Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tips&Trix vid mätning med GPS Användarseminarium Ost-RTK i Växjö, 1september 2005 Daniel Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tips&Trix vid mätning med GPS Användarseminarium Ost-RTK i Växjö, 1september 2005 Daniel Johansson."— Presentationens avskrift:

1

2 Tips&Trix vid mätning med GPS Användarseminarium Ost-RTK i Växjö, 1september 2005 Daniel Johansson

3 Problembeskrivning Vi gör en ny ”fri station” 1-20 ggr per sekund genom att räkna ut avståndet till ett antal ”bakåtobjekt”. Våra bakåtobjekt befinner sig (då dom är som närmast) ca 20 200 km bort och rör sig med en hastighet av 4 km/sek. Bakåtobjektens koordinater är kända på några meter när… Men vi vill ju helst ha millimeternoggrannhet…

4 Men – handen på hjärtat… Hur ofta kontrollerar DU lodstavens dosvattenpass? En enkel sak som åtminstone JAG slarvar med… LibellensLodstavensOm libellens bubbla rör sig 2mm känslighetlängdså påverkar det positionen med ca 10’2 m6 mm 10’5 m15 mm 20’2 m12 mm 20’5 m30 mm 30’2 m17 mm 30’5 m44 mm

5 Bästa tipsen först! För att lyckas bäst: •Planera din mätning •Anmäl dig för SMS-utskick (helst innan det uppstår problem…) •Felsök •Ring SWEPOS-driftledningscentral eller er leverantör (felsök gärna först) SWEPOS Driftledningscentral 026-63 37 53 swepos@lm.se

6 Betydelsen av satellitplanering Precis som vid fri stationsetablering med totalstation är antalet bakåtobjekt (satelliter) och deras geometriska spridning viktigt för att få ett bra och tillförlitligt resultat. Mått på geometrisk spridning = DOP (HDOP, VDOP, PDOP, GDOP…) Ju lägre DOP-tal - desto bättre geometrisk spridning. Minimum antal gemensamma satelliter = 4-5 PDOP bör inte överstiga 4-5 Lågt DOP Högt DOP

7 Satellitplanering Genom satellitplanering kan du ta reda på följande: •Antal satelliter ovanför en viss elevationsgräns vid en viss tidpunkt på en viss plats. •Satelliternas DOP-tal •m.m. Satellitplanering kan göras antingen med egen programvara eller på webben. Mitt tips – gör en utskrift varje vecka och stoppa i jackfickan. www.swepos.com

8 Satellittillgång i fält De flesta fabrikat redovisar antal satelliter och något DOP-tal i fältdatorns ”status -fönster” I de flesta fall kan elevationsgränsen enkelt justeras vid mätning. En lägre elevationsmask ger fler satelliter och bättre/lägre DOP – ofta också ett högre ”brus”. Det finns alltså en ”intressekonflikt” mellan satelliternas geometri och signalens brus. ”Lagom” är alltså bäst – 10-15° är normalt. Antal satelliter är ett vitt begrepp… Kan avse något av följande: Det teoretiskt maximala antalet tillgängliga satelliter på aktuell plats, vid aktuell tid med aktuell elevationsmask. Antalet satelliter vars signal mottas i praktiken (ibland uppdelat på L1/L2) Antalet satelliter ”gemensamma” med referensstationen (alltså det antal satelliter som rovern tar emot korrektioner för) Antalet satelliter som för tillfället används av rovern för att beräkna positionen. Be er leverantör förklara detta för den urtrustning ni använder.

9 Internt kvalitetstal Mottagarens interna kvalitetstal är en uppskattad uppgift (baserad på statistik och parametrar). Det interna kvalitetstalet baseras ofta på t.ex. följande parametrar: •Antal gemensamma satelliter •Satelliternas geometri •Satellitsignalernas signal/brus förhållande •Avståndet till referensstationen •Korrektionernas ålder •Flervägsfel / multipath Finns oftast en stark koppling mellan internt kvalitets- tal och verkligt fel. Avvikelser förekommer dock. Det interna kvalitetstalet är oftast “pessimistiskt”

10 Extra noggrann mätning Vid vissa tillämpningar är man extra mån om ett bra och tillförlitligt resultat. Då kan man tillämpa ”dubbelmätning”. I dess enklaste form mäter man helt enkelt samma punkt två gånger och kontrollerar avvikelsen. För att det skall vara mer intressant bör en viss tid ha förflutit mellan mätningarna. ”Oberoende dubbelmätning” kan ske genom att man låter mottagaren lösa periodobekanta mellan dubbelmätningarna (ny fix). Be din leverantör förklara hur du gör detta enklast. Hängslen Livrem och limmat…

11 Felsökning #1 Min rover tar inte emot satelliter – kontrollera status. Möjliga problem:Kablar/kontakter  Varsamhet / service Lååång förflyttning  Vänta / ge position Felaktiga inställningar  Er leverantör Mycket sikthinder  Flytta dig lite Hård-/mjukvarufel  Er leverantör Min rover tar inte emot korrektioner? – kontrollera status. Möjliga problem:Ej ansluten  Anslut Nätverks-RTK krånglar  SMS / Driften Felaktiga inställningar  Er leverantör Ej autentiserad  Driften Fel på GSM-nät  Resp GSM-leverantör SWEPOS saknar din position  Inställning

12 Felsökning #2 Går ej att ansluta med GSM – kontrollera status. Möjliga problem:Kablar/kontakter  Varsamhet / service Felaktiga inställningar  Er leverantör Hård-/mjukvarufel  Er leverantör GSM-täckning  Antenn-typ/-höjd, Operatör Ej autentiserad  Driften Allt ser ut att fungera men ingen fix… Hur många satelliter är “gemensamma” mellan referens och rover? Hjälper det att justera elevationsmasken? Befinner du dig i en “svår GPS-miljö”? Hjälper det att flytta några meter och sedan “smyga” tillbaka? Hjälper det att koppla ner, starta om mottagaren och koppla upp? Såg du norrskenet igår kväll?  Jonosfärsstörningar? Kontakta SWEPOS Driftledningscentral för statusinformation, helst direkt från fält – annars är det svårt att felsöka!

13 Framtiden I mitt föredrag har jag mest belyst alla problem. Verkligheten är ju den att tekniken oftast fungerar bra. Tiden då vi gjorde polygontåg dagligen är förbi. Utvecklingen av mottagare går snabbt. Utvecklingen av mjukvaran för nätverks-RTK likaså. Dessutom får vi ju fler satelliter…. Ok!

14 Nuläget

15 Framtiden

16 Guide till RTK-mätning Lantmäteriet kommer under 2005 att utarbeta en ”Guide till RTK-mätning” Denna skall ge riktlinjer för RTK-mätning och i viss utsträckning även kunna användas som manual. Projektledare = Dan Norin Bred referensgrupp i ”Mätsverige” Mer information om detta på SWEPOS användar- seminarium i Gävle 18 oktober 2005.

17 Tack för Er uppmärksamhet! DANIEL JOHANSSON Lantmäteriet, Informationsförsörjning – Geodesi Lantmäterigatan 2, 801 82 GÄVLE Tel: 026-63 36 86 Mobil: 070-595 44 57 daniel.johansson@lm.se www.swepos.com


Ladda ner ppt "Tips&Trix vid mätning med GPS Användarseminarium Ost-RTK i Växjö, 1september 2005 Daniel Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser