Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEPOS ® -nuläge och framtid Peter Wiklund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEPOS ® -nuläge och framtid Peter Wiklund"— Presentationens avskrift:

1 SWEPOS ® -nuläge och framtid Peter Wiklund Peter.wiklund@lm.se www.swepos.com

2 Nationellt nät av fasta referensstationer som är en del av den nationella geodetiska infrastrukturen Grundläggande investeringar sker huvudsakligen via statliga anslag Årliga driftskostnader inkl. framtida uppgraderingar finansieras på lång sikt via användarbidrag SWEPOS ®

3 SWEPOS - Syfte Tillhandahålla GNSS-data för - Navigering - Positionsbestämning - Vetenskapliga ändamål Realisera det nationella referenssystemet SWEREF 99 Övervaka GNSS-systemens integritet Överkalix

4 SWEPOS Stationerna 5 IGS- och 7 EPN-stationer 35 klass A stationer153 klass B stationer

5 SWEPOS  tjänster Efterberäkningsdata (RINEX-data) Virtuella RINEX -data SWEPOS Beräkningstjänst Realtidstjänster - Nätverks-RTK –tjänst - Nätverks-DGPS –tjänst - EPOS (drivs av Teracom) SWEPOS-hemsida - Koordinattransformation - Satellitprediktion - Monitorering

6 Ny prislista för SWEPOS nätverks- RTK –tjänst från 1 januari 2009 enhetlig taxa för GPS/GLONASS AbonnemangstypAntal anslutningar Pris Nätverks-RTK (GPS/GLONASS) Anslutningsavgift5.000 kr/anslutning* Obegränsad data1-515.000 kr/år/anslutning Obegränsad data6-offert Per datauttag5.000 kr/år + 5 kr/min Takpris 15.000 kr/år Finns även abonnemang för entreprenadarbeten och egen utsändning inom begränsade områden.

7 SWEPOS Nätverks-RTK 1289 betalande abonnemang 1551 användare totalt

8 Vilka är användarna?

9 SWEPOS Nätverks-RTK -tjänst Antal abonnemang och uppkopplad tid

10 SWEPOS nätverks-DGNSS –tjänst 3-4 dm noggrannhet i plan AbonnemangstypAntal anslutningarCirkapris Nätverks-DGNSS Anslutningsavgift5.000 kr/ anslutning Obegränsade data1-59.000 kr/år/anslutning Obegränsade data6-offert Anslutning via GSM eller Mobilt internet t.ex. GPRS Dataformat RTCM 2.3 Ingår i Nätverks-RTK -tjänsten

11 Internordiskt Nätverks-RTK abonnemang för Sverige och Finland Ett abonnemang som fungerar i både Sverige och Finland. Avtal med Geotrim i Finland augusti 2009. Svenskt abonnemang kan användas i Finland mot en tilläggskostnad på 800 euro/år/utr. Finskt abonnemang kan användas i Sverige mot en tilläggskostnad på 5000 SEK/år/utr. Motsvarande avtal på gång även med SATREF i Norge

12 Vad har hänt RINEX-data från virtuell referensstation, modul i nätverks-RTK programvaran Uppgradering av antenner för nya satellitsignaler Bättre SMS –utskick CLOSE I Vad pågår Etablering av flera monitorstationer i den allmänna Nätverks-RTK –tjänsten Successiv komplettering med L2C, L5 och Galileo Mobilt Internet som backup lösning till alla stationer

13 CLOSE II Sammanställning av jonosfärsaktiviteten under tidigare solfläckscyklerna och erfarenheter från GPS-mätning under dessa perioden. Undersökning av hur GNSS-mottagare samt nätverks-RTK-mjukvaror fungerar vid förhöjd jonosfärsaktivit. Utveckling av mjukvara för en realtidsmonitor av jonosfärsaktiviteten som ger användarna realtidsinformation om förutsättningarna för ”lyckad” GNSS-mätning.

14 SWEPOS täthet i framtiden Bakgrund Kundenkät 2008-06 - 40 % av användarna vill ha bättre höjdnoggrannhet - huvuddelen av användarna önskar höjdnoggrannhet om 15 mm eller bättre istället för idag 25 mm (medelfel) Förtätning, bättre modellering, nya satellitsystem och signaler ? CLOSE –projektet

15 Vertikalfel

16 Situation idag Nya satellitsystem och signaler–tidigast om 4–5 år Bättre modellering i GPSNet – ej möjligt Förtätning av det befintligt nätet den enda realistiska lösningen på kort sikt (4-5 år)

17 Vertikalfel - Förtätning

18 Förtätning av SWEPOS Förtätning för att möta krav på bättre höjdnoggrannhet De mest aktiva områdena i steg 1 35 km täthet, om 4-5 år ytterligare förhöjning av noggrannheten med nya satellitsignaler och system. Förtätning till 15 km i projektanpassade områden, utförs i samarbete med beställaren.

19 Ta in data från externa stationer + billigare? + större lokalt engagemang genom samverkan - problem med kompatibilitet, (mottagare, antenner, dataformat) fördelningen – stationernas placeringar - kanske inte full kontroll över stationsutrustningen, vem bekostar uppgraderingar och uppdateringar Nya egna stationer + bättre kontroll, standardiserat - kanske högre kostnad, kan minskas med enklare datakommunikation och stationsutrustning Design

20 Projektanpassad Nätverks-RTK Banaväg i Väst 2007 Haparandabanan, ny järnväg 2008 Kiruna 2009

21 Projekt E45, Banaväg i Väst

22 Kiruna-RTK -tjänst

23 Mer information Broschyrwww.swepos.com SWEPOS Driftledningscentral 026-63 37 53 swepos@lm.se


Ladda ner ppt "SWEPOS ® -nuläge och framtid Peter Wiklund"

Liknande presentationer


Google-annonser