Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

XYZAC-RTK Styrgruppsmöte XYZAC-RTK onsdag 23/1 – 2008 Sundsvalls kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "XYZAC-RTK Styrgruppsmöte XYZAC-RTK onsdag 23/1 – 2008 Sundsvalls kommun."— Presentationens avskrift:

1 XYZAC-RTK Styrgruppsmöte XYZAC-RTK onsdag 23/1 – 2008 Sundsvalls kommun

2 XYZAC-RTK Styrgruppen i XYZAC Sammankallande:Bo Jonsson, SWEPOS Lantmäteriet Projektledare:Peter Wiklund, SWEPOS Lantmäteriet Projektsekreterare:Åsa Jernberg, SWEPOS Lantmäteriet Lantmäterimyndigheter Jämtland & Västernorrland:Åke Sporrstedt Kommuner Sollefteå: Kenneth Bodin Sundsvall:Ingrid Wiklander-Nylander Örnsköldsvik: Göran Norberg Östersund:Peter Nilsson Vägverket Region Mitt:Hans Johansson Arne Ericsson Mätteknik AB/Arne Ericsson/ Sundsvalls Mätcenter AB:Fredrik Landqvist Peab Sverige AB: John Backman Söderhamns Vatten o Renhållning AB:Olle Holm

3 XYZAC-RTK Stationer i XYZAC Svart = befintliga (fanns innan projektet) Blå = nya projektstationer (Ammarnäs, Hemavan, Slussfors, Saxnäs och Fredrika var ej med i planerna från början)

4 XYZAC-RTK Status 19 september 2007 22 av de 28 stationerna igång i samband med uppstartsdagarna

5 XYZAC-RTK Status 30 september 2007 24 av 28 stationer igång

6 XYZAC-RTK Status 17 januari 2008 27 av 28 stationer igång Gräftåvallen under februari De 5 nya stationerna: Fredrika under februari Ammarnäs, Hemavan, Slussfors och Saxnäs under mars

7 XYZAC-RTK Intressenter Arne Ericsson Mätteknik AB Arkeologicentrum AB Banverket Boliden Mineral AB Bräcke kommun Caliterra HB Dorotea kommun EON Elnät Sverige AB Fortum Disribution Geosystem AB Hudiksvalls kommun Härjeåns Nät AB Härnösands kommun Jämtkraft Elnät AB Kramfors kommun Krokoms kommun Lantmäterimynd. Gävleborgs län Lantmäterimynd. Jämtlands län Lantmäterimynd. Västernorrlands län Leica Geosystems AB Metria Mätcenter AB Mätposition AB Mätservice i Jämtland AB

8 XYZAC-RTK Intressenter forts. Nordanstigs kommun Picab Peab Sverige AB Ragunda kommun Skogsstyrelsen Sollefteå kommun Storumans kommun Strömsunds kommun Sundsvalls Elnät AB Sundsvalls kommun Sveaskog Söderhamns Vatten och Renhållning AB TeliaSonera Sverige AB Trimtec Timrå kommun Vattenfall Eldistribution AB Vilhelmina kommun Vägverket Ånge kommun Åre kommun Åsele kommun Örnsköldsviks kommun Östersunds kommun Övik Energi Nät AB

9 XYZAC-RTK Genomförda aktiviteter Kickoff-möte i Sollefteå, 30 aug 2007, ca. 85 deltagare Utbildningsdagar för nya användare av GNSS - Östersund 11-12 sep 2007, 13 deltagare - Sundsvall 13-14 sep 2007, 22 deltagare Uppstartsdagar i Sundsvall - Leica 17 sep 2007, 23 deltagare - Topcon & Datagrid 18 sep 2007, 9 deltagare - Trimble 19 sep 2007, 12 deltagare

10 XYZAC-RTK Kursdagarna Östersund Sundsvall

11 XYZAC-RTK Utvärdering kursdagarna Arrangemanget som helhet hade bra upplägg, var välskött, grundligt och trevligt Bra variation av teori och praktik Bra med genomgång av Lantmäteriets och SWEPOS hemsida så man vet var mer information går att hämta, t.ex. förkortningsordlista Gärna längre fältövningar Saknades hur man tar vara på sitt mätdata, tankar över till den programvara man arbetar med fram till färdig karta Svårt att se på instrumentens display på kursen i Sundsvall, lite för stor grupp Varje deltagare fick lämna in en kursutvärdering och sammanfattande kommentarer blev:

12 XYZAC-RTK Låneutrustning Instrumentleverantörena lånar ut utrustning inom projektet och projekttiden till de organisationer som inte har egen utrustning för att de ska få möjlighet att testa mätning med Nätverks-RTK- tjänsten. Caliterra – Data Grid-instrument Leica – Leica-instrument Picab – Topcon-instrument Trimtec – Trimble-instrument

13 XYZAC-RTK Låneinstrument - Caliterra Mätposition AB Geosystem AB

14 XYZAC-RTK Låneutrustning - Leica Ånge kommun Hudiksvalls kommun (har nu köpt egen utr. enligt Olle Holm) Söderhamns Vatten o Renhållning AB

15 XYZAC-RTK Låneinstrument - Topcon Boliden Mineral AB Sundsvalls Mätcenter AB Mätservice i Jämtland AB Peab Sverige AB

16 XYZAC-RTK Låneinstrument - Trimble Arkeologicentrum AB Ragunda kommun Bräcke kommun Härjeåns Nät AB

17 XYZAC-RTK Funktionsrapporter Hur mätning med Nätverks-RTK-tjänsten fungerar. Diagrammet är baserat på de 43 inrapporterade mättillfällena. Fler bör fylla i dessa! (Uppkopplingsstatistiken på nästa sidor visar på att tjänsten används inom projektet). Blankett för funktionsrapport finns på www.swepos.com under Utvecklingsprojekt / XYZACwww.swepos.com

18 XYZAC-RTK Uppkopplingsstatistik organisation A-H

19 XYZAC-RTK Uppkopplingsstatistik organisation I-M

20 XYZAC-RTK Uppkopplingsstatistik organisation P-S

21 XYZAC-RTK Uppkopplingsstatistik organisation T-Ö

22 XYZAC-RTK Testmätningar Inga mätvärden inskickade ännu, men dessa organisationer har lovat att göra testmätningar: LM Hudiksvall mäter i Hudiksvalls och Nordanstigs kommun. Sundsvalls kommun kommer att jämföra mätningar via egen referensstation på kommuntak med mätningar via Nätverks-RTK- tjänsten, genom att mäta simultant med antennsplitter på testpunkter. Metria Timrå mäter i Timrå kommun. Fler får gärna anmäla intresse!

23 XYZAC-RTK Aktivitetslista Produktionsmätningsfas Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning och intressenterna skickar regelbundet in funktionsrapporter och testmätningar för noggrannhetskontroll. Utvärderingsfas Utvärdering av funktionsrapporter och mätningar för noggrannhetskontroll samt sammanställning av lägesrapporter. Användarseminarium

24 XYZAC-RTK Planering av användarseminarium Utförande? Tidpunkt? Program Möjliga personer som kan berätta kring användar- erfarenheter? Lokalbokning Vem håller i inledningen?

25 XYZAC-RTK Övriga frågor?


Ladda ner ppt "XYZAC-RTK Styrgruppsmöte XYZAC-RTK onsdag 23/1 – 2008 Sundsvalls kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser