Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektförslag – Positionstjänst Nordost

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektförslag – Positionstjänst Nordost"— Presentationens avskrift:

1 Projektförslag – Positionstjänst Nordost
Arbetsgruppsmöte Skellefteå, 28 oktober 2003 Tina Kempe Lantmäteriet, Gävle

2 Nätverks-RTK-projekt
Position Stockholm - Mälaren - 2 SKAN-RTK Väst-RTK - (övriga SWEPOS) Ost-RTK Mitt-RTK Nordost-RTK

3 Varför nätverks-RTK? Behöver bara en avancerad GPS-utrustning för att utföra detaljmätning med cm-noggrannhet Egen referensstation behöver ej etableras innan mätning kan påbörjas  tids- och kostnadsbesparande Sömlöst täckningsområde för användaren Minskat stomnätsunderhåll Större avstånd mellan referensstationerna Möjlighet till kontinuerlig kvalitetskontroll på utsända data

4 Täckningsområde Enkelstations-RTK Nätverks-RTK + Referensstation
Täckningsområde RTK + Enkelstations-RTK Nätverks-RTK

5 Nätverks-RTK Alt 1: Tvåvägskommunikation Positionen skickas via GSM till nätverks-RTK-servern och korri-gerade RTK-data skickas i ett standardformat (RTCM 2.3). Alt 2: Envägskommunikation RTK-data med tillhörande korrek-tionsmodell distribueras i fabrikant-format till användaren som har en GPS-mottagare som kan tolka korrektionsmodellen (i framtiden RTCM ver. 3). Korrektionsmodell beräknas baserat på flera referens-stationer.

6 Nätverks-RTK-program
Alt. 1 (virtuell station) Refstn 1 Refstn 2 Refstn n NMEA-position SWEPOS data RTCM, virtuell station SWEPOS server Nätverks-RTK-program ROVER NMEA position RTCM, virtuell station GSM modem GPS

7 Alt. 2 Beräkning Position LMV eller Kaknästornet RTCM ver 3
Distributör SWEPOS FM-nätet (DARC)

8 Distribution av nätverks-RTK via tvåvägskommunikation.
Alternativ 1 Distribution av nätverks-RTK via tvåvägskommunikation.

9 Distribution av nätverks-RTK via envägskommunikation.
Alternativ 2 Distribution av nätverks-RTK via envägskommunikation.

10 Vad behövs idag? GPS/RTK-roverutrustning
Tillgång till  5 satelliter samt korrektioner för dessa OBS! Kolla satellitprediktion GSM-modem, inkl. abonnemang GSM-täckning

11 Syfte Etablering / ett års drift av nätverks-RTK-tjänst i Västerbottens och Norr-bottens kustland för produktions-mätning Studera funktionalitet Undersökning av andra distributionssätt Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF99 till lokala system Vilka vinster finns med att introducera nätverks-RTK i befintliga organisa-tioner som arbetar med detalj-mätning?

12 Utbyggnad Etablering av fasta referens-stationer i Västerbottens och Norrbottens kustland Projekt för produktions-mätning med nätverks-RTK Intressenter

13 Utbyggnadsförslag

14 3 befintliga SWEPOS-stationer
Omfattning 3 befintliga SWEPOS-stationer Umeå, Skellefteå och Överkalix 14 nya stationer Holmsund, Ratan, Vindeln, Burträsk, Bjuröklubb, Jävre, Långträsk, Älvsbyn, Luleå, Nyborg, Haparanda, Gunnarsbyn och Övertorneå

15 Implementering och verifiering
Aktivitetsplan Introduktion ~ 5 mån. (eller finansiering klar) Planering 2 mån. Implementering och verifiering Användning i produktion 12 mån.

16 Aktivitetsplan

17 Aktivitetsplan

18 Introduktion Information, utskick Informationsmöte i Piteå 11 december 2002 Arbetsgrupp med representanter Projektinbjudan Bekräftande av deltagande intressenter Finansiering klar?

19 Planering Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer

20 Riktlinjer för nya referensstationer
Antennens placering Sikthinder Byggnaden Stabilitet, takbeklädnad Störningar Radiomaster m.m. Utrustningens förvaring Utrymme Kommunikation

21 Förenklad station

22 Implementering och verifiering
Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Funktionskontroll av utrustning och kommunikationsförbindelse GPS-utbildning för nya användare

23 Tjänsten är tillgänglig för produktionstillämpningar
Fortlöpande kontakter Produktionsrapporter m.m.

24 GPS-utrustning (kapitalkostnader) Nätverks-RTK-programvara
Finansiering Kostnader för en projektstation under ett år: GPS-utrustning (kapitalkostnader) Nätverks-RTK-programvara Dataförbindelser till referensstationerna ca kr / år och station Personal och utrustning på driftcentralen ej inräknat

25 Årlig kostnad Sammanställning av kostnader och finansiering
Kostnader för att täcka hela projektområdet under ett år: Sammanställning av kostnader och finansiering

26 Intressentbidrag Kommuner, < 10.000 invånare, 10.000 kr/år
Kommunalt bolag i kommun som är intressent, kr Övriga intressenter, kr/år Konsulter, omsättning <10 miljoner kr, kr/år Konsulter, omsättning >10 miljoner kr, kr/år Intressenterna står själva för mobiltelefon-kostnaderna. Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början.

27 Förutsättningar Testmätningar GPS-utrustning Utbildning
Ej som i pågående projekt; frivillig basis GPS-utrustning Lån för de som ej har egen utrustning Utbildning Erbjuds på plats Pågående projekt förlängs med slutdatum 31 december 2003 Nätverks-RTK-tjänst startar 1 januari 2004


Ladda ner ppt "Projektförslag – Positionstjänst Nordost"

Liknande presentationer


Google-annonser