Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEPOS Nätverks-RTK –tjänst Informationsmöte Kiruna

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEPOS Nätverks-RTK –tjänst Informationsmöte Kiruna"— Presentationens avskrift:

1 SWEPOS Nätverks-RTK –tjänst Informationsmöte Kiruna 2008-08-27
Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS

2 Absolut GPS 5-10 meter

3 Differentiell GPS (DGPS)
FM-radio (EPOS), Radiofyrar (SjöV), Geostationära satelliter (Omnistar, Landstar), Internet 0,5 - 2 meter

4 RTK och nätverks-RTK Regional positions- tjänst 0,5 - 5 centimeter

5 Varför Nätverks-RTK ? Bara en GNSS-mottagare behövs för positionering med centimeternoggrannhet Etablering av lokal referensstation eller användning av egen fast referensstation behövs ej Större avstånd mellan referensstationer Kontinuerlig kvalitets- och integritetskontroll av data Sömlöst täckningsområde

6 SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
Nationell Positionstjänst som ger centimeternoggrannhet och är en del av den nationella geodetiska infrastrukturen Grundläggande investeringar sker via statliga anslag Årliga driftskostnader inkl. framtida uppgraderingar finansieras huvudsakligen via användarbidrag

7 Utbyggnad genom etableringsprojekt
Nya områden etableras i projektform tillsammans med andra intressenter, Vägverket, Banverket, kommuner, elbolag, mätkonsulter samt med bidrag från Länstyrelser och EU-strukturfonder Kommunikationskostnad och första årets kapitalkostnad finansieras via projektet Lantmäteriet ansvarar för kostnaderna för den fortsatta driften efter projekttiden

8 SWEPOS tjänster Efterberäkningsdata (RINEX-data)
SWEPOS Beräkningstjänst Realtidstjänster - EPOS (drivs av Teracom) - Nätverks-DGPS –tjänst - Nätverks-RTK –tjänst SWEPOS-hemsida - Koordinattransformation - Satellitprediktion

9 SWEPOS Stationerna 31 klass A stationer 131 klass B stationer
5 IGS- och 7 EPN-stationer

10 Drift central Kontroll av: GNSS-data Ström Temperatur
Data förbindelser Nätverks-RTK –program Support till användare

11 Hur fungerar SWEPOS Nätverks -RTK-tjänst?
Steg för steg i fält (1-2 min): 1. ”RTK-rovern” startas. SWEPOS driftledningscentral i Gävle 2. När ”RTK-rovern” är ansluten så skickas den ungefärliga positionen via GSM till Nätverks-RTK-servern på SWEPOS driftledningscentral. SydS SydM SydN NordN Referens- stations- data Skräddarsydda RTK data Position 3. Mjukvaran för nätverks-RTK skapar en matematisk/ ”virtuell” referensstation vid ”RTK-roverns” position. Position 4. Skräddarsydda RTK-data skickas till användaren. 5. Användaren kan mäta med ”RTK- rovern” med cm-noggrannhet.

12 SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
Aktuellt täckningsområde 1035 betalande abonnemang 25 augusti 2008 193 demoabonnemang 77 projektabonnemang i etableringsprojekt XYZAC-RTK ( 1305 abonnemang totalt)

13 SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst
Korrektioner för GPS eller GPS/GLONASS Medelfel i plan < 15 mm (68%) Medelfel i höjd < 25 mm (68%) Anslutning via GSM eller Mobilt Internet t.ex. GPRS* Dataformat RTCM 3.0 (RTCM 2.3 till ?) Ger även tillgång till Nätverks-DGPS -tjänsten * För anslutning via Internet måste GNSS-utrustningen ha ett GPRS modem och kunna hantera NTRIP. GPRS ger en billigare uppkopplingskostnad än GSM

14 Prislista för SWEPOS nätverks-RTK –tjänst efter projektåret
Abonnemangstyp Antal anslutn. Pris, tillsvidare from Anslutningsavgift kr/ anslutning (engångsavgift) Nätverks-RTK (GPS) Alt. 1 Obegränsade data 1-5 kr/år/anslutning Alt. 2 Per datauttag 5.000 kr/år + 5 kr/min Takpris kr/år Nätverks-RTK (GPS/GLONASS) Alt. 1 Obegränsad data kr/år/anslutning 8.000 kr/år + 5 kr/min Takpris kr/år Obegränsad data 6- offert

15 Prislista för SWEPOS nätverks-DGPS –tjänst efter projektåret
Anslutning via GSM eller Mobilt internet t.ex. GPRS Dataformat RTCM 2.3 Noggrannhet i plan ca, 3 dm Ingår i Nätverks-RTK -tjänsten Abonnemangstyp Antal anslutningar Cirkapris Nätverks-DGPS Anslutningsavgift 5.000 kr/ anslutning Obegränsade data 1-5 9.000 kr/år/anslutning 6- offert

16 SWEPOS Nätverks-RTK 1035 betalande abonnemang 1305 användare totalt

17 SWEPOS Nätverks-RTK Vilka använder nätverks-RTK

18 SWEPOS Nätverks-RTK Uppkopplingstid

19 Tillämpningar för Nätverks-RTK Detaljmätning, utsättning, positionering,maskinguidning
Inmätning Terrängmodeller, mängdinmätning, Bild; Bjerking Maskinguidning, PEAB Vaxholm Jordbrukstillämpningar Sjömätning, Marin mätteknik AB

20 Projekt XYZAC-RTK Svart = befintliga (fanns innan projektet)
Blå = nya projektstationer (Ammarnäs, Hemavan, Slussfors, Saxnäs och Fredrika var ej med i planerna från början) 28st projektstationer + 5st nya = 32st Nyliden skulle ha varit Aspsele, men eftersom det inte gick att hitta någon lämplig plats blev det Nyliden istället och då hamnade stationen så långt söderut att Fredrika behövdes läggas in i nätet för att inte få för långa baslinjer mellan stationerna. En av anledningen till varför de 5 extra stationerna blev möjliga var att projektet blev beviljade en del pengar som söktes genom EUs utvecklingsfond.

21 Funktionsrapporter Hur mätning med Nätverks-RTK-tjänsten fungerar.
Diagrammet är baserat på de 88 inrapporterade mättillfällena. Angett antal inmätta/utsatta punkter vid varje mättillfälle  från 1 till 400 Kommentarer då det fungerat dåligt har varit: Skog har skymt sikt mot satelliterna GPRS har ej fungerat på vissa ställen och tidpunkter, men istället har GSM fungerat Tidvis och områdesvis dålig GSM-täckning Boliden Mineral AB Jämtkraft AB Lantmäteriet i Östersund Kramfors kn Östersunds kn

22 Uppkopplingsstatistik organisation A-H
Tiden är i timmar och stapel för varje månad.

23 Användarseminarium XYZAC-RTK, 8 april, 2008
Nätverks-RTK-konceptet – nämn fördelar Rikstäckande Bred användning (ger också bred kritik till SWEPOS) Utrustningskostnaden halveras (1 rover istället för 1 rover och 1 bas) Äntligen blir alla småjobb gjorda - i ”rätt” koordinatsystem Nätverks-RTK-konceptet – nämn nackdelar Lite dyrt SMS-utskicken är för många idag pga för stort område Kort tid för låneutrustningen

24 Användarseminarium XYZAC-RTK, 8 april, 2008
Nätverks-RTK-nätet – vad fungerar bra? Det har totalt sett fungerat bra Riktigt lyft inom GNSS-tekniken Slipper etablera egen referensstation Får fix-lösning snabbare än med enkelstations-RTK Behåller fix-lösningen längre än med enkelstations-RTK Nätverks-RTK-nätet – vad fungerar mindre bra? Höjdmätningen Dålig GPRS/GSM-täckning i vissa områden Tung biltrafik har stört nätverks-RTK-mätningen (för Peab)

25 Användarseminarium XYZAC-RTK, 8 april, 2008
Återstoden av projektet – vad är mest angeläget att förbättra? Alternativa GSM-nät t.ex. NMT Förbättra GPRS/GSM-täckningen Lägre avgifter Framtiden – vad är mest angeläget på lång sikt? Bygga vidare på samma koncept, ej någon ny teknik som kräver ny utrustning osv. Utbyggnad och utveckling av satellitsystemen Ha en alternativ abonnemangsform typ grupplicens, avtal som tecknas per projekt (önskan från Peab)

26

27

28 Haparandabanan, ny järnväg Kalix - Haparanda

29 SWEPOS Driftledningscentral
Mer information Broschyr SWEPOS Driftledningscentral


Ladda ner ppt "SWEPOS Nätverks-RTK –tjänst Informationsmöte Kiruna"

Liknande presentationer


Google-annonser