Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20071 Malmator system för handläggarstöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20071 Malmator system för handläggarstöd."— Presentationens avskrift:

1 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20071 Malmator system för handläggarstöd

2 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20072 HandSam i korthet Handläggarstöd för behovsprövning och beslut avseende ”särskilt resande” *) *)”Särskilt resande” kan vara färdtjänst, sjukresor, parkeringstillstånd...

3 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20073 HandSam i korthet  Kan vara fristående eller  Integreras med Sam3001 avseende  Folkbokföring (hämtning av persondata vid ny kund)  Folkbokföring (uppdatering av persondata)  Tillstånd/Legitimering (överföring av beslut)

4 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20074 HandSam i korthet  Bygger helt på webb-teknik, dvs  Allt som behövs hos användaren är en webbläsare (Microsoft Internet Explorer)  Kan köras i intranät eller via internet  Datorhotell eller egen drift

5 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20075 Huvudfunktioner  Kund  adress, telefon (obegränsat per kund)  kontaktpersoner  noteringar (daganteckningar) utan knytning till ett ärende  bevakningar  Ärende  ansökan, noteringar, beslut  dokument (Word och/eller inscannade)  utskrift beslut  statistik

6 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20076 Huvudfunktioner, forts  Välj kund (sökning med urvalsmöjligheter)  Sök dokument/bild (alla på en viss kund)  Välj ärende (på en viss kund)  Sökningar allmänt  bevakningar (handläggare eller ”alla”)  ärenden (handl, status, datum)  beslut (handl, beslutskod, datum)  Systemunderhåll  behörighet, användare  handläggare  ärendetypkoder, behovskoder, ärendestatuskoder mm

7 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20077 HandSam i korthet De flesta inställningar styrs via tabeller, dvs kan förändras utan programmeringsinsatser. Exempel på utdrag ur en systemtabell:

8 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20078 Kunduppgift (exempel)

9 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20079 Dokument  All väsentlig information om kunden kan lagras i HandSam  Utredningar (Word)  Inkomna handlingar (scannas in)  Alla berörda kan enkelt hitta ”akten” när kunden t ex ringer  Inget letande i aktskåp…

10 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 200710 Dokument  Dokumenten lagras i databasen (inte som separata filer)  De har därigenom samma skydd som övriga uppgifter om kunden

11 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 200711 Beslutsmeddelande  Ett beslut kan enkelt omsättas i ett dokument som kan skickas till kunden  Data hämtas från beslutet i Handsam  Mallar för olika slags rapporter  Egen logotyp kan läggas in, m.m.

12 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 200712 Exempel på ett beslutsmeddelande (kommunens logotyp)

13 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 200713 Tekniska krav  Allmänt  Handsam är en en distribuerad s.k. webb-applikation. Databas och affärslogik (program) är placerade i en gemensam server, och användarna (klienterna) ansluter sig till servern med hjälp av en webbläsare. Databasen kan om så önskas även läggas på en separat server.  Här beskrivs de plattformar och miljöer som Malmator använder för att utveckla och verifiera applikationen. Det är främst avsett att utgöra ett underlag för ställningstaganden kring driftorganisationen och liknande.

14 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 200714 Tekniska krav  Server  Operativsystem: Microsoft Windows 2000 Server eller Windows Server 2003  Microsoft Data Access Components lägst version 2.71.  Databasprogram: Microsoft SQL Server version 2000.  Klient  PC med nätkort  Microsoft Windows version 9x eller högre.  Webbläsare Microsoft Internet explorer version 5 eller högre. Internet- eller intranätanslutning (TCP/IP) till servern.  Javascript och cookies får inte vara avstängda.

15 2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 200715 Mer information Malmators webbplats: malmator.se


Ladda ner ppt "2007-04-12 v2.08HandSam © Malmator AB, 20071 Malmator system för handläggarstöd."

Liknande presentationer


Google-annonser