Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Koll på läget! Lars E. Engberg Geodesienheten I-divisionen Lantmäteriet Redovisning av aktuellt läge för byte av referenssystem SWEREF.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Koll på läget! Lars E. Engberg Geodesienheten I-divisionen Lantmäteriet Redovisning av aktuellt läge för byte av referenssystem SWEREF."— Presentationens avskrift:

1 Koll på läget! Lars E. Engberg Geodesienheten I-divisionen Lantmäteriet Lars.E.Engberg@lm.se Redovisning av aktuellt läge för byte av referenssystem SWEREF 99 och RH 2000

2 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE2 Plan: RT 38, RT 90, RT R01-12 Höjd: RH 00, RH 70 3D: SWEREF 99 ”Geoidhöjder”: SWEN 01L Situation nationellt 2003 18º 00' 15º 00' 12º 00' 21º 00' h N H topografi geoid ellipsoid

3 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE3  De plana systemen vanligen anslutna till RT 90, RT 38 eller något regionsystem, dock troligen med avvikande skala, vridet etc. 2/3 av befolkningen inom områden med lokala referenssystem  De lokala höjdsystemen vanligen helt lokala eller anslutet till RH 00, få är knutna till RH 70. Situationen kommunalt 2003 Lokalt RT 90 RT 38 RT R..

4 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE4 De gamla systemen … är av fel typ … har dålig geometri Vi behöver globalt anpassade och homogena system! (från före ”GPS-tiden”)

5 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE5 Ny geodetisk infrastruktur YZX   x y h N H topografi geoid ellipsoid Nya referenssystem Nya referensnät

6 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE6 Ny geodetisk infrastruktur Nya geodetiska referenssystem Läget i rummet PlanlägeHöjdläge  Ett nytt geoidhöjdsystem  Ett nytt höjdsystem;  En ny kartprojektion; SWEN08_RH2000 SWEREF 99 TM RH 2000 SWEREF 99  Ett globalt anpassat 3D-system;

7 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE7 Åtgärder inom Lantmäteriet 2001 SWEREF 99 införs 2003 SWEREF 99 TM och SWEREF 99 dd mm 2005 Nytt indexsystem, nya axelbeteckningar 2007Lantmäteriet genomför byte i databaserna

8 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE8 Åtgärder i kommunen Utgå från RIX 95-sambandet Analysera restfelen Komplettera med fler restfelspunkter Analysera restfelsmodellen Kontrollera restfelsmodellen Genomför bytet

9 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE9 Införandeläget SWEREF 99

10 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE10 Bytt till SWEREF 99 Restfelsmodell klar Arbete pågår Kontakt tagen Okänd aktivitet Övergång till SWEREF 99

11 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE11 Införandeläget SWEREF 99

12 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE12 Införandeläget SWEREF 99 – länsvis

13 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE13 Införandeläget SWEREF 99

14 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE14 Införandeläget SWEREF 99

15 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE15 Bytt till RH 2000 Höjder levererade Arbete pågår Kontakt tagen Okänd aktivitet Övergång till RH 2000

16 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE16 Införandeläget RH 2000 – länsvis

17 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE17 Införandeläget RH 2000

18 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE18 Införandeläget RH 2000

19 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE19 Införandeläget RH 2000

20 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE20 Varför byta till RH 2000?  Förutsättningar finns nu för att byta ut de lokala höjdsystemen mot ett nationellt enhetligt system (RH 2000), som såväl lokalt som regionalt och nationellt är betydligt starkare än äldre nationella system  Bättre kvalitet i de lokala höjdsystemen  Bättre förutsättningar att utnyttja GNSS-teknik för höjdmätning i vissa sammanhang  Ett byte ökar kraftigt möjligheterna till datautbyte, data kan obehindrat utbytas mellan kommuner och med andra aktörer  Den nya nationella höjdmodellen kommer att kräva ett bra samband mellan kommunala höjddata och RH 2000 för att kunna användas optimalt

21 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE21 Den nationella höjdmodellen  Kommunala höjdnät kan innehålla deformationer på mer än 1 dm i RH 00. Om dessa inte undanröjs försämras relationen till NNH i motsvarande grad och skärpan i NNH kan inte tillvaratas.  Höjdsystemen måste därför relateras så skarpt som möjligt till RH 2000 så att all höjdinformation på bästa sätt kan matchas mot NNH.  De kommunala höjdnäten bör därför rätas upp genom att utjämnas i RH 2000. Därefter kan lokalisering och storlek på deformationerna användas för att transformera höjdsatta detaljer med största skärpa. NNH levererar höjder i RH 2000 ”gränslöst” över hela landet med ett medelfel på ca 20 cm, i vissa fall ännu bättre. De kommunala höjdsystemen är grunden för all verksamhet där höjder används i kommunen.

22 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE22 Primärt erhålls höjder över ellipsoiden … … med hjälp av en geoidmodell sker transformation till höjder över havet. Höjder med GPS latitud longitud h Y Z X P N H h Jordyta Geoid Ellipsoid H = h - N

23 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE23 Förväntad mätosäkerhet Område B:  ≈ 50 – 100 mm ? Område A:  ≈ 10 – 15 mm Geoidmodell SWEN08_RH2000SWEN08_RH2000

24 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE24 RTK/Nätverks-RTK Bidrag från SWEN08_RH2000:  ≈ 10 – 15 mm Totalt:  ≈ 25 – 35 mm i RH 2000 Mätosäkerhet i höjdkomponenten:  ≈ 20 – 30 mm i höjden över ellipsoiden.

25 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE25 www.lantmateriet.se/refsys Infoblad  faktauppgifter,  erfarenheter och  råd Rapporter Informationsspridning Vår hemsida

26 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE26 www.lantmateriet.se/geodesi Informationsinhämtning www.lantmateriet.se/refsys

27 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE27 ? Tack för uppmärksamheten!

28 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE28 Globalt anpassat system SWEREF 99 Referensellipsoid: GRS 80  halva storaxeln: a= 6 378 137 m  avplattning: f= 1/298,257222101.. a b f=(a- b)/a Definieras av de 21 nationella fundamentalpunkterna, som också ingår i SWEPOS-nätet SWEREF 99 är en certifierad EUREF-lösning och sammanfaller med andra europeiska ETRS 89- realiseringar på nivån 1-5 cm Mätepok: 1999.5 Plattepok: 1989.0 Noggrannhet, internt: centimeternivå

29 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE29 EUREF 89 WGS 84 (G730) WGS 84 (G1150) Globalt anpassade referenssystem  ITRS – International Terrestrial Refererence System ”GRS 80-familjen” ITRF 89ITRF 91ITRF 2006ITRF 2000 ITRS SWEREF 99 ETRS 89  realiseras genom ITRF – International Terrestrial Reference Frame  WGS – World Geodetic System  ETRS – European Terrestrial Reference System  SWEREF – Swedish Reference Frame

30 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE30 Rörelser i jordskorpan drygt 20 mm/år åt NO Plattrörelser

31 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE31 Lägesangivning X,Y och Z ,latitud ,longitud h,höjd över ellipsoiden ,latitud ,longitud h,höjd över ellipsoiden konvertering projektion latitud longitud h Y Z X P x y Geocentriska koordinater ”Plana” koordinater

32 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE32 Nationell kartprojektion  medelmeridian:  0 = 15° O  skalreduktionsfaktor: k 0 = 0.9996  x-tillägg:0 m  y-tillägg:500 000 m hela Sverige i en zon. dvs. ej standard UTM, Leder till andra koordinater, ny kartbladsindelning etc. SWEREF 99 TM 15° E 500 000 m Ekvator Medelmeridian x y

33 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE33 Zonindelning  skalreduktionsfaktor: k 0 = 1  x-tillägg:0 m  y-tillägg:150 000 m  medelmeridianer:  12 zoner: SWEREF 99 dd mm 12°00′14°15′ 13°30′15°45′ 15°00′17°15′ 16°30′18°45′ 18°00′20°15′ 21°45′ 23°15′

34 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE34 Systemsamband i morgon Referenssystem ”plana” koordinater SWEREF 99 Nationellt SWEREF 99 TM Gauss konforma SWEREF 99 TM Gauss konforma Lokalt SWEREF 99 dd mm Gauss konforma SWEREF 99 dd mm Gauss konforma Projektion

35 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE35 ? Axelbeteckningar Mot norr Mot öster N (x) E (y) xy x y xy Geodetisk t Matematis kt Astronomis kt

36 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE36 H ”höjd över havet”, nollnivå Höjdsystem N H h Jordyta Geoid Ellipsoid H = h - N

37 Lantmäteridagar i Stockholm, 18-19 november 2009SWEREF 99 och RH 20000/LEE37 Nytt nationellt höjdsystem  Samarbete med övriga nordiska länder (NKG) och EUREF, klar 2005.  Beräknad i överensstämmelse med European Vertical Reference System (EVRS). Definition av RH 2000  Nollnivå: Normaal Amsterdams Peil (NAP)  Normalhöjder  Nollsystem för den permanenta tidjorden  Landhöjningsmodell: NKG2005LU  Landhöjningsepok 2000.0 Baltiska Ringen


Ladda ner ppt "Koll på läget! Lars E. Engberg Geodesienheten I-divisionen Lantmäteriet Redovisning av aktuellt läge för byte av referenssystem SWEREF."

Liknande presentationer


Google-annonser