Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Realtidsuppdaterad fri stationsetablering med hjälp av projektanpassad nätverks-RTK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Realtidsuppdaterad fri stationsetablering med hjälp av projektanpassad nätverks-RTK."— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Realtidsuppdaterad fri stationsetablering med hjälp av projektanpassad nätverks-RTK

2 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Integrerad mätning: GNSS och TS Totalstationsmätning GNSS-mätning Kontrollpunkt (GNSS/TS)

3 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Teoretisk studie (KTH) Vad avgör precisionen i den fria stationens koordinater? • Antalet gemensamma punkter och deras spridning runt totalstationen (spridningen har dock mindre betydelse för höjdprecisionen) • Avståndet från totalstation har liten inverkan • Marginell förbättring i plan med >15 punkter, eller >200 gon • Avgörande faktor: RTK-bestämningen!

4 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Spridningsmetoder

5 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Spridningsmetoder

6 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Spridningsmetoder

7 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Projektanpassning för E45 Tjurholmen Mareberget GP-huset Silon i Surte Bagaregården

8 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Förutsättningar • 3 välbestämda punkter i anslutning till E45-området med relativt fri sikt • Den projektanpassade nätverks-RTK-tjänsten (med radioutsändning) för den fria stationsetableringen • Den projektanpassade beräkningstjänsten för den statiska mätningen • Jämförelse mellan uppmätta och kända koordinater - Projektområdets referenssystem i plan: RT 90 7.5 gon V 60:-1 - Ellipsoidhöjder • Utfördes endast med ett fabrikat

9 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Virtuell referensstation Testpunkt

10 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Fältutrustning

11 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Fältutrustning

12 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs • En ”mätserie” (fri stationsetablering) bestående av 2-10 inmätta bakåtobjekt, dvs. 9 uppdateringar av stationskoordinater • Ca 15 mätserier/stationsetableringar per uppställning/dag • 3 spridningsmetoder - 100 gon - 200 gon - 200 gon med radiell spridning • Totalt 147 mätserier och 87 timmar statisk mätning Mätförfarande

13 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs 5 m 800 m 400 m

14 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs 4 7 6 5 3 8 9 10 Exempel på mätserie N Ö Avvikelser från kända koordinater (mm)

15 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Spec. för projektanpassad beräkningstjänst Sannolikhet för Min. mättidMedelfel i plan Medelfel i höjdgodkänd mätning 15 min 8 mm21 mm85% 30 min 8 mm16 mm90% 60 min 8 mm11 mm95%

16 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Resultat Medelfel (RMS) i plan Fri station: 6 mm Statisk mätning: 4 mm Medelfel (RMS) i höjd Fri station: 11 mm Statisk mätning: 11 mm

17 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Systematiska avvikelser

18 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Systematiska avvikelser – fri station

19 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Antalet uppdateringar (RTK-punkter)

20 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Antalet uppdateringar (RTK-punkter)

21 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs • Antal punkter och utjämningsmetod • Synkronisering mellan RTK- och totalstationsmätningar • Spridning av etableringsmätningar (i terrängen och i tiden) • Kontroll av mätningar (t ex residualer) • Orienteringen! Att tänka på:

22 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Frågor…? Lars Jämtnäs Lantmäteriet Division Informationsförsörjning Geodesienheten 801 82 Gävle Telefon: 026-63 38 45 E-post: lars.jamtnas@lm.se


Ladda ner ppt "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Lars Jämtnäs Realtidsuppdaterad fri stationsetablering med hjälp av projektanpassad nätverks-RTK."

Liknande presentationer


Google-annonser