Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, 026-63 35 36 Lokal mätning i de nya referenssystemen - Ny teknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, 026-63 35 36 Lokal mätning i de nya referenssystemen - Ny teknik."— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Lokal mätning i de nya referenssystemen - Ny teknik och gamla stomnät -

2 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Lokala stomnät Underhåll (punkter försvinner) Flera markeringar Ny teknik Stadsmiljö Andra aktörer Bild från Borås kommun Bild från Uppsala kommun

3 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Vision Visionen om en nationell RTK-tjänst som ger en hög noggrannhet direkt i det lokala koordinatsystemet  God kunskap om de lokala koordinatsystemen och dess kvalitet krävs

4 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Ursprungliga SWEPOS-stationer Tidigare etablerade nätverks-RTK-stationer Stationer etablerade september 2004 för etableringsprojekt ”Ost-RTK” Planerade stationer för ”Position Mitt” och ”Nordost-RTK” (2005) Planerade stationer för ”Mellan-RTK” och ”Got-RTK” (2006) Det gulmarkerade området täcks (enligt nuvarande plan) endast av SWEPOS Beräkningstjänst. Planerad utbyggnad Got-RTK Nordost- RTK Position Mitt Mellan- RTK

5 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Mätning i lokala stomnät - plan SWEREF 99 lokalt Mätning i SWEREF 99 Behovet av stomnät minskar Lokalt system med deformationsmodel l Mätning i lokalt system Modellen definierar systemet (om punkterna försvinner) Lokalt system utan deformationsmodell Mätning i ”nästan lokalt” system Behovet av stomnät kvarstår

6 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Mätning i lokala stomnät - höjd Lokala stomnät i höjd bör i dagsläget fortsätta underhållas. Gävle kommuns höjdfixar

7 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Något om… …Efterberäkning (SWEPOS beräkningstjänst) …Nätverks-RTK

8 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 SWEPOS beräkningstjänst Underlättar noggrann statisk efterberäkning m.h.a. SWEPOS-stationer Alternativ till egen noggrann beräkning mot SWEPOS i en standardprogramvara

9 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Användningsområden Inmätning av enstaka punkter, t.ex. flygsignaler eller höjdbestämning vid tyngdkraftsmätning Anslutning av lokalt stomnät Anslutning av lokal detaljmätning, vid t.ex. fastighetsbildning –Inmätning av utgångspunkter för totalstationsmätning –Inmätning av referensstation för RTK eller snabb statisk mätning –Dvs. komplement till stomnätet och nätverks-RTK- tjänsten

10 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Mått på kvaliteten Noggrannhet för en viss teknik/metod? –Mått angivna i GPS-utrustningens specifikation –GPS-utrustningens interna kvalitetstal –Upprepade och oberoende (så gott som möjligt) mätningar på punkter med positioner som anses kända

11 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Jämförelse av resultat från testmätningar i sju olika under-sökningar med nätverks-RTK –Fyra etableringsprojekt för nätverks-RTK –En testkampanj –Två examensarbeten Jämförelse av test- mätningar med nätverks-RTK

12 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Punkter av god kvalitet –RIX 95-punkter eller i speciellt testnät Punkterna placerade på varierande avstånd från närmaste SWEPOS-station Stativ för noggrann centrering Mätserier bestående av tio upprepade mätningar Testmätningar på kända punkter

13 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 1.Position Stockholm-Mälaren – 1 1 februari 2001 – 31 mars 2001 2.NKG:s testkampanj 2002 28 oktober 2002 – 15 november 2002 3.Position Stockholm-Mälaren – 2 2 februari 2002 – 31 december 2003 4.SKAN-RTK – 2 14 mars 2002 – 31 december 2003 Undersökningarna

14 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 5.Väst-RTK 9 april 2002 – 31 december 2003 6.Examensarbete av Jonsson/Nordling 4 april 2003 – 3 juni 2003 7.Examensarbete av Ahlm/Jämtnäs 28 juni – 23 juli 2004 Undersökningarna, forts.

15 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Jämförelser Avvikelse från känd position (mm) / Initialiseringstid (s), 1) =inkl. uppkopplingstid: 1234567 Plan 68 %16201819151315 Plan 95 %37503935342932 Höjd 68 %32242725292224 Höjd 95 %91656851694651 Init-tid 68 %2060 1) 17171479 1) 66 1) Init-tid 95 %210193 1) 605738140 1) 110 1)

16 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Resultaten har förbättrats –Programversionsbyten av GPSNet –Atmosfärsförhållanden Mycket svagt avståndsberoende Slutsatser från testmätningarna

17 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Noggrannhet i RH 2000 med tjänsten Noggrannhet (  ) i mätningen i SWEREF 99 (h): 20-25 mm Noggrannhet (  ) i SWEN 05LR (N): 15-20 mm Totalt (  ): 25-30 mm ----------------------------------- Noggrannhet i lokala nät??

18 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Noggrannheten vid RTK-mätning Styrs av alla parametrar som rör mätningen –Vissa är påverkbara, t ex centrering, satellitförhållanden –Vissa kan bedömas under mätningen, t ex det interna kvalitetstalet Guide till RTK-mätning under utarbetande under hösten 2005 –Mer info på SWEPOS-seminariet i Gävle 18 oktober 2005

19 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, per-anders.olsson@lm.se, 026-63 35 36 Frågor? Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Per-Anders Olsson, 026-63 35 36 Lokal mätning i de nya referenssystemen - Ny teknik."

Liknande presentationer


Google-annonser