Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektanpassad nätverks-RTK för BanaVäg i Väst Informationsmöte Kiruna 2008-08-27 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektanpassad nätverks-RTK för BanaVäg i Väst Informationsmöte Kiruna 2008-08-27 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS"— Presentationens avskrift:

1 Projektanpassad nätverks-RTK för BanaVäg i Väst Informationsmöte Kiruna 2008-08-27 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS peter.wiklund@lm.se

2 BanaVäg i Väst •Utbyggnad av 7,5 mil fyrfältsväg, respektive dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan •Utbyggnaden sker etappvis, beräknas klart 2012 •Drygt 50 nya broar/tunnlar •Endast planskilda korsningar •15 nya trafikplatser •7 nya pendelstationer •Budget 10 miljarder Projektanpassat Nätverks-RTK, PA-NRTK

3 BanaVäg i Väst

4 Deletapp: Nödinge - Nol

5 Etapp Nödinge-Nol •Fyrfältsväg och dubbelspår •Längd sträcka 5,5 km •Byggstart november 2007 •Öppen för trafik 2012 •2 nya trafikplatser: Nödinge, Nol •4 nya broar •2 nya pendelstationer •Entreprenörer: NCC Construction Sverige AB och Vägverket Produktion Projektanpassat Nätverks-RTK, PA-NRTK

6 Allmänna krav •Stabilt stomnätet under hela projektet. •Stabilt koordinatsystemet över tiden. •Enhetligt positioneringsförfarande. •God tillförlitlighet, data kontrolleras före utsändning och lagras. •Tillgängligheten 24 timmar om dygnet. •Noggrannhet som klarar de flesta kraven för utsättning, inmätning och maskinguidning. Projektanpassat Nätverks-RTK, PA-NRTK

7 Lösning •Förtätning av det befintligt Nätverks-RTK –nätet •Stationerna utrustas med radiosändare •Dubblerad utrustning •Monitorering av utsända korrektioner •Projektanpassad Beräkningstjänst för statiska mätningar Projektanpassat Nätverks-RTK, PA-NRTK

8 •3 nya referensstationer + 2 befintliga •2 monitorstationer http://swepos.lmv.lm.se/monitorweb/monweb.asp

9 Radioutsändnings -karta

10 Projektanpassat Nätverks-RTK, PA-NRTK Fördelar 1(2) •Ökad och mer flexibel produktion i arbetet, entreprenadmaskiner kan utföra arbeten utan manuell utsättning •Traditionell utsättning kan minimeras •Lägesangivning blir säkrare i områden med besvärliga grundförhållanden

11 Fördelar 2(2) •Enhetligt system för hela arbetsområdet •Monitorering av utsända korrektioner och ev. deformationer i stomnätet •Förenklad kontroll av byggnationen för beställaren •Beräkningstjänst för referenspunkter på marken http://swepos.lmv.lm.se/monitorweb/monweb.asp Projektanpassat Nätverks-RTK, PA-NRTK

12 Förväntad noggrannhet •Under normala förhållanden i det lokala referenssystemet: •Medelfel i plan  10 mm. •Medelfel i höjd  13 mm. •Tekniken Projektanpassad Nätverks-RTK ger följande precision: •Standardavvikelse i plan  9 mm. •Standardavvikelse i höjd  13 mm

13 Produktionskontrollmätningar med GNSS-mottagare Mätdata har samlats in i två omgångar, en omgång i vecka 47 utförd av WSP Sverige AB och en omgång utförd i vecka 48 av Gatubolaget i Göteborg. Tio mätningar har skett på varje punkt i en serie i varje omgång. I denna test användes utrustning av fabrikatet Trimble. PlanHöjd Medelavvikelse2,6-3,8 Standardavvikelse10,58,7 RMS10,89,5 68 %11,29,0 95 %19,118,0 Max34,1-36,0

14 Examensarbete av; Daniel Halvardsson och Joakim Johansson på Högskolan Väst Resultat Plan och Höjd Kvalitets- termer Distributi ons- teknik RadielltHöjd Riktighet GPRS44 Radio47 Precision GPRS1115 Radio1113 Noggrannhet GPRS1115 Radio1215 Jämförelse av distributionskanaler för projektanpassad nätverks-RTK

15 Slutsats •Ingen betydelse av teknikval avseende mätresultat •Båda teknikerna klarar förväntade värden för projektanpassningen Resultat Initialiseringstid Kvalitetsterm Distributions- teknik Samtliga punkter 68 % GPRS 23 Radio 9 95 % GPRS 36 Radio 20 Medeltal GPRS 24 Radio 10 Typvärde GPRS 21 Radio 7 Längsta initialiseringstid GPRS 158 Radio 135

16 Mer information www.swepos.com www.vv.se/bv_templates/Page____22177.aspx


Ladda ner ppt "Projektanpassad nätverks-RTK för BanaVäg i Väst Informationsmöte Kiruna 2008-08-27 Peter Wiklund Lantmäteriet/SWEPOS"

Liknande presentationer


Google-annonser