Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

system för handläggarstöd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "system för handläggarstöd"— Presentationens avskrift:

1 system för handläggarstöd
Malmator system för handläggarstöd v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

2 HandSam i korthet Handläggarstöd för behovsprövning och beslut avseende ”särskilt resande” *) *)”Särskilt resande” kan vara färdtjänst, sjukresor, parkeringstillstånd ... v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

3 HandSam i korthet Kan vara fristående eller
Integreras med Sam3001 avseende Folkbokföring (hämtning av persondata vid ny kund) Folkbokföring (uppdatering av persondata) Tillstånd/Legitimering (överföring av beslut) v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

4 HandSam i korthet Bygger helt på webb-teknik, dvs
Allt som behövs hos användaren är en webbläsare (Microsoft Internet Explorer) Kan köras i intranät eller via internet Datorhotell eller egen drift v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

5 Huvudfunktioner Kund Ärende adress, telefon (obegränsat per kund)
kontaktpersoner noteringar (daganteckningar) utan knytning till ett ärende bevakningar Ärende ansökan, noteringar, beslut dokument (Word och/eller inscannade) utskrift beslut statistik v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

6 Huvudfunktioner, forts
Välj kund (sökning med urvalsmöjligheter) Sök dokument/bild (alla på en viss kund) Välj ärende (på en viss kund) Sökningar allmänt bevakningar (handläggare eller ”alla”) ärenden (handl, status, datum) beslut (handl, beslutskod, datum) Systemunderhåll behörighet, användare handläggare ärendetypkoder, behovskoder, ärendestatuskoder mm v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

7 HandSam i korthet De flesta inställningar styrs via tabeller, dvs kan förändras utan programmeringsinsatser. Exempel på utdrag ur en systemtabell: v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

8 Kunduppgift (exempel)
v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

9 Dokument All väsentlig information om kunden kan lagras i HandSam
Utredningar (Word) Inkomna handlingar (scannas in) Alla berörda kan enkelt hitta ”akten” när kunden t ex ringer Inget letande i aktskåp… v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

10 Dokument Dokumenten lagras i databasen (inte som separata filer)
De har därigenom samma skydd som övriga uppgifter om kunden v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

11 Beslutsmeddelande Ett beslut kan enkelt omsättas i ett dokument som kan skickas till kunden Data hämtas från beslutet i Handsam Mallar för olika slags rapporter Egen logotyp kan läggas in, m.m. v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

12 Exempel på ett beslutsmeddelande
(kommunens logotyp) Exempel på ett beslutsmeddelande v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

13 Tekniska krav Allmänt Handsam är en en distribuerad s.k. webb-applikation. Databas och affärslogik (program) är placerade i en gemensam server, och användarna (klienterna) ansluter sig till servern med hjälp av en webbläsare. Databasen kan om så önskas även läggas på en separat server. Här beskrivs de plattformar och miljöer som Malmator använder för att utveckla och verifiera applikationen. Det är främst avsett att utgöra ett underlag för ställningstaganden kring driftorganisationen och liknande. v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

14 Tekniska krav Server Klient
Operativsystem: Microsoft Windows 2000 Server eller Windows Server 2003 Microsoft Data Access Components lägst version 2.71. Databasprogram: Microsoft SQL Server version 2000. Klient PC med nätkort Microsoft Windows version 9x eller högre. Webbläsare Microsoft Internet explorer version 5 eller högre. Internet- eller intranätanslutning (TCP/IP) till servern. Javascript och cookies får inte vara avstängda. v2.08 HandSam © Malmator AB, 2007

15 Mer information Malmators webbplats: malmator.se 2007-04-12 v2.08
HandSam © Malmator AB, 2007


Ladda ner ppt "system för handläggarstöd"

Liknande presentationer


Google-annonser