63 70 05 Standard för tekniska försörjningssystem Torbjörn Cederholm"

Liknande presentationer


Google-annonser