Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverks-RTK – var står tekniken idag? Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverks-RTK – var står tekniken idag? Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS"— Presentationens avskrift:

1 Nätverks-RTK – var står tekniken idag? Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS Peter.wiklund@lm.se www.swepos.com

2 Absolut GPS 5-10 meter

3 Relativ mätning Referensstation Tillfällig Fast (egen, tjänst)

4 Differentiell GPS (DGPS) FM-radio (EPOS), Radiofyrar (SjöV), Geostationära satelliter (Omnistar, Landstar), Internet 0,5 - 2 meter

5 RTK och nätverks-RTK Regional positions- tjänst 0,5 - 5 centimeter

6 RTK-mätning Referensstation Tillfällig Fast (egen, tjänst) Rover

7 Tillfällig referensstation Korrektioner Känd eller inmätt punkt Egen datalänk Max avstånd ca 10 km Stöldrisk Rätt koordinat?

8 Fast referensstation Fast etablerad referensstation som kontinuerligt samlar mätningar och distribuerar dem till användarna. Egen - Referensstationen är klar att använda Positionstjänst - Endast en GPS-mottagare behövs - Vanlig RTK eller nätverks-RTK

9 Enkelstations-RTK och Nätverks-RTK + = Referensstation = Täckningsområde

10 Nätverks-RTK RTK-data + beräknad modell för jonosfär, troposfär, banparametrar m.m.

11 Varför Nätverks-RTK ? Bara en GNSS-mottagare behövs för positionering med centimeternoggrannhet Etablering av lokal referensstation eller användning av egen fast referensstation behövs ej Större avstånd mellan referensstationer Kontinuerlig kvalitets- och integritetskontroll av data Sömlöst täckningsområde

12 SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst Nationell Positionstjänst som ger centimeternoggrannhet och är en del av den nationella geodetiska infrastrukturen Grundläggande investeringar sker via statliga anslag Årliga driftskostnader inkl. framtida uppgraderingar finansieras huvudsakligen via användarbidrag

13 Utbyggnad genom etableringsprojekt Nya områden etableras i projektform tillsammans med andra intressenter, Vägverket, Banverket, kommuner, elbolag, mätkonsulter samt med bidrag från Länstyrelser och EU-strukturfonder Kommunikationskostnad och första årets kapitalkostnad finansieras via projektet Lantmäteriet ansvarar för kostnaderna för den fortsatta driften efter projekttiden

14 Syfte med SWEPOS Tillhandahålla GPS-data för: –Navigering –Positionsbestämning –Vetenskapliga ändamål Realisera det nationella referenssystemet – SWEREF99 Monitorera GPS-systemets integritet

15 Målsättning för SWEPOS Målsättningen är att SWEPOS ska kunna; erbjuda navigerings och positioneringsstöd med meter till centimeternoggrannhet i realtid tillhandahålla data för efterberäkning inom 10 minuter efter varje hel timme

16 SWEPOS  tjänster Efterberäkningsdata (RINEX-data) SWEPOS Beräkningstjänst Realtidstjänster - EPOS (drivs av Teracom) - Nätverks-DGPS –tjänst - Nätverks-RTK –tjänst SWEPOS-hemsida - Koordinattransformation - Satellitprediktion

17 SWEPOS Stationerna 5 IGS- och 7 EPN-stationer 27 klass A stationer129 klass B stationer

18 Drift central Kontroll av: GNSS-data Ström Temperatur Data förbindelser Nätverks-RTK –program Support till användare

19 SWEPOS driftledningscentral i Gävle Position Skräddarsydda RTK data Referens- stations- data Hur fungerar SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst? Steg för steg i fält (1-2 min): 1. ”RTK-rovern” startas. 2. När ”RTK-rovern” är ansluten så skickas den ungefärliga positionen via GSM till Nätverks-RTK-servern på SWEPOS driftledningscentral. 3. Mjukvaran för nätverks-RTK skapar en matematisk/ ”virtuell” referensstation vid ”RTK-roverns” position. 4. Skräddarsydda RTK-data skickas till användaren. 5. Användaren kan mäta med ”RTK- rovern” med cm-noggrannhet. Nord-nätSyd-nät

20 Distributionskanaler för SWEPOS Nätverks-RTK- tjänst Idag: GSM Mobilt Internet (t.ex. GPRS) Lokal radiolänk Under test: NMT (Nordisk MobilTelefoni) Radiolänk (lokal/FM-radio)

21 Teleabonnemang genom Lantmäteriet (GPRS) Månadsavg0- MB Trafik per abonnemang (Telia Online Fast) 199 krObegränsad datatrafik ingår Prislista Telia Connect Online Inträdesavgift 0 kr/mån Fast månadsavgift 29 kr/mån Prislista Telia Connect Fast (obegränsad data- trafik ingår) Inträdesavgift 0 kr/mån RTCM-korrektioner mot 8 satelliter motsvarar 0.7 MB i timmen för RTCM 3.0 och 1.9 MB i timmen för RTCM 2.2/2.3/2.4. Det sk TCP/IP ’overheadet’ har satts till 40%. Månads avg 0-5 MB> 5 MB Trafikavgift per abonnemang (Online Rörlig) 0 kr12,80 kr/MB 10,80 kr/MB Månads avg 0-3 MB> 3 MB Trafikavgift per abonnemang (Online 3) 21 krIngår7 kr/MB Månads avg 0-10 MB> 10 MB Trafikavgift per abonnemang (Online 10) 55 krIngår5,50 kr/MB Månads avg 0-50 MB> 50 MB Trafikavgift per abonnemang (Online 50) 225 krIngår4,50 kr/MB

22 SWEPOS  Nätverks-RTK-tjänst Aktuellt täckningsområde 903 betalande abonnemang 21 januari 2008 178 demoabonnemang 63 projektabonnemang i etableringsprojekt XYZAC-RTK ( 1144 abonnemang totalt)

23 Korrektioner för GPS eller GPS/GLONASS Noggrannhet i plan < 3 cm (95%) Noggrannhet i höjd < 4,5 cm (95%) Anslutning via GSM eller Mobilt Internet t.ex. GPRS* Dataformat RTCM 3.0 (RTCM 2.3 till ?) Ger även tillgång till Nätverks-DGPS - tjänsten * För anslutning via Internet måste GNSS- utrustningen ha ett GPRS modem och kunna hantera NTRIP. GPRS ger en billigare uppkopplingskostnad än GSM SWEPOS nätverks-RTK –tjänst SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst

24 AbonnemangstypAntal anslutn.Pris, tillsvidare from 2007-11-14 Anslutningsavgift 5.000 kr/ anslutning (engångsavgift) Nätverks-RTK (GPS) Alt. 1 Obegränsade data1-514.000 kr/år/anslutning Alt. 2 Per datauttag 5.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 14.000 kr/år Nätverks-RTK (GPS/GLONASS) Alt. 1 Obegränsad data1-519.000 kr/år/anslutning Alt. 2 Per datauttag 8.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 19.000 kr/år Obegränsad data6-offert Prislista för SWEPOS nätverks-RTK -tjänst

25 SWEPOS nätverks-DGPS - tjänst AbonnemangstypAntal anslutningarCirkapris Nätverks-DGPS Anslutningsavgift5.000 kr/ anslutning Obegränsade data1-59.000 kr/år/anslutning Obegränsade data6-offert Anslutning via GSM eller Mobilt internet t.ex. GPRS Dataformat RTCM 2.3 Noggrannhet i plan ca, 3 dm Ingår i Nätverks-RTK -tjänsten

26 Antal abonnemang på SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst har sedan tjänsten etablerades 2004 ökat från ca. 180 abonnemang till idag ca, 900 abonnemang. Ca en tredjedel av ökningen beror på den geografiska utbyggnaden av nätverks-RTK -tjänsten som sker i projektform tillsammans med lokala intressenter såsom kommuner, mätkonsultföretag, Vägverket, Banverket, instumentleverantörer, länsstyrelser och EU- fonder. Ca två tredjedelar av ökningen i antalet abonnemang står nytecknandet i befintliga nätverks-RTK områden för SWEPOS Nätverks-RTK Antal abonnemang på tjänsten

27 SWEPOS Nätverks-RTK 903 betalande abonnemang 1144 användare totalt

28 SWEPOS Nätverks-RTK Utveckling sedan 2004-01-01 - 700 nya abonnenter på fyra år. Dvs. 175 nya abonnenter/år

29 SWEPOS Nätverks-RTK Vilka använder nätverks-RTK

30 SWEPOS Nätverks-RTK Hur många per kategori

31 Från en uppkopplingstid på ca, 300 timmar/vecka så har vi idag en uppkopplingstid som närmar sig 3000 timmar/vecka, dvs. en nästan tiofaldig ökning av användningen av nätverks-RTK tekniken sedan 2004. Den genomsnittliga användningen per abonnemang har ökat från 1.5 tim/vecka 2004 till 3.5 tim/vecka idag, vilket visar på det stora intresset, behovet och nyttan med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst. SWEPOS Nätverks-RTK Total uppkopplingstid i timmar per vecka

32 SWEPOS Nätverks-RTK Uppkopplingstid Diagrammet beskriver hur den totala användning av nätverks-RTK har ökat från starten 2004 fram till idag.

33 Tillämpningar för Nätverks-RTK Detaljmätning, utsättning, positionering,maskinguidning Sjömätning, Marin mätteknik AB Maskinguidning, PEAB Vaxholm Jordbrukstillämpningar Terrängmodeller, mängdinmätning, Bild; Bjerking Inmätning

34 Vad har hänt ”Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverk- RTK-tjänst”, finns på SWEPOS hemsida Satellitprediktion även för GLONASS på www.swepos.comwww.swepos.com DOP –tal i satellitprediktionen Förhöjd noggrannhet i Göteborg och Stockholm Flytt av ref. stn. från Nyhamnsläge till Jonstorp pga, störningar

35 BanaVäg i Väst Utbyggnad av 7,5 mil fyrfältsväg, respektive dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan Utbyggnaden sker etappvis, beräknas klart 2012 Drygt 50 nya broar/tunnlar Endast planskilda korsningar 15 nya trafikplatser 7 nya pendelstationer Budget 10 miljarder Projektanpassat Nätverks-RTK, PA-NRTK

36 BanaVäg i Väst

37 Deletapp: Nödinge - Nol

38 Projektanpassad Nätverks-RTK - Funktioner Samarbetsprojekt med Vägverket och Banverket Nätverks-RTK-tjänst för anläggningsprojekt (Stand avv plan = 9 mm och höjd 13 mm) Distribueras via radiomodem Beräkningstjänst för statiska mätningar

39 Enhetligt realtidssystem för hela arbetsområdet Monitorering av utsända korrektioner och ev. deformationer i stomnätet Förenklad kontroll av byggnationen för beställaren Beräkningstjänst för referenspunkter på marken Befrämjar standardisering för GNSS-mätning och maskinstyrning http://swepos.lmv.lm.se/monitorweb/monweb.asp Projektanpassad Nätverks-RTK

40 Exempel på Monitorering av deformationer

41 Mer information Broschyrwww.swepos.com SWEPOS Driftledningscentral 026-63 37 53 swepos@lm.se


Ladda ner ppt "Nätverks-RTK – var står tekniken idag? Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS"

Liknande presentationer


Google-annonser