Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför är nätverks-RTK intressant och angeläget för en kommun som Borås? Anders Engberg Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför är nätverks-RTK intressant och angeläget för en kommun som Borås? Anders Engberg Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg."— Presentationens avskrift:

1 Varför är nätverks-RTK intressant och angeläget för en kommun som Borås? Anders Engberg Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

2 Drygt 97000 människor bor i Borås, vi är länets näst största stad Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

3 Borås, inte bara regn... Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

4 Byggnadsnämnden Borås Stadsbyggnadskontor Stadsbyggnadschef Borås Stadsbyggnadskontor Stadsbyggnadschef Staben 14 pers Adm Ekonomi Data Personal BN Bygglov 6 pers Bygglov Insp Plan 11 pers Detalj- plan Mätning 15 pers GPS Stomnät Löpande Uts Kontr NBK Bygglov- kartor Övr mät Karta 10 pers Bas- karta Grund Turist Repro KLM 10 pers Fastig- hets- bildning Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

5 Bakgrundsbeskrivning: Redovisning över hur arbets- gruppen har jobbat och vad den kommit fram till Bakgrundsbeskrivning: Nätverks-RTK, Västsverige Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

6 Projektledare Bo Jonsson Lantmäteriet Kontaktperson, kn Anders Engberg Borås Stadsbyggnadskonor Projektledare Bo Jonsson Lantmäteriet Kontaktperson, kn Anders Engberg Borås Stadsbyggnadskonor Nätverks-RTK, Västsverige Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

7 Arbetsgrupp Bo Jonsson, Lantmäteriet Tina Kempe, Lantmäteriet Peter Holmström, Mölndals Kn Per Rexon, Lantmäterimynd, V Götaland Sune Johansson, Lidköpings Kn Claes-Göran Söder, Vänersborgs Kn Mikael Johansson, Partille Kn Mats Sevefelt, Jönköpings Kn Sven Eskilsson, Gnosjö Kn Mikael Skoglund, Vägverket Bengt-Åke Svensson, f d Telia Anders Engberg, Borås Kn Arbetsgrupp Bo Jonsson, Lantmäteriet Tina Kempe, Lantmäteriet Peter Holmström, Mölndals Kn Per Rexon, Lantmäterimynd, V Götaland Sune Johansson, Lidköpings Kn Claes-Göran Söder, Vänersborgs Kn Mikael Johansson, Partille Kn Mats Sevefelt, Jönköpings Kn Sven Eskilsson, Gnosjö Kn Mikael Skoglund, Vägverket Bengt-Åke Svensson, f d Telia Anders Engberg, Borås Kn Nätverks-RTK, Västsverige Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

8 Nätverks-RTK, Västsverige Bakgrund, februari 2001 Info från Lantmäteriet och Onsala Rymdobservatorium: Projekt Mälardalen Projekt Mälardalen Projekt Skåne Projekt Skåne Västsverige, på gång? Västsverige, på gång? Testmätningar och resultat. Fanns intresse? Vem ville vara med och prova? Bakgrund, februari 2001 Info från Lantmäteriet och Onsala Rymdobservatorium: Projekt Mälardalen Projekt Mälardalen Projekt Skåne Projekt Skåne Västsverige, på gång? Västsverige, på gång? Testmätningar och resultat. Fanns intresse? Vem ville vara med och prova? Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

9 Nätverks-RTK, varför? Bättre med en central RTK-tjänst än referens- stationer ”i var och var- annan” kommun. Samla resurserna där största erfarenheten och kompe- tensen redan finns! Så här kan det se ut i många kommuner, bl a: Borås Lerum Varberg Tranemo Trollhättan Och många fler kommuner... fler kommuner... Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

10 Behöver vi GPS? RTK-mätning? Nätverks-RTK, Västsverige Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

11 Var är stomnätet? Nätverks-RTK, Västsverige Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

12 StomnätTriangelpunkterPolygonpunkterHöjdfixar ByggpunkterByggpunkterStomnätTriangelpunkterPolygonpunkterHöjdfixar Nätverks-RTK, Västsverige Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

13 .. Stomnät cirka 12000 st hela kommunen Stomnät Nätverks-RTK, Västsverige Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

14 Stomnät, problem Olämpligt läge Djupa punkter Vatten eller is Stomnät, problem Olämpligt läge Djupa punkter Vatten eller is Nätverks-RTK, Västsverige Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

15 Landsbygd där stomnät saknas, öppna fält, kombinera GPS och totalstation Nätverks-RTK, Västsverige Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

16 Varför en central tjänst för nätverks-RTK? Nätverks-RTK, Västsverige Med nätverks-RTK slipper var och en att bygga sin egen referens Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

17 Vad är bättre med en central tjänst? Nätverks-RTK, Västsverige Fördelar? – Jämnare kvalitet Fördelar? Fördelar? – Kontinuerlig kvalitetskontroll Fördelar? – Jämnare kvalitet – Kontinuerlig kvalitetskontroll Fördelar? – Jämnare kvalitet – Kontinuerlig kvalitetskontroll – Back-up / support LMV (Onsala Rymdobservatorium) LMV (Onsala Rymdobservatorium)Fördelar? – Jämnare kvalitet – Kontinuerlig kvalitetskontroll – Back-up / support LMV (Onsala Rymdobservatorium) LMV (Onsala Rymdobservatorium)Fördelar? – Jämnare kvalitet – Kontinuerlig kvalitetskontroll – Back-up / support LMV (Onsala Rymdobservatorium) LMV (Onsala Rymdobservatorium) – Tillgång till forskning, ex v utveckling av programvaror utveckling av programvaror utveckling av metoder utveckling av metoder störningar i atmosfären störningar i atmosfären nya rön om rymdvädret m m nya rön om rymdvädret m mFördelar? – Jämnare kvalitet – Kontinuerlig kvalitetskontroll – Back-up / support LMV (Onsala Rymdobservatorium) LMV (Onsala Rymdobservatorium) – Tillgång till forskning, ex v utveckling av programvaror utveckling av programvaror utveckling av metoder utveckling av metoder störningar i atmosfären störningar i atmosfären nya rön om rymdvädret m m nya rön om rymdvädret m m Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

18 Nätverks-RTK, Västsverige Arbetsgruppens uppgift Undersöka intresse? Förutsättningar, alltså om det fanns pengar till projektet? (ville intressenterna vara med och dela den totala kostnaden om cirka 1 mkr) Arbetsgruppens uppgift Undersöka intresse? Förutsättningar, alltså om det fanns pengar till projektet? (ville intressenterna vara med och dela den totala kostnaden om cirka 1 mkr) Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

19 Nätverks-RTK, Västsverige Intressenter?LantmäterietKommunernaInstrumentleverantörernaVägverketBanverket Tele - el NCC, Skanska med flera Intressenter?LantmäterietKommunernaInstrumentleverantörernaVägverketBanverket Tele - el NCC, Skanska med flera Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

20 Nätverks-RTK, Västsverige Intresse? Totalt cirka 30 intressenter kommuner och Lantmäteriet Instrumentleverantörerna ställer utrustning och kompetens till förfogande Intresse? Totalt cirka 30 intressenter kommuner och Lantmäteriet Instrumentleverantörerna ställer utrustning och kompetens till förfogande Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

21 Problembild Stort intresse, men… otillräcklig ekonomi Problembild Stort intresse, men… otillräcklig ekonomi Problembild Stort intresse, men… otillräcklig ekonomi Oro för framtida kostnader, risk för färre referenssta- tioner med sämre täcknings- grad som konsekvens... Problembild Stort intresse, men… otillräcklig ekonomi Oro för framtida kostnader, risk för färre referenssta- tioner med sämre täcknings- grad som konsekvens... Nätverks-RTK, Västsverige (läget hösten 2001) Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

22 Nätverks-RTK, Västsverige (läget hösten 2001) Problem? Endast täckning för halva kostnaden, bara 500 tkr av nödvändiga 1 mkr Möjligheter? …optimistisk förhoppning att genomföra projektet inom en inte allt för avlägsen framtid... Problem? Endast täckning för halva kostnaden, bara 500 tkr av nödvändiga 1 mkr Möjligheter? …optimistisk förhoppning att genomföra projektet inom en inte allt för avlägsen framtid... Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

23 Nätverks-RTK, Västsverige (sommaren 2002) Är tiden mogen? Projekt Mälardalen har startat som fast tjänst Är tiden mogen? Projekt Mälardalen har startat som fast tjänst Är tiden mogen? Projekt Mälardalen har startat som fast tjänst Projekt Skåne klart för start som fast tjänst Är tiden mogen? Projekt Mälardalen har startat som fast tjänst Projekt Skåne klart för start som fast tjänst Är tiden mogen? Projekt Mälardalen har startat som fast tjänst Projekt Skåne klart för start som fast tjänst Projekt Västsverige ”testklart” täcker ungefär området Jönköping-Göteborg i öst-väst Vänersborg-Falkenberg i nord-syd Är tiden mogen? Projekt Mälardalen har startat som fast tjänst Projekt Skåne klart för start som fast tjänst Projekt Västsverige ”testklart” täcker ungefär området Jönköping-Göteborg i öst-väst Vänersborg-Falkenberg i nord-syd Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

24 Är tiden mogen? Lantmäteriet, centralt beslut 2002 bättre ekonomi för hela bättre ekonomi för hela projektet projektet proportionerlig prislista, billigt för proportionerlig prislista, billigt för den lilla kommunen... den lilla kommunen... Är tiden mogen? Lantmäteriet, centralt beslut 2002 bättre ekonomi för hela bättre ekonomi för hela projektet projektet proportionerlig prislista, billigt för proportionerlig prislista, billigt för den lilla kommunen... den lilla kommunen... Nätverks-RTK, Västsverige (sommaren 2002) Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

25 Nätverks-RTK, Västsverige Projekt ”Nätverks-RTK Västsverige” invigning o presskonferens 29 okt 2002 Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

26 Nätverks-RTK, Västsverige Erfarenheter?Erfarenheter? Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg - Höjdkvaliteten? + Snabbare är egen referensstation Mycket bra kvalitet i plan Mycket bra kvalitet i plan Info via SMS, E-mail, om störningar m m Info via SMS, E-mail, om störningar m m + Snabbare är egen referensstation Mycket bra kvalitet i plan Mycket bra kvalitet i plan Info via SMS, E-mail, om störningar m m Info via SMS, E-mail, om störningar m m

27 Alternativ?Alternativ? VERKSTÄLLIGHETSFÖRESKRIFTERTILL 1920 ÅRS MÄTNINGSFÖRORDNING I.VERKSTÄLLIGHETSFÖRESKRIFTERTILL I. Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

28

29

30 Borås, teknik från 1970 Utbyggnad av triangelnätet Borås, teknik från 1970 Utbyggnad av triangelnätet Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg

31 1920 1970 2000 UtvecklingenUtvecklingen Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg 2020?2020?


Ladda ner ppt "Varför är nätverks-RTK intressant och angeläget för en kommun som Borås? Anders Engberg Nätverks-RTK, Växjö 3 dec 2002 A. Engberg."

Liknande presentationer


Google-annonser