Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbara stomnät- finns de? Sara Wahlund Kartdagarna 2014 2014-03-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbara stomnät- finns de? Sara Wahlund Kartdagarna 2014 2014-03-19."— Presentationens avskrift:

1 Hållbara stomnät- finns de? Sara Wahlund Kartdagarna 2014 2014-03-19

2 Hållbarhet En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Definition enligt Brundtlandkommisionen 1987 Vilka behov av stomnät finns i dag? Hur undviker vi att äventyra framtida generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov?

3 Stomnäten realiserar referenssystemen  Inom en nära framtid- gemensamma referenssystem SWEREF99 och RH2000 samt geodatasamverkan. Utökat datautbyte.  Gemensamma stomnät? Kräver tillgänglig, tydlig information om befintliga stompunkter inklusive ursprung, nättillhörighet, relativ och absolut osäkerhet, markeringstyp och stomnätsägare

4 Stomnätens nytta  Utgångspunkter för traditionell detaljmätning (där RTK-teknik inte räcker till eller inte har tillräckligt liten osäkerhet)  Referens för kalibrering och kontroll av relativa mätningar inkl. GNSS  GNSS realiserar endast höjdsystemet indirekt (behöver nyttja geoidmodell)  GNSS/NRTK ska ses som komplement till stomnät, ej tvärt om?  Utgångspunkter för rörelse och deformationsmätning

5 Nuläge  Lantmäteriet ansvarar för de nationella näten, SWEPOS realiserar SWEREF99 och rixnätet realiserar RH2000. Inget underhåll av Rix-95 punkter. Omfattning av framtida underhåll av höjdnätet är osäkert.  Kommunerna ansvarar för kommunala stomnät av varierande täthet och med varierande underhåll. Inventering, genomgång och bättre kunskap om kvalitet i och med övergång till nationella referenssystem. Medveten stomnätsstrategi behövs inför framtiden.  Trafikverket upprättar egna anslutningsnät för större projekt samt förtätar RTK-nätet. Höga krav på relativ noggrannhet för t.ex. järnväg- eller tunnelbygge. Näten överges då projekten avslutas.  Svårt att hitta information om gemensamma punkter!

6 Höjdfixar vid Esperantoplatsen, Göteborg

7 Här är fixen!

8 Nej..

9 Frågor som måste besvaras innan kommunala stomnät skrotas  Vem ansvarar för den lokala realiseringen av kommunens referenssystem, framförallt i höjd?  Hur ska detaljmätning utföras i områden där NRTK ej är möjligt pga. hinder?  Hur ska detaljmätning utföras i områden där NRTK ej är möjligt pga. högre krav?

10 Visionen- från konsultperspektiv  Gratis information om befintliga punkter som är lätt att nå digitalt.  Samtliga användare ansvarar för uppdatering av informationen, t.ex. om punkter blivit rubbade.  Även sämre punkter inkluderas- tydligt märkta med osäkerhet- för att undvika punktkluster. Markeringar kan återanvändas även om positionen behöver nybestämmas.  Samtliga stomnätsägare beslutar om en strategi för underhåll och kommunicerar den till lokala aktörer.

11 Tillsammans kan vi skapa hållbara stomnät  Hushålla med beställarens (samhällets) resurser genom att återanvända befintliga punkter- kräver information om kvalitet  Inte förstöra för framtida generationer genom att etablera fler markeringar på samma plats- kräver information om existerande punkter  Tillsammans ansvara för att upprätthålla stomnäten genom att sprida information om förstörda eller rubbade punkter Stomnätssamverkan sara.wahlund@wspgroup.se Tel. 010-7227197

12 Stompunktsinformationen  Ursprung och inmätningsmetod - inkl. närliggande punkter  Ägare  Senast inventering  Markeringstyp  Punktbeskrivning  Osäkerhet, relativt och absolut  Bra punktbeskrivning inkl. mått  Plankoordinater på samtliga punkter


Ladda ner ppt "Hållbara stomnät- finns de? Sara Wahlund Kartdagarna 2014 2014-03-19."

Liknande presentationer


Google-annonser