Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Tips & Trix vid RTK-mätning Användarseminarium Position Mitt Borlänge, 11 maj 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Tips & Trix vid RTK-mätning Användarseminarium Position Mitt Borlänge, 11 maj 2006."— Presentationens avskrift:

1

2 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Tips & Trix vid RTK-mätning Användarseminarium Position Mitt Borlänge, 11 maj 2006

3 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Vi gör en ny ”fri station” 1-20ggr per sekund genom att räkna ut avståndet till ett antal ”bakåtobjekt”. Våra bakåtobjekt befinner sig (då dom är som närmast) ca 20 200 km bort och rör sig med en hastighet av 4km/sek. Bakåtobjektens koordinater är kända på några meter när… Men vi vill ju helst ha millimeternoggrannhet… Problembeskrivning

4 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Hur ofta kontrollerar DU lodstavens dosvattenpass? En enkel sak som åtminstonde JAG slarvar med… LibellensLodstavensOm libellens bubbla rör sig 2mm känslighetlängdså påverkar det positionen med ca 10’2 m6 mm 10’5 m15 mm 20’2 m12 mm 20’5 m30 mm 30’2 m17 mm 30’5 m44 mm Men – handen på hjärtat…

5 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson För att lyckas bäst: Planera din mätning Anmäl dig för SMS-utskick (helst innan det uppstår problem…) Felsök Ring SWEPOS-driftledningscentral eller er leverantör (felsök gärna först) Bästa tipsen först! SWEPOS Driftledningscentral 026-63 37 53 swepos@lm.se

6 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Betydelsen av satellitplanering Lågt DOP Högt DOP Precis som vid fri stationsetablering med total- station är antalet bakåtobjekt (satelliter) och deras geometriska spridning viktigt för att få ett bra och tillförlitligt resultat. Mått på geometrisk spridning = DOP (HDOP, VDOP, PDOP, GDOP…) Ju lägre DOP-tal - desto bättre geometrisk spridning. Minimum antal gemensamma satelliter = 4-5 PDOP bör inte överstiga 4

7 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Genom satellitplanering kan du ta reda på följande: Antal satelliter ovanför en viss elevations- gräns vid en viss tidpunkt på en viss plats. Satelliternas DOP-tal m.m. Satellitplanering kan göras antingen med egen programvara eller på webben. Mitt tips – gör en utskrift varje vecka och stoppa i jackfickan. Satellitplanering www.swepos.com

8 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson De flesta fabrikat redovisar antal satelliter* och något DOP-tal i fältdatorns ”statusfönster” I de flesta fall kan elevationsgränsen enkelt justeras vid mätning. En lägre elevationsmask ger fler satelliter och bättre lägre DOP – ofta också ett högre ”brus”. Det finns alltså en ”intressekonflikt” mellan satelliternas geometri och signalens brus. ”Lagom” är alltså bäst – 10-15° är normalt. Satellittillgång i fält

9 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Mottagarens interna kvalitetstal = uppskattad kvalitet Det interna kvalitetstalet baseras ofta på t.ex. följande parametrar: –Antal gemensamma satelliter –Satelliternas geometri –Satellitsignalernas signal/brus förhållande –Avståndet till referensstationen –Korrektionernas ålder –Flervägsfel / multipath Finns oftast en stark koppling mellan internt kvalitetstal och verkligt fel. Avvikelser förekommer dock. Det interna kvalitetstalet är oftast “pessimistiskt” Internt kvalitetstal

10 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Extra noggrann mätning Hängslen Livrem och limmat… Vid vissa tillämpningar är man extra mån om ett bra och tillförlitligt resultat. Då kan man tillämpa ”dubbelmätning”. I dess enklaste form mäter man helt enkelt samma punkt två gånger och kontrollerar avvikelsen. För att det skall vara mer intressant bör en viss tid ha förflutit mellan mätningarna. ”Oberoende dubbelmätning” kan ske genom att man låter mottagaren på nytt lösa periodobekanta mellan dubbelmätningarna (ny fix).

11 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson LMV-Rapport 2006:2: Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK- tjänst Två remissomgångar Nio kapitel och en bilaga Finns i tryckt form samt för fri nedladdning på www.swepos.com Kortmanualen

12 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Kapitel 1: Introduktion och syfte med denna manual Kapitel 2: Utrustning Kapitel 3: Dataflöde för tjänsten Kapitel 4: Inställningar Kapitel 5: Förberedelse för mätning Kapitel 6: Mätning Innehåll

13 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Kapitel 7: Parametrar att beakta under mätning Kapitel 8: Kontroll genom inmätning av punkt med känd position Kapitel 9: Kontrollinmätning av objekt Bilaga 1: Råd för parametrarna Innehåll, forts.

14 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Framtiden I mitt föredrag har jag mest belyst alla problem. Verkligheten är ju den att tekniken oftast fungerar bra. Tiden då vi gjorde polygontåg dagligen är förbi. Utvecklingen av mottagare går snabbt. Utvecklingen av mjukvaran för nätverks-RTK likaså. Dessutom får vi ju fler satelliter…. Ok!

15 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Nuläget

16 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Framtiden

17 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Bild från Borås kommunBild från Västerås kommun Bild från IMEGO Ingen kommer ihåg en fegis – Våga prova nya grepp!

18 Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Tack för Er uppmärksamhet! DANIEL JOHANSSON Lantmäteriet, Informationsförsörjning – Geodesi Lantmäterigatan 2, 801 82 GÄVLE Tel: 026-63 36 86 Mobil: 070-595 44 57 daniel.johansson@lm.se www.swepos.com


Ladda ner ppt "Lantmäteriet, Informationsförsörjning Geodesi, Daniel Johansson Tips & Trix vid RTK-mätning Användarseminarium Position Mitt Borlänge, 11 maj 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser