Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upptakt för respektive fältorganisation •Utrustning •Genomgång inför produktions- och testmätningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upptakt för respektive fältorganisation •Utrustning •Genomgång inför produktions- och testmätningar."— Presentationens avskrift:

1 Upptakt för respektive fältorganisation •Utrustning •Genomgång inför produktions- och testmätningar

2 Utrustning •GPS/RTK roverutrustning •GSM modem •GSM abonnemang •Telefonnummer till NätverksRTK programmet

3 Principskiss Nätverks-RTK SWEPOS  serverNätverks-RTK-program GSM-modemGPS-mottagare SWEPOS  -data RTCM, virtuell station NMEA-position RTCM, virtuell station ROVER

4

5 GPS/RTK rover utrustning •Ska konfigureras för att sända NMEA/GGA meddelanden ungefär var 30 sekund. •Ska konfigureras för att ta emot korrektioner i RTCM format. •Antennmodellering

6 GSM Modem •Inköp av GSM modem till GPS utrustning Tala med er instrumentleverantör ! •Anslutningsavgift 1300 kr/ linje

7 GSM-abonnemang till modemet •Alt 1, Eget abonnemang •Alt 2, Lantmäteriets avtal. (Lantmäteriet står för avtalet men fakturan skickas direkt till användaren)

8 Lantmäteriets avtal Telias DOF abonnemang •Inträdesavgift 0 Kr •Månadsavgift 150 Kr Fax och Datatrafik •mån-fre 08:00-18:001:13 kr/minut •övrig tid0:56 kr/minut •öppningsavgift 0:29 kr/samtal

9 Telefonnummer till NätverksRTK programmet •Ingående ISDN 026 - 64 47 79

10 Genomgång inför produktions- och testmätningar •14 - 31 januari •I anslutning till avslutad GPS-kurs eller på helt separat dag. •Genomgång av rutiner för testmätning •Funktionskontroll av egen utrustning. ett, max två fabrikat vid varje genomgång

11 Vi behöver veta •Vilken utrustning kommer att användas fabrikat/typ •Intresse att delta i kurs

12

13 Testmätningar •Produktions och testmätningsperiod 1 februari, 2002 - 31 januari, 2003 •Testmätning 1 - 2 dagar/månad alternativt koncentrerat till 2-3 perioder / år - Jämförelse mot fast referensstation - Testmätning på kända SWEREF punkter

14 Jämförelse mot fast referensstation •Två roverutrustningar - mätning parallellt med samma antenn. •En roverutrustning - mätning på känd punkt med NätverksRTK och direkt efter med ”RTK mot fast referensstation” •Stativ för noggrann centrering •Spara råa observationsdata så ofta som möjligt

15 Testmätning på kända SWEREF punkter •Mätning på fyra SWEREF/RIX95 punkter •Punkterna placerade på varierande avstånd från närmsta referensstation. •Stativ för noggrann centrering •Spara råa observationsdata så ofta som möjligt •2 mätserier bestående av 10 upprepade mätningar •2 mätserier vid annan tid på dagen

16 Exempel på mätpunkternas placering

17 Mätprocedur •För varje mätserie utförs 10 mätningar enligt följande procedur: 1 - GPS-mottagaren ominitialiseras (ny RTK-initialisering). 2 - Invänta fixlösning och notera tid till fix. 3 - Notera eventuellt kvalitetstal (sigmavärde) vid fix. 4 - Notera antal satelliter på rover/bas/gemensamt vid fix. 5 - Notera PDOP vid fix. 6 - Notera kvalitetstal för GSM-länk och ålder på basstationsdata. 7 - Gör en mätning, dvs registrera positionen när fixlösning erhållits (medelvärdesbildning av 30 sekunders mätning) 8 - Ev, anmärkningar görs nedtill på bladet Upprepa sekvens 1 - 8

18 Sammanställning av mätningarna •Mätfilerna levereras i lämpligt format som är enkelt att importera i t.ex Excel •Mätfilen bör innehålla; Tid, Punkt ID, Antal satelliter, PDOP, koordinater, kvalitetstal, Flyt/Fix, GSM-länk

19 Exempel på redovisning av resultat Resultat alla mätningar

20

21 Detaljerat resultat per punkt och mätgrupp

22 AVTAL • Skickas ut under nov för underskrift • Vi behöver veta önskemål om betalningsperioder - Standardperioder är 15 januari och 15 december 2002

23

24 Utbildning och låneutrustning för nya GPS användare •3 dagars grundläggande kurs i GPS •Gratis utbildning förutom ev, resa/kost/logi •Intresset avgör var kurserna kommer att hållas

25 Förslag till kursprogram Dag 1 •Inledning, presentation och genomgång av kursuppläggning Introduktion till satellitpositionering Översikt över mottagare och beräkningsprogram •Referens- och koordinatsystem •Genomgång av DGPS

26 Förslag till kursprogram Dag 2 •Genomgång av fasta referensstationer och GPS- tjänster, Observationsekvationer och felkällor Beräkning av statisk mätning - Utjämning och koordinattransformation •Genomgång av standard RTK och nätverks-RTK •Nätverks-RTK och RTK övning

27 Förslag till kursprogram Dag 3 •Igångsättning av referensstation som ska användas vid RTK-övningen. Den mäts först in med DGPS via Epos •Fortsättning på RTK övning •Genomgång av anslutning mot SWEPOS med cm – dm-noggrannhet •Beräkning av referensstationen vid RTK-mätningen mot SWEPOS, demonstration - SWEPOS informationstjänst

28 Förslag till kursprogram Dag 3 forts. - Åtkomst av data från SWEPOS - Användning av efterberäknade bandata - Koordinattransformation -Restfelshantering -Transformation av RTK-detaljerna från den fritt uppställda bas-stationen, eftersom denna har bättre koordinater nu. Web-baserad automatisk beräkningstjänst på SWEPOS

29 Låneutrustningar •4 utrustningar 16 intressenter = 3 månader/intressent •Utbildning på utrustning •En kontaktperson som är ansvarig för utrustningen •Installation av programvara för nerladdning av mätdata •Rullande schema för utrustningarna •Checklista vid överlämnande

30 Förslag till schema för låneutrustning

31


Ladda ner ppt "Upptakt för respektive fältorganisation •Utrustning •Genomgång inför produktions- och testmätningar."

Liknande presentationer


Google-annonser