Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Projektförslag – Positionstjänst Nordost Arbetsgruppsmöte Skellefteå, 28 oktober 2003 Tina Kempe Lantmäteriet, Gävle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Projektförslag – Positionstjänst Nordost Arbetsgruppsmöte Skellefteå, 28 oktober 2003 Tina Kempe Lantmäteriet, Gävle."— Presentationens avskrift:

1 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Projektförslag – Positionstjänst Nordost Arbetsgruppsmöte Skellefteå, 28 oktober 2003 Tina Kempe Lantmäteriet, Gävle

2 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Nätverks-RTK-projekt –Position Stockholm - Mälaren - 2 –SKAN-RTK –Väst-RTK - (övriga SWEPOS) –Ost-RTK –Mitt-RTK –Nordost-RTK

3 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Behöver bara en avancerad GPS- utrustning för att utföra detaljmätning med cm-noggrannhet Egen referensstation behöver ej etableras innan mätning kan påbörjas  tids- och kostnadsbesparande Sömlöst täckningsområde för användaren Minskat stomnätsunderhåll Större avstånd mellan referensstationerna Möjlighet till kontinuerlig kvalitetskontroll på utsända data Varför nätverks-RTK?

4 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Täckningsområde Referensstation Täckningsområde RTK + Enkelstations-RTKNätverks-RTK

5 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Alt 1: Tvåvägskommunikation Positionen skickas via GSM till nätverks-RTK-servern och korri- gerade RTK-data skickas i ett standardformat (RTCM 2.3). Alt 2: Envägskommunikation RTK-data med tillhörande korrek- tionsmodell distribueras i fabrikant- format till användaren som har en GPS-mottagare som kan tolka korrektionsmodellen (i framtiden RTCM ver. 3). Nätverks-RTK Korrektionsmodel l beräknas baserat på flera referens- stationer.

6 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Alt. 1 (virtuell station) Refstn 1 Refstn 2 Refstn n SWEPOS server GSM modem SWEPOS data NMEA position NMEA-position ROVE R GPS Nätverks-RTK-program RTCM, virtuell station

7 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Alt. 2 SWEPOS  LMV Kaknästornet FM-nätet (DARC) Position Distributör Beräkning eller RTCM ver 3

8 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Alternativ 1 Distribution av nätverks-RTK via tvåvägskommunikation.

9 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Alternativ 2 Distribution av nätverks-RTK via envägskommunikation.

10 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Vad behövs idag? GPS/RTK-roverutrustning Tillgång till  5 satelliter samt korrektioner för dessa OBS! Kolla satellitprediktion GSM-modem, inkl. abonnemang GSM-täckning

11 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Etablering / ett års drift av nätverks- RTK-tjänst i Västerbottens och Norr-bottens kustland för produktions-mätning Studera funktionalitet Undersökning av andra distributionssätt Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF99 till lokala system Vilka vinster finns med att introducera nätverks-RTK i befintliga organisa-tioner som arbetar med detalj-mätning? Syfte

12 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Utbyggnad Etablering av fasta referens- stationer i Västerbottens och Norrbottens kustland Projekt för produktions- mätning med nätverks-RTK Intressenter

13 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Utbyggnadsförslag

14 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Omfattning 3 befintliga SWEPOS- stationer –Umeå, Skellefteå och Överkalix 14 nya stationer –Holmsund, Ratan, Vindeln, Burträsk, Bjuröklubb, Jävre, Långträsk, Älvsbyn, Luleå, Nyborg, Haparanda, Gunnarsbyn och Övertorneå

15 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Aktivitetsplan Introduktion –~ 5 mån. (eller finansiering klar) Planering –2 mån. Implementering och verifiering –2 mån. Användning i produktion –12 mån.

16 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Aktivitetsplan

17 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Aktivitetsplan

18 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Introduktion Information, utskick Informationsmöte i Piteå 11 december 2002 Arbetsgrupp med representanter Projektinbjudan Bekräftande av deltagande intressenter Finansiering klar?

19 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Planering Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer

20 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Riktlinjer för nya referensstationer Antennens placering –Sikthinder Byggnaden –Stabilitet, takbeklädnad Störningar –Radiomaster m.m. Utrustningens förvaring –Utrymme Kommunikation

21 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Förenklad station

22 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Implementering och verifiering Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Funktionskontroll av utrustning och kommunikationsförbindelse GPS-utbildning för nya användare

23 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Produktion Tjänsten är tillgänglig för produktionstillämpningar Fortlöpande kontakter –Produktionsrapporter m.m.

24 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Finansiering Kostnader för en projektstation under ett år: ca 150 000 kr / år och station Personal och utrustning på driftcentralen ej inräknat GPS-utrustning (kapitalkostnader) Nätverks-RTK-programvara Dataförbindelser till referensstationerna

25 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Årlig kostnad Sammanställning av kostnader och finansiering Kostnader för att täcka hela projektområdet under ett år:

26 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Kommuner, < 10.000 invånare, 10.000 kr/år Kommuner, 10 – 50.000 invånare, 25.000 kr/år Kommuner, > 50.000 invånare, 50 000 kr/år Kommunalt bolag i kommun som är intressent, 10.000 kr Övriga intressenter, 50.000 kr/år Konsulter, omsättning <10 miljoner kr, 25.000 kr/år Konsulter, omsättning >10 miljoner kr, 50.000kr/år Intressenterna står själva för mobiltelefon- kostnaderna. Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början. Intressentbidrag

27 Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Förutsättningar Testmätningar –Ej som i pågående projekt; frivillig basis GPS-utrustning –Lån för de som ej har egen utrustning Utbildning –Erbjuds på plats Pågående projekt förlängs med slutdatum 31 december 2003 –Nätverks-RTK-tjänst startar 1 januari 2004


Ladda ner ppt "Lantmäteriet, LF-Geodesi, Tina Kempe Projektförslag – Positionstjänst Nordost Arbetsgruppsmöte Skellefteå, 28 oktober 2003 Tina Kempe Lantmäteriet, Gävle."

Liknande presentationer


Google-annonser