Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arne Stoor 2003-03-24. Hur kan drift av Topobase underlättas ? l Hjälp med drift på distans n Tekis kan erbjuda expert hjälp med administration av Topobase.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arne Stoor 2003-03-24. Hur kan drift av Topobase underlättas ? l Hjälp med drift på distans n Tekis kan erbjuda expert hjälp med administration av Topobase."— Presentationens avskrift:

1 Arne Stoor 2003-03-24

2 Hur kan drift av Topobase underlättas ? l Hjälp med drift på distans n Tekis kan erbjuda expert hjälp med administration av Topobase geodatabas, DisplayModeller, o.s.v på distans direkt mot kundens databas n Tekis kan anpassa hjälp med drift efter kundes behov och egen kunskap n Förutsätter att kunden och Tekis har samma typ av programvara för att koppla upp på distans med minst ISDN (128kb)

3 Arne Stoor 2003-03-24 NetOp l NetOp ”OnLine Support” n Minst ISDN kommunikation n Kräver programvara ”NetOp” pris ca 1600 kr n Används som support av C-Plan till partners och kunder n KartBas möte 2002 önskemål om test kommun n Ingen kund använder detta idag

4 Arne Stoor 2003-03-24 Oracle Web l ”OnLine Support” med Oracle Web n Internet kommunikation n Kräver stora programvara investeringar på Oracle programvara n Tekis har använder detta som test vid demonstrationer av Topobase / KartBas 2000i n Ger möjlighet att växla mellan värd och deltagare n Finns idag bara som test version

5 Arne Stoor 2003-03-24 Telia WebEx l ”OnLine Support” med Telia WebEx n Internet kommunikation n Ingår som en del av Telia Telemöte Direkt tjänster n Telia Möte Direkt kostar 3.00 kr / minut n Telia WebEx kostar 1.50 kr / minut n Tekis har utfört interna tester av detta med Topobase / KartBas 2000i n Ger möjlighet att växla mellan värd och deltagare

6 Arne Stoor 2003-03-24 Hur kan drift av Topobase underlättas ? l Hjälp med för ”små” kunder för drift av Topobase och Oracle Spatial n Finns idag några exempel på ”kommunsamverkan” med drift av gemensam Oracle databas n Finns idag även ett flertal förfrågningar från kunder om villkor för ”kommunsamverkan” på Tekis produkter n Tekis skulle även kunna att sköta hela driften av Topobase / KartBas 2000i och andra Tekis produkter på distans

7 Arne Stoor 2003-03-24 Topobase 2.09.05 mars 2003 l Topobase 2.09.05 n Radering av objekt(block) vid hämtning med Basic Map n Generic felmeddelande vid val av med 1000 objekt från grafiken n Vid laddning av många objekt felmeddelande vid uppläsning av laddade objekt

8 Arne Stoor 2003-03-24 TopoBase 2 / Karta och Tekis faktabaser l Datamodell för Karta n Innehåller datamodell för karta byggd efter projekt tillsammans med KartBas användar- förening tillsatta projektgrupp n Dokumentation för att konvertera befintliga Topobase / Karta geodatabaser till nya databasmodellen för Karta n Exempel på DisplayModeller för nya modellen n Exempel på Geodesi In koder för nya modellen

9 Arne Stoor 2003-03-24 TopoBase 2 / Karta och Tekis faktabaser l Datamodell för faktabaser n VabasDuf med Generic formulär för Punkt, Anordning, Ledning och Servis formulär. DisplayModeller för uppritning av VA-karta n Galant med Generic formulär för Nod och Gatulänk med innehåll. DisplayModeller för uppritning av gatuinformation n Tefat FIR med Generic formulär anpassade för nya Tefat FIR ÖFF

10 Arne Stoor 2003-03-24 TB2/KB2000i program KbFunc l Version 2.0 n Transformation av ritning u Helmert och Affin transformation u Beräkning av koefficienter med val i grafik eller med koordinat lista  Transformation med valfri koefficient fil n Geodesi In u Utökning till fyra Autodesk Map ”Object Data” n KF85 u Import och Export program finns som test version

11 Arne Stoor 2003-03-24 Topobase 3 När, Var, Hur n Topobase 3 till kund efter sommaren 2003 u Tekis har genomgång av TB3 med c-plan vecka 13 u Om möjlighet finns en ”Första titt på Topobase 3” på Kartdagarna 2 – 4 april n Oracle Enterprise Edition 9i release 2 u Kan ej användas på lägre Oracle version n Autodesk Map 2004 u Kräver AutoCAD med stöd för ”.NET” n Topologier i databasen u Alla topologier hanteras i databas server n Möjlighet till verksamhets objekt u Val av objekt ger inställning av funktionalitet

12 Arne Stoor 2003-03-24


Ladda ner ppt "Arne Stoor 2003-03-24. Hur kan drift av Topobase underlättas ? l Hjälp med drift på distans n Tekis kan erbjuda expert hjälp med administration av Topobase."

Liknande presentationer


Google-annonser