Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nuläge SWEPOS ® och planerad utbyggnad Informationsmöte Göteborg, 10 februari 2011 Peter Wiklund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nuläge SWEPOS ® och planerad utbyggnad Informationsmöte Göteborg, 10 februari 2011 Peter Wiklund."— Presentationens avskrift:

1 Nuläge SWEPOS ® och planerad utbyggnad Informationsmöte Göteborg, 10 februari 2011 Peter Wiklund

2 Nationellt nät av fasta referensstationer som är en del av den nationella geodetiska infrastrukturen Grundläggande investeringar sker huvudsakligen via statliga anslag Årliga driftskostnader inkl. framtida uppgraderingar finansieras på lång sikt via användarbidrag SWEPOS ®

3 SWEPOS - Syfte Tillhandahålla GNSS-data för - Navigering - Positionsbestämning - Vetenskapliga ändamål Realisera det nationella referenssystemet SWEREF 99 Övervaka GNSS-systemens integritet Överkalix

4 SWEPOS Stationerna 5 IGS- och 7 EPN-stationer 37 klass A stationer168 klass B stationer

5 SWEPOS driften Övervakning av systemet 24-7, (även jul och nyår) Kvalitetskontroll av data Övervakning av referensstationer, datakommunikation, ström,temperatur mm. Felsökning Kund stöd

6 SWEPOS  tjänster Efterberäkningsdata (RINEX-data) Virtuella RINEX -data SWEPOS Beräkningstjänst Realtidstjänster - Nätverks-RTK –tjänst - Nätverks-DGPS –tjänst SWEPOS-hemsida - Koordinattransformation - Satellitprediktion - Monitorering

7 Tillgång till efterberäkningsdata+ beräkningstjänst 1000 kr/år/registrerat abonnemang Motivering: minskade administrationskostnader och förbättrade möjligheter att ansluta sina mätningar till SWEREF 99 och RH 2000 (ökad och breddad användning av geodata) SWEPOS efterberäkningsdata och beräkningstjänst Ny prislista fr.o.m. 2010-11-01

8 Anslutning via GSM eller Mobilt Internet t.ex. GPRS Korrektioner för GPS/GLONASS Mätosäkerhet i plan < 15 mm Mätosäkerhet i höjd < 25 mm Dataformat RTCM 3.0 (och RTCM 2.3) Ger även tillgång till Nätverks-DGPS –tjänsten Pris; Anslutningsavgift 5000 kr Obegränsad data 15000 kr/år/ansl Per datauttag 5000kr/år/ansl + 5 kr/minut Offert från 5 anslutningar SWEPOS nätverks-RTK – tjänst

9 SWEPOS nätverks-DGNSS –tjänst Nytt pris fr.o.m. 2010-11-01 Anslutning via GSM eller Mobilt internet t.ex. GPRS Mätosäkerhet i plan 3-4 dm Dataformat RTCM 2.3 Ingår i Nätverks-RTK –tjänsten Pris; Anslutningsavgift 5000 kr Obegränsad data 5000 kr/år/ansl Offert från 5 anslutningar

10 SWEPOS Nätverks-RTK tjänst Begränsade områden, anläggningsprojekt Nätverks-RTK tjänst, begränsat område: Anslutningsavgift: 5000 kr/grupp Obegränsat datauttag Begränsade områden <10 km A.1-2 anslutningar 5000 kr/kvartal/grupp +GSM B.3-5 anslutningar 8000 kr/kvartal/grupp +GSM C.6-10 anslutningar 13000 kr/kvartal/grupp +GSM D.Obegränsat antal 16000 kr/kvartal/grupp +GSM

11 Exempel på storkundsavtal för SWEPOS Nätverks-RTK –tjänst AbonnemangstypAntal anslutningar Pris per år Kommun10 anslutningar76.000 kr Anläggningsentreprenör20 anslutningar200.000 kr Begär offert för din tillämpning

12 Internordiskt Nätverks-RTK abonnemang för Sverige, Norge och Finland Ett abonnemang som fungerar i både Sverige, Norge och Finland. Svenskt abonnemang kan användas i Norge mot en tilläggskostnad på 5000 kr/år/utr. Svenskt abonnemang kan användas i Finland mot en tilläggskostnad på 7000 kr/år/utr.

13 SWEPOS Nätverks-RTK 1606 betalande abonnemang 1986 användare totalt 2011-02-02

14 Vilka är användarna?

15 Uppkopplingstid per vecka

16 Vad har hänt RINEX-data från virtuell referensstation, modul i nätverks-RTK programvaran Uppgradering av antenner för nya satellitsignaler Bättre SMS –utskick CLOSE I CLOSE II Vad pågår Etablering av flera monitorstationer i den allmänna Nätverks-RTK –tjänsten Successiv komplettering med L2C, L5 och Galileo Uppgradering till Mobilt Internet som backup lösning

17 Pågående examensarbeten Nätverks-RTK genom efterberäkning Examensarbete på Högskolan Väst i Trollhättan Patrick Åström Ett komplement till Nätverks-RTK –tjänsten där det ej finns täckning med GSM/GPRS (vid inmätning) Standardisering mellan olika fabrikat för att på sikt få in i SWEPOS Beräkningstjänst ?

18 LMV-Rapport 2006:2: Kortmanual för mät- ning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Översiktlig fälthandledning för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Främst riktad till nya och mindre erfarna användare Nyreviderad (utgåva 3) Metoder för kontroll av mätningarna Finns på www.lantmateriet.se/geodesi

19 Kontroll genom upprepad mätning Kontroll genom återbesök Kontroll genom inmätning av kontrollpunkt Kontroll genom inmätning av annan punkt med känd position LMV-Rapport 2006:2: Metoder för kontroll av mätningarna

20 Projektanpassad Nätverks-RTK Banaväg i Väst 2007 Haparandabanan, ny järnväg 2008 Kiruna 2009 Sundsvall 2010 Stockholm 2011?

21 Februari 2008 400 svar Användarna nöjda med driftsledningscentralen SWEPOS prisvärd tjänst Förväntningar på framtiden Anpassning av abonnemangspriserna Hög tillgänglighet Bättre noggrannhet i höjd Ny kundnöjdhetsundersökning på gång Kundnöjdhetsunder- sökning

22 Förtätning av SWEPOS Förtätning för att möta krav på bättre höjdnoggrannhet De mest aktiva områdena i steg 1 35 km täthet, om 4-5 år ytterligare förhöjning av noggrannheten med nya satellitsignaler och system. Förtätning till 15 km i projektanpassade områden, utförs i samarbete med beställaren.

23 Förtätning av SWEPOS påbörjad 2010 Förtätning klar under februari 2011 Se www.swepos.com

24 Förtätning i Stockholm-Mälardalen 10 nya stationer 9 stationer i drift

25 Förtätning i Västsverige 14 nya stationer 9 stationer i drift

26 Förtätning i Skåne 8 nya stationer 6 stationer i drift

27 Planerad förtätning av SWEPOS under 2011

28 Mer information Broschyrwww.swepos.com SWEPOS Driftledningscentral 026-63 37 53 swepos@lm.se


Ladda ner ppt "Nuläge SWEPOS ® och planerad utbyggnad Informationsmöte Göteborg, 10 februari 2011 Peter Wiklund."

Liknande presentationer


Google-annonser