Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20071 Malmator system för handläggarstöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20071 Malmator system för handläggarstöd."— Presentationens avskrift:

1 v2.08HandSam © Malmator AB, Malmator system för handläggarstöd

2 v2.08HandSam © Malmator AB, HandSam i korthet Handläggarstöd för behovsprövning och beslut avseende ”särskilt resande” *) *)”Särskilt resande” kan vara färdtjänst, sjukresor, parkeringstillstånd...

3 v2.08HandSam © Malmator AB, HandSam i korthet  Kan vara fristående eller  Integreras med Sam3001 avseende  Folkbokföring (hämtning av persondata vid ny kund)  Folkbokföring (uppdatering av persondata)  Tillstånd/Legitimering (överföring av beslut)

4 v2.08HandSam © Malmator AB, HandSam i korthet  Bygger helt på webb-teknik, dvs  Allt som behövs hos användaren är en webbläsare (Microsoft Internet Explorer)  Kan köras i intranät eller via internet  Datorhotell eller egen drift

5 v2.08HandSam © Malmator AB, Huvudfunktioner  Kund  adress, telefon (obegränsat per kund)  kontaktpersoner  noteringar (daganteckningar) utan knytning till ett ärende  bevakningar  Ärende  ansökan, noteringar, beslut  dokument (Word och/eller inscannade)  utskrift beslut  statistik

6 v2.08HandSam © Malmator AB, Huvudfunktioner, forts  Välj kund (sökning med urvalsmöjligheter)  Sök dokument/bild (alla på en viss kund)  Välj ärende (på en viss kund)  Sökningar allmänt  bevakningar (handläggare eller ”alla”)  ärenden (handl, status, datum)  beslut (handl, beslutskod, datum)  Systemunderhåll  behörighet, användare  handläggare  ärendetypkoder, behovskoder, ärendestatuskoder mm

7 v2.08HandSam © Malmator AB, HandSam i korthet De flesta inställningar styrs via tabeller, dvs kan förändras utan programmeringsinsatser. Exempel på utdrag ur en systemtabell:

8 v2.08HandSam © Malmator AB, Kunduppgift (exempel)

9 v2.08HandSam © Malmator AB, Dokument  All väsentlig information om kunden kan lagras i HandSam  Utredningar (Word)  Inkomna handlingar (scannas in)  Alla berörda kan enkelt hitta ”akten” när kunden t ex ringer  Inget letande i aktskåp…

10 v2.08HandSam © Malmator AB, Dokument  Dokumenten lagras i databasen (inte som separata filer)  De har därigenom samma skydd som övriga uppgifter om kunden

11 v2.08HandSam © Malmator AB, Beslutsmeddelande  Ett beslut kan enkelt omsättas i ett dokument som kan skickas till kunden  Data hämtas från beslutet i Handsam  Mallar för olika slags rapporter  Egen logotyp kan läggas in, m.m.

12 v2.08HandSam © Malmator AB, Exempel på ett beslutsmeddelande (kommunens logotyp)

13 v2.08HandSam © Malmator AB, Tekniska krav  Allmänt  Handsam är en en distribuerad s.k. webb-applikation. Databas och affärslogik (program) är placerade i en gemensam server, och användarna (klienterna) ansluter sig till servern med hjälp av en webbläsare. Databasen kan om så önskas även läggas på en separat server.  Här beskrivs de plattformar och miljöer som Malmator använder för att utveckla och verifiera applikationen. Det är främst avsett att utgöra ett underlag för ställningstaganden kring driftorganisationen och liknande.

14 v2.08HandSam © Malmator AB, Tekniska krav  Server  Operativsystem: Microsoft Windows 2000 Server eller Windows Server 2003  Microsoft Data Access Components lägst version  Databasprogram: Microsoft SQL Server version  Klient  PC med nätkort  Microsoft Windows version 9x eller högre.  Webbläsare Microsoft Internet explorer version 5 eller högre. Internet- eller intranätanslutning (TCP/IP) till servern.  Javascript och cookies får inte vara avstängda.

15 v2.08HandSam © Malmator AB, Mer information Malmators webbplats: malmator.se


Ladda ner ppt "2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20071 Malmator system för handläggarstöd."

Liknande presentationer


Google-annonser