Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEREF 99 ETRS 89 ITRS Referenssystem för GPS globalt i Europa i Sverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEREF 99 ETRS 89 ITRS Referenssystem för GPS globalt i Europa i Sverige."— Presentationens avskrift:

1 SWEREF 99 ETRS 89 ITRS Referenssystem för GPS globalt i Europa i Sverige

2 Koordinater i SWEREF 99 Geocentriska (X, Y och Z) Geodetiska (latitud, longitud och höjd över ellipsoiden) Plana (x och y) i nationell eller lokal projektion

3 Projektioner av SWEREF 99 SWEREF 99 TM nationellt –medelmeridian 15° –skalreduktionsfaktor 0.9996 –y-tillägg 500 km SWEREF 99 XX XX lokalt –12 olika medelmeridianer –ingen skalreduktion –y-tillägg 150 km

4 RT 90 2.5 gon V 0:-15: 6281967.884 1534005.716 SWEREF 99 TM: 6280776.832 583345.752 SWEREF 99 16 30: 6282472.252 141403.222 746661 Kalmar vattentorn RH 70: 57.062 SWEREF 99: 3371135.721 989609.776 5305484.180 alt: 56° 39' 49.28413" 16° 21' 35.29098" 87.500 Exempel koordinatangivelser X = Y = Z = φ = λ = h =

5 Införande av SWEREF 99 LMV räknar med att införa SWEREF 99 för sina kartor och databaser 2005-2006 Kommuner och övriga bör börja planera för införande av SWEREF 99 LMV kan ge metodstöd (pilotprojekt pågår) RT 90 SWEREF 99

6 Samband för Ost-RTK

7 Passpunkter från RIX 95 Punkter från rikstrianguleringen –kända i RT 90 och RT RXX –nybestämda i SWEREF 99 Punkter i kommunala stomnät –kända i kommunens system –nybestämda i SWEREF 99 och RT 90

8 Transformationssamband från RIX 95

9 7-parameterstransformation - används ej Direktprojektion - används SWEREF 99 X, Y, Z Kommunens X, Y, ZKommunens lat, longKommunens x, y SWEREF 99 X, Y, Z Kommunens x, y SWEREF 99 lat, long Alternativa transformationsvägar

10 SWEREF 99 X, Y, Z Fiktiva x, y SWEREF 99 lat, long Kommunens x, y SWEREF 99 X, Y, Z Fiktiva X, Y, Z Kommunens x, y Fiktiva lat, long TM + 2DH 3DH + TM Alternativ för felorienterade system

11 Alternativ vid multi-inpassning

12 Transformationsparametrar Kvalitetsmått (RMS och max.fel) Kontrollpunkter Giltighetsområde (karta) Transformationsfiler för GTRANS Passfel (grafisk redovisning) Publiceras på www.lantmateriet.se Resultatredovisning

13 Grafisk redovisning av passfel

14 Problem med deformationer

15 För att kunna utnyttja GPS- tekniken effektivt krävs ett homogent referenssystem Att räta upp ett befintligt system är en möjlig utväg Homogent referenssystem

16 De efter en inpassning resterande felen används för att kartlägga deformationer samt till att räta upp systemet En korrektion interpoleras fram från omkringliggande passpunkter Restfelsinterpolation

17 Restfelsinterpolation i TRIAD

18 Restfelsmodell För att skapa en restfelsmodell skall passpunkter mätas in i båda systemen Inpassning av lämplig typ görs. Inpassningens restfel utgör en första restfelsmodell Fler punkter mäts i områden där kartläggningen av deformationerna anses otillräcklig Kompletteringsmätningar görs till restfelsmodellen anses klar

19 Nationella samband SWEREF 99  RT 90 7-parameterstransformation - officiellt samband Direktprojektion - alternativ metod SWEREF 99 X, Y, Z RT 90 X, Y, ZRT 90 lat, longRT 90 x, y SWEREF 99 lat, long SWEREF 99 X, Y, Z RT 90 x, y SWEREF 99 lat, long RT 90 X, Y, ZRT 90 lat, long

20 7-parameterstransformation Direktprojektion

21 Korrektionsmodell SWEREF99RT90 Innehåller korrektioner från SWEREF 99 till RT 90 (geodetiska koordinater) Invers modell saknas! Latitud 55.350°-64.425° (delning 0.025°= 601 rader) Longitud 11.000°-21.000° (delning 0.05° = 301 kolumner) Avsedd för bilinjär interpolation Värden i 18 232 gridpunkter Baserad på 4 700 RIX 95-punkter RMS = 4 mm, max.fel = 30 mm

22 Den andra precisions- avvägningen 1951-1967 Riksavvägningen Den tredje precisions- avvägningen 1979-2003 Den första precisions- avvägningen 1886-1905 Tre precisionsavvägningar Tre höjdsystem RH 00RH 70(RHB 70) RH 2000

23 RHB70-RH00RHB70-RH00 (”landhöjningsreducerad”)

24 Nytt höjdsystem - RH 2000 Baserat på resultatet av Riksavvägningen 1979-2003 Nollnivå: Normaal Amsterdam Peil Höjdvärden: normalhöjder Epok: 2000 Introduceras 2004

25 N H h Jordyta Geoid Ellipsoid K=H-(h-N) H=h-N Höjdkorrektion för GPS

26 Geoidhöjdsystem för GRS 80 Baserat på geoidmodellen NKG 96 Innehåller landhöjnings- modell 1970-99 För transformation av höjder SWEREF 99 - RH 70 SWEN 01L

27 Kommunala höjdsystem är vanligen helt lokala eller anslutna till RH 00, få är knutna till RH 70 Kommunerna bör börja planera för anslutning till RH 2000 LMV kan ge metodstöd (pilotprojekt pågår) Lokala höjdsystem


Ladda ner ppt "SWEREF 99 ETRS 89 ITRS Referenssystem för GPS globalt i Europa i Sverige."

Liknande presentationer


Google-annonser