Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etableringsprojekt Ost-RTK Introduktionsdagar augusti 2004 Tina Kempe Lantmäteriet / SWEPOS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etableringsprojekt Ost-RTK Introduktionsdagar augusti 2004 Tina Kempe Lantmäteriet / SWEPOS"— Presentationens avskrift:

1 Etableringsprojekt Ost-RTK Introduktionsdagar augusti 2004 Tina Kempe Lantmäteriet / SWEPOS christina.kempe@lm.se

2 Nätutformning

3 Etableringsprojekt Etablering av nätverks-RTK Komma igång Funktionsrapporter Frivilliga testmätningar Låneutrustningar

4 Genomförda aktiviteter Informationsverksamhet Arbetsgrupp bildad Projektinbjudan våren 2003 Antal intressenter tillräckligt stort för projektstart våren 2004 Grundläggande GPS- utbildning, juni 2004

5 Kommande aktiviteter Låneutrustning till de som inte har egen utrustning Användarseminarium Funktionsrapporter Testmätningar – frivilligt åtagande

6 Syfte Etablering och ett års drift av nätverks-RTK i östra Götaland Efter det första året övergår projektet i SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF 99 till lokala system Hjälpa projektdeltagarna att etablera nätverks-RTK som en ny mätteknik

7 Produktmål Elva nya fasta referens- stationer som kommer att ingå i en framtida nätverks- RTK-tjänst i området Sammanställningar från in- komna användarrapporter och frivilliga testmätningar

8 Planeringsfas 1 april - 15 maj Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer

9 Implementerings- och verifieringsfas 15 maj - 1 juli Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Verifiering av fältutrustning

10 Utrustning

11 Produktions- mätningsfas 15 sept. 2004 – 15 sept. 2005 Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Intressenterna skickar regel- bundet in funktionsrapporter och resultat från frivilliga testmätningar

12 Utvärderingsfas Löpande under året Utvärdering av funktions- rapporter och frivilliga test- mätningar samt samman- ställning av lägesrapporter

13 Kommuner, < 10.000 invånare, 10.000 kr/år Kommuner, 10 – 50.000 invånare, 25.000 kr/år Kommuner, > 50.000 invånare, 50 000 kr/år Kommunalt bolag i kommun som är intressent, 10.000 kr Övriga intressenter, 50.000 kr/år Konsulter, omsättning <10 miljoner kr, 25.000 kr/år Konsulter, omsättning >10 miljoner kr, 50.000kr/år Intressenterna står själva för mobiltelefonkostnaderna. Sena deltagare betalar samma inträdesavgift som de som gick med från början. Fördelning av kostnader

14 Finansiering Sammanställning – kostnader som ska betalas av projektet:

15 Intressenter Alvesta kommunLantmäterimynd. Kalmar län Svensk kärnbränslehantering Banverket södra banregionenLantmäterimynd. Östergötl. länSöderköpings kommun Borgholms kommunLessebo kommunTorsås kommun Eksjö kommunLinköpings kommunValdemarsviks kommun Emmaboda kommunMA-konsult ABVetlanda kommun Geocon ABMetria SydVimmerby kommun Hultsfreds kommunMönsterås kommunWSP Sverige AB Högsby kommunMörbylånga kommunVägverket konsult Karlshamns kommunNCC Construction AB region östVägverket region sydöst Karlskrona kommunNybro kommunVästerviks kommun Lantmäterimynd. Kronobergs län Oskarshamns kommunVäxjö kommun Lantmäterimynd. Blekinge länSWECO VBBÅtvidabergs kommun

16 Organisation / styrgrupp Projektet styrs av styrgrupp bestående av kommungrupp – 2-3 pers. per län statliga fastighetsbildningsmynd. – 1-2 pers. statliga verk/organisationer – 1 pers. SWEPOS – 1 pers. övriga intressenter – 1 pers. en utsedd person som sammankallande projektledaren som föredragande

17 Organisation / projektgrupp Varje intressent utser en till två deltagare till projekt- gruppen som leds av projekt-ledaren Bemanning till båda grupper-na fastställs vid avtalsunder-teckningen

18 Varför nätverks-RTK? Behövs bara en avancerad GPS- utrustning för att utföra detaljmät- ning med centimeternoggrannhet. Egen referensstation behöver ej etableras  tidsbesparing Sömlöst täckningsområde för användaren Möjlighet till kontinuerlig kvalitets- kontroll av utsända data

19 Täckningsområde Referensstation Täckningsområde RTK +

20 Alternativ 1 Distribution av nätverks-RTK via tvåvägskommunikation

21 Alternativ 2 Distribution av nätverks-RTK via envägskommunikation

22 Alternativ 3 SWEPOS  LMV Position Beräkning eller RTCM ver 3 Internet/GPRS (Ntrip- protokoll) Distribution av nätverks-RTK via envägskommunikation

23 Konfiguration av GPS- utrustningen –GGA/NMEA-meddelande skickas –ta emot korrektioner i RTCM- format –transformationsparametrar Tel.nr. för nätverks-RTK: 026-64 48 79 Att komma igång Allmänt

24 Meddela eget GSM-nummer –inkommande GSM-nummer kontrolleras –OBS! Ej hemligt nummer! Meddela telefonnummer för SMS –för att få driftinformation SWEPOS-driften –026-63 37 53 –swepos@lm.se –www.swepos.com Att komma igång Allmänt

25 Att komma igång GSM-abonnemang Vodafone Telematik Fasta avgifter –Inträdesavgift 195 kr –Månadsavgift 105 kr/mån Uppkopplingsavgifter –0:67 kr/min, alla dagar dygnet runt –Ingen öppningsavgift Användaren tecknar själv abonnemang med Vodafone, men an-mälan måste gå via SWEPOS-driften.

26 Att komma igång GSM-abonnemang Telia Telematik (Lantmäteriets avtal) Fasta avgifter –Ingen inträdesavgift –Månadsavgift 66 kr/mån (obundet); 100 kr/mån (bundet) Uppkopplingsavgifter –0:53 kr/min, alla dagar dygnet runt –0:20 kr/uppkoppling OBS! Taltrafik 10 kr/min Lantmäteriet står för av-talet, men faktura och SIM-kort går direkt till användaren. Tecknas via SWEPOS- driften.

27 Att komma igång Testa sambandet Om det kommunala systemet inte är homogent? Mäta passpunkter med nätverks-RTK Hur får jag höjder i kommunens system?

28 Transformationsparametrar Kvalitetsmått (RMS och max.fel) Kontrollpunkter Giltighetsområde (karta) Transformationsfiler för GTRANS Passfel (grafisk redovisning) Publiceras på www.lantmateriet.se Resultatredovisning

29 Grafisk redovisning av passfel

30 Problem med deformationer

31 För att kunna utnyttja GPS-tekniken effektivt krävs ett homogent referenssystem Att räta upp ett befintligt system är en möjlig utväg Homogent referenssystem

32 De efter en inpassning resterande felen används för att kartlägga deformationer samt till att räta upp systemet En korrektion interpoleras fram från omkringliggande passpunkter Restfelsinterpolation

33 Restfelsinterpolation i TRIAD

34 Restfelsmodell För att skapa en restfelsmodell skall passpunkter mätas in i båda systemen Inpassning av lämplig typ görs. Inpassningens restfel utgör en första restfelsmodell Fler punkter mäts i områden där kartläggningen av deformationerna anses otillräcklig Kompletteringsmätningar görs till restfelsmodellen anses klar

35 N H h Jordyta Geoid Ellipsoid H=h-N Höjdkorrektion för GPS

36 Nytt höjdsystem – RH 2000 Baserat på resultatet av Riksavvägningen 1979- 2003 Nollnivå: Normaal Amsterdam Peil Höjdvärden: normalhöjder Epok: 2000 Introduceras 2004

37 Funktions- rapporter och frivilliga test- mätningar

38 Jämförelse mot fast referens Två roverutrustningar – mätning parallellt med samma antenn En roverutrustning – mätning på känd punkt med nätverks-RTK och direkt efter med RTK mot fast referensstation Om möjligt på SWEREF/RIX 95- punkter Mätning i SWEREF 99 Stativ för noggrann centrering Spara råa observationsdata så ofta som möjligt

39 Testmätning på kända punkter Mätning på fyra SWEREF/RIX95- punkter Punkterna placerade på varierande avstånd från närmaste referensstation Stativ för noggrann centrering Spara råa observationsdata så ofta som möjligt 2 mätserier bestående av 10 upprepade mätningar; upprepas vid annan tid på dagen

40 Mätprocedur För varje mätserie utförs 10 mätningar enligt följande procedur: 1. GPS-mottagaren ominitialiseras (ny RTK-initialisering) 2. Invänta fixlösning och notera tid till fix 3. Notera eventuellt kvalitetstal vid fix 4. Notera antal satelliter på rover/bas/gemensamt vid fix 5. Notera PDOP vid fix 6. Notera kvalitetstal för GSM-länk och ålder på basstationsdata 7. Gör en mätning, d.v.s. registrera positionen när fixlösning erhållits 8. Ev anmärkningar noteras Upprepa punkt 1 - 8.

41 Sammanställning Mätfilerna levereras i lämpligt format som är enkelt att importera till t.ex. Excel Mätfilen bör innehålla –Tid –Punkt-ID –Antal satelliter –PDOP –Koordinater –Kvalitetstal –Flyt/fixlösning –Kvalitet på GSM-länk

42 Låneutrustning Schema för låneperiod En huvudansvarig hos varje användare Varje användare står för försäkring av utrustning Varje användare står för GSM- kostnaden, d.v.s. använder eget SIM-kort till modemet Instrumentleverantören installerar nödvändig programvara hos användaren


Ladda ner ppt "Etableringsprojekt Ost-RTK Introduktionsdagar augusti 2004 Tina Kempe Lantmäteriet / SWEPOS"

Liknande presentationer


Google-annonser