Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs SWEPOS ® Beräkningstjänst Funktion och demonstration SWEPOS-seminarium 14 oktober 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs SWEPOS ® Beräkningstjänst Funktion och demonstration SWEPOS-seminarium 14 oktober 2008."— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs SWEPOS ® Beräkningstjänst Funktion och demonstration SWEPOS-seminarium 14 oktober 2008

2 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs • Allmänt • Tillämpningar • Beräkningstjänstens uppbyggnad • Kontroll och utvärdering av resultatet • Utveckling • Demonstration av SWEPOS ® Beräkningstjänst

3 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs •Enkel och noggrann bestämning av positionen i SWEREF 99 för en punkt •Underlätta noggrann statisk efterberäkning •Förenkla positionsbestämning av ”nypunkt” med hjälp av SWEPOS-stationer •Tillgodose önskemål från våra användare Varför?

4 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs •Tvåfrekvens GPS-data mäts in statiskt på valfri punkt och skickas i RINEX-format till SWEPOS via ftp •Beställning av beräkningsjobb via webbgränssnitt •”Beräkningsmotorn” utnyttjar tillgänglig referensdata (SWEPOS-stationer) vid beräkningen •Resultatet levereras direkt till användaren via webb och e-post Hur?

5 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs •Egen programvara för efterberäkning •Egen kompetens •Hämta SWEPOS-data på egen hand •Själv etablera egna stationer på referenspunkter i terrängen Alternativ till Beräkningstjänsten

6 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs •Statiska tvåfrekvensdata (GPS, L1/L2) •Max 24 timmars observationstid •15 (30)-sekunders observationsintervall •Data i RINEX-format Krav på indata

7 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs •Inmätning av enstaka punkter, t ex –flygsignaler –där kända punkter saknas –Tyngdkraftsmätning •Inmätning av basstation för RTK •Anslutning av lokala långsträckta mätningar, t ex –opto- och sjökabelinmätning •Anslutning av lokalt nät Tillämpningar

8 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Systembeskrivning Info via webb Resultat via webb & e-post Info via webb Resultat via webb & e-post Kö Filhantering Kontroll Kö Filhantering Kontroll Initiering SWEPOS-data Bandata SWEPOS-data Bandata Bern- programmet + Transformation Bern- programmet + Transformation Anv.gränssnitt RINEX-data Anv.gränssnitt RINEX-data

9 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Observationstider och resultat * Testerna utfördes med en bra antenn och under i övrigt goda mätförhållanden •Våra egna tester* visar på att: ObservationstidResultat____ •5 min  bättre än 1 m •10 min  bättre än 5 dm •15 min  bättre än 3 dm •30 min  bättre än 2 dm •1 tim  bättre än 5 cm •2 tim  bättre än 2 cm

10 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Observationstider och resultat

11 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Resultatets kvalitet •Andelen lösta periodobekanta •RMS (grundmedelfel) i slutlig multistationslösning •Grundmedelfel i inpassning mot SWEREF 99 •Elevationsgränstest: Differens i höjd mellan 10- och 25-graderslösningen för nypunkten •Differens mellan fix- och flytlösning

12 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Tumregler för kvalitetsbedömning 1-3 timmars observationstid: •Andelen lösta periodobekanta större än 30% •Totalt RMS i multistations-utjämningen mindre än 3 mm •Grundmedelfel i Helmert-inpassningen mindre än 10 mm •Elevationsgränstestet ger en höjddifferens på mindre än 30 mm...ger cm-noggrannhet

13 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Utveckling •Riktlinjer för utvärdering av beräkningsresultaten har undersökts i examensarbete (KTH) och testberäkningar (LM) •Ny version av Bernprogrammet + nya webbapplikationer → snabbare filkontroll och snabbare beräkningar •Filer över dygnsgränser •Projektanpassning: kortare mättider (och kortare baslinjer) samt ev. samtidig beräkning av flera punkter

14 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Användarstatistik •Drygt 250 användare •Ca 10 000 beräkningsjobb (jan 2002 – sep 2008), varav ~20-25% internt (Geodesienheten)

15 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Mer information Informationsbladwww.swepos.com SWEPOS Driftledningscentral 026-63 37 53 swepos@lm.se

16 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Demonstration


Ladda ner ppt "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs SWEPOS ® Beräkningstjänst Funktion och demonstration SWEPOS-seminarium 14 oktober 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser