Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte Göteborg, 10 februari 2011 Peter Wiklund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte Göteborg, 10 februari 2011 Peter Wiklund"— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte Göteborg, 10 februari 2011 Peter Wiklund
Nuläge SWEPOS ® och planerad utbyggnad Informationsmöte Göteborg, 10 februari 2011 Peter Wiklund

2 SWEPOS® Nationellt nät av fasta referensstationer som är en del av den nationella geodetiska infrastrukturen Grundläggande investeringar sker huvudsakligen via statliga anslag Årliga driftskostnader inkl. framtida uppgraderingar finansieras på lång sikt via användarbidrag

3 SWEPOS - Syfte Tillhandahålla GNSS-data för - Navigering
- Positionsbestämning - Vetenskapliga ändamål Realisera det nationella referenssystemet SWEREF 99 Övervaka GNSS-systemens integritet Överkalix

4 SWEPOS Stationerna 37 klass A stationer 168 klass B stationer
5 IGS- och 7 EPN-stationer

5 SWEPOS driften Övervakning av systemet 24-7, (även jul och nyår)
Kvalitetskontroll av data Övervakning av referensstationer, datakommunikation, ström,temperatur mm. Felsökning Kund stöd

6 SWEPOS tjänster Efterberäkningsdata (RINEX-data) Virtuella RINEX -data SWEPOS Beräkningstjänst Realtidstjänster - Nätverks-RTK –tjänst - Nätverks-DGPS –tjänst SWEPOS-hemsida - Koordinattransformation - Satellitprediktion - Monitorering

7 SWEPOS efterberäkningsdata och beräkningstjänst Ny prislista fr. o. m
Tillgång till efterberäkningsdata+ beräkningstjänst 1000 kr/år/registrerat abonnemang Motivering: minskade administrationskostnader och förbättrade möjligheter att ansluta sina mätningar till SWEREF 99 och RH 2000 (ökad och breddad användning av geodata)

8 SWEPOS nätverks-RTK –tjänst
Anslutning via GSM eller Mobilt Internet t.ex. GPRS Korrektioner för GPS/GLONASS Mätosäkerhet i plan < 15 mm Mätosäkerhet i höjd < 25 mm Dataformat RTCM 3.0 (och RTCM 2.3) Ger även tillgång till Nätverks-DGPS –tjänsten Pris; Anslutningsavgift 5000 kr Obegränsad data kr/år/ansl Per datauttag 5000kr/år/ansl + 5 kr/minut Offert från 5 anslutningar

9 SWEPOS nätverks-DGNSS –tjänst Nytt pris fr.o.m. 2010-11-01
Anslutning via GSM eller Mobilt internet t.ex. GPRS Mätosäkerhet i plan 3-4 dm Dataformat RTCM 2.3 Ingår i Nätverks-RTK –tjänsten Pris; Anslutningsavgift 5000 kr Obegränsad data 5000 kr/år/ansl Offert från 5 anslutningar

10 SWEPOS Nätverks-RTK tjänst Begränsade områden, anläggningsprojekt
Nätverks-RTK tjänst, begränsat område: Anslutningsavgift: 5000 kr/grupp Obegränsat datauttag Begränsade områden <10 km 1-2 anslutningar kr/kvartal/grupp +GSM 3-5 anslutningar kr/kvartal/grupp +GSM 6-10 anslutningar kr/kvartal/grupp +GSM Obegränsat antal kr/kvartal/grupp +GSM

11 Exempel på storkundsavtal för SWEPOS Nätverks-RTK –tjänst
Abonnemangstyp Antal anslutningar Pris per år Kommun 10 anslutningar kr Anläggningsentreprenör 20 anslutningar kr Prislista för de två abonnemangstyperna. Anslutningsavgift 5000 kr är en engångsavgift vid nytecknande av abonnemang (jfr tecknande av mobiltelefonabonnemang). För alt. A betalar man kr/år och anslutning (1000 kr rabatt under 2004). För alt. B betalar man abonnemangsavgift 5000 kr/år och anslutning, samt 5kr/min för datauttag. Takpris för abonnemangsavgift och datauttag är kr/anslutning och år (14000 kr under 2004). I båda fallen tillkommer den egna GSM-kostnaden. Varje abonnemang/anslutning är låst till kundens GSM-abonnemang; för identifiering av användaren och i alt. B även debitering. Begär offert för din tillämpning

12 Internordiskt Nätverks-RTK abonnemang för Sverige, Norge och Finland
Ett abonnemang som fungerar i både Sverige, Norge och Finland. Svenskt abonnemang kan användas i Norge mot en tilläggskostnad på 5000 kr/år/utr. Svenskt abonnemang kan användas i Finland mot en tilläggskostnad på 7000 kr/år/utr.

13 SWEPOS Nätverks-RTK 1606 betalande abonnemang 1986 användare totalt 2011-02-02

14 Vilka är användarna?

15 Uppkopplingstid per vecka

16 Vad har hänt RINEX-data från virtuell referensstation, modul i nätverks-RTK programvaran Uppgradering av antenner för nya satellitsignaler Bättre SMS –utskick CLOSE I CLOSE II Vad pågår Etablering av flera monitorstationer i den allmänna Nätverks-RTK –tjänsten Successiv komplettering med L2C, L5 och Galileo Uppgradering till Mobilt Internet som backup lösning

17 Pågående examensarbeten
Nätverks-RTK genom efterberäkning Examensarbete på Högskolan Väst i Trollhättan Patrick Åström Ett komplement till Nätverks-RTK –tjänsten där det ej finns täckning med GSM/GPRS (vid inmätning) Standardisering mellan olika fabrikat för att på sikt få in i SWEPOS Beräkningstjänst ?

18 LMV-Rapport 2006:2: Kortmanual för mät-ning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst
Översiktlig fälthandledning för mätning med SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst Främst riktad till nya och mindre erfarna användare Nyreviderad (utgåva 3) Metoder för kontroll av mätningarna Finns på

19 LMV-Rapport 2006:2: Metoder för kontroll av mätningarna
Kontroll genom upprepad mätning Kontroll genom återbesök Kontroll genom inmätning av kontrollpunkt Kontroll genom inmätning av annan punkt med känd position

20 Projektanpassad Nätverks-RTK
Banaväg i Väst 2007 Haparandabanan, ny järnväg 2008 Kiruna 2009 Sundsvall 2010 Stockholm 2011?

21 Kundnöjdhetsunder-sökning
Februari 2008 400 svar Användarna nöjda med driftsledningscentralen SWEPOS prisvärd tjänst Förväntningar på framtiden Anpassning av abonnemangspriserna Hög tillgänglighet Bättre noggrannhet i höjd Ny kundnöjdhetsundersökning på gång

22 Förtätning av SWEPOS Förtätning för att möta krav på bättre höjdnoggrannhet De mest aktiva områdena i steg 1 35 km täthet, om 4-5 år ytterligare förhöjning av noggrannheten med nya satellitsignaler och system. Förtätning till 15 km i projektanpassade områden, utförs i samarbete med beställaren.

23 Förtätning av SWEPOS påbörjad 2010
Förtätning klar under februari 2011 Se

24 Förtätning i Stockholm-Mälardalen
10 nya stationer 9 stationer i drift

25 Förtätning i Västsverige
14 nya stationer 9 stationer i drift

26 Förtätning i Skåne 8 nya stationer 6 stationer i drift

27 Planerad förtätning av SWEPOS under 2011

28 SWEPOS Driftledningscentral
Mer information Broschyr SWEPOS Driftledningscentral


Ladda ner ppt "Informationsmöte Göteborg, 10 februari 2011 Peter Wiklund"

Liknande presentationer


Google-annonser