Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 1 SE2010-0407 PR-undersökning SIS PR Undersökning SIS Differ September 2010 Stockholm september 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 1 SE2010-0407 PR-undersökning SIS PR Undersökning SIS Differ September 2010 Stockholm september 2010."— Presentationens avskrift:

1 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 1 SE PR-undersökning SIS PR Undersökning SIS Differ September 2010 Stockholm september 2010

2 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 2 SE PR-undersökning SIS Innehållsförteckning 1.Information om undersökningen 2.Resultat 3.Presentation YouGov

3 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 3 SE PR-undersökning SIS 1 Information om undersökningen

4 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 4 SE PR-undersökning SIS Information om undersökningen Metod MetodOnlineintervju UrvalsramYouGovs Internetpanel i Sverige bestående av förrekryterade kvinnor och män i åldrarna år som vill delta i undersökningar. Panelen ären så kallad accesspanel. Urval Undersökningen är genomförd bland kvinnor och män i åldern år. Dessa utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Målgrupp1005 har genomfört undersökningen DatainsamlingUndersökningen är genomförd under perioden september 2010 Vid publicering av undersökningsresultat skall YouGov anges som källa. 1

5 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 5 SE PR-undersökning SIS Frågeställningar 2 Information om undersökningen 1. När du köper en vara eller tjänst, hur viktigt är det att företaget/organisationen arbetar aktivt med socialt ansvarstagande? 2. Är det viktigt för dig att göra medvetna köp som främjar samhället och miljön? 3a. Skulle du kunna tänka dig att betala mer för en vara eller tjänst om företaget/organisationen arbetar aktivt inom socialt ansvarstagande? 3b. Varför kan du tänka dig att betala mer för en vara eller tjänst om företaget/organisationen arbetar aktivt inom socialt ansvarstagande? 3c. Varför kan du inte tänka dig att betala mer för en vara eller tjänst om företaget/organisationen arbetar aktivt inom socialt ansvarstagande? 4. Du står inne i en affär med en vara i handen som du vet inte är producerad i enhetlighet med ett gott socialt ansvarstagande. Vad gör du? 5a. Skulle du vara mer benägen att rekommendera en vara eller tjänst om företaget/organisationen arbetar aktivt inom socialt ansvarstagande? 5b. Varför skulle du vara mer benägen att rekommendera en vara eller tjänst om företaget/organisationen arbetar aktivt inom socialt ansvarstagande? 5c. Varför skulle du inte vara mer benägen att rekommendera en vara eller tjänst om företaget/organisationen arbetar aktivt inom socialt ansvarstagande? 6. Förväntar du dig att företag/organisationer arbetar aktivt med socialt ansvarstagande? 7. Kommunicerar företag/organisationer tillräckligt kring sitt sociala ansvarsarbete? 8. Vad är viktigast för dig som konsument att ett företag/organisation inom socialt ansvarstagande ägnar sig åt? (ranka) 9a. Litar du på svenska företag när de talar om sitt sociala ansvarstagande? 9b. Varför litar du inte på svenska företag när de talar om sitt sociala ansvarstagande? 10. Vad tycker du om att företag/organisationer som arbetar aktivt inom socialt ansvarstagande använder det i sin marknadsföring? 11a. Vill du att din arbetsgivare arbetar aktivt med Socialt ansvarstagande? (Om du inte har en arbetsgivare just nu, föreställ dig en tänkt arbetgivare i framtiden eller en tidigare arbetsgivare du haft.) 11b. Varför vill du att din arbetsgivare arbetar aktivt med Socialt ansvarstagande? 11b. Varför vill du inte att din arbetsgivare arbetar aktivt med Socialt ansvarstagande? 12a. Skulle du känna dig stolt över din arbetsplats om den arbetar aktivt med Socialt ansvarstagande? (Om du inte har en arbetsplats just nu, föreställ dig en tänkt arbetsplats i framtiden eller en tidigare arbetsplats du haft.) 12b. Varför skulle du känna dig stolt över din arbetsplats om den arbetar aktivt med Socialt ansvarstagande? 12c. Varför skulle du inte känna dig stolt över din arbetsplats om den arbetar aktivt med Socialt ansvarstagande? 13. Om du i egenskap av anställd skulle fatta beslut om inköp från en underleverantör, hur viktigt är det att underleverantören arbetar med socialt ansvar? (Om du inte är anställd just nu, föreställ dig en tänkt anställning i framtiden eller en tidigare anställning du haft.) 14. Hur uppfattar du olika märkningar och certifieringar som finns på produkter? 15. Skulle du vilja att företag/organisationer underlättade för dig att fatta köpbeslut som främjar samhället och miljön? 16. Vet du vad nedanstående certifieringar står för? (Du kan markera flera svar) 17. Känner du till organisationen ISO, International Organization for Standardization? 18. Känner du till organisationen SIS, Swedish Standards Institute?

6 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 6 SE PR-undersökning SIS Bakgrundsvariabler 2 * Storstad enl SCB:s definition av stor-Sthlm, stor-Gbg och stor-Mlm Information om undersökningen

7 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 7 SE PR-undersökning SIS 2 Resultat

8 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 8 SE PR-undersökning SIS Genomsnitt 1 (Inte alls viktigt) – 5 (Mycket viktigt) 3.32 Ganska/mycket viktigt: 44% Genomsnitt 1 (Inte alls viktigt) – 5 (Mycket viktigt) 3.32 Ganska/mycket viktigt: 44% 1. När du köper en vara eller en tjänst, hur viktigt är det att företaget/organisationen arbetar aktivt med socialt ansvarstagande? Bas: Alla (n=1005) 7% 12% 31% 32% 12% 5% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Inte alls viktigt (1) Mycket viktigt (5) Vet ej

9 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 9 SE PR-undersökning SIS Genomsnitt 1 (Inte alls viktigt) – 5 (Mycket viktigt) 3.42 Ganska/mycket viktigt: 49% Genomsnitt 1 (Inte alls viktigt) – 5 (Mycket viktigt) 3.42 Ganska/mycket viktigt: 49% 2. Är det viktigt för dig att göra medvetna köp som främjar samhället och miljön? Bas: Alla (n=1005) 4% 12% 33% 36% 13% 2% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Inte alls viktigt (1) Mycket viktigt (5) Vet ej

10 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 10 SE PR-undersökning SIS

11 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 11 SE PR-undersökning SIS

12 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 12 SE PR-undersökning SIS

13 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 13 SE PR-undersökning SIS

14 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 14 SE PR-undersökning SIS

15 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 15 SE PR-undersökning SIS

16 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 16 SE PR-undersökning SIS

17 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 17 SE PR-undersökning SIS Genomsnitt 1 (Inte alls viktigt) – 5 (Mycket viktigt) 3.84 Ganska/mycket viktigt: 58% Genomsnitt 1 (Inte alls viktigt) – 5 (Mycket viktigt) 3.84 Ganska/mycket viktigt: 58%

18 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 18 SE PR-undersökning SIS

19 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 19 SE PR-undersökning SIS

20 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 20 SE PR-undersökning SIS Genomsnitt 1 (Inte alls viktigt) – 5 (Mycket viktigt) 3.71 Ganska/mycket viktigt: 59% Genomsnitt 1 (Inte alls viktigt) – 5 (Mycket viktigt) 3.71 Ganska/mycket viktigt: 59%

21 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 21 SE PR-undersökning SIS Genomsnitt 1 (Inte alls viktigt) – 5 (Mycket viktigt) 3.38 Ganska/mycket viktigt: 39% Genomsnitt 1 (Inte alls viktigt) – 5 (Mycket viktigt) 3.38 Ganska/mycket viktigt: 39%

22 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 22 SE PR-undersökning SIS

23 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 23 SE PR-undersökning SIS 3 Presentation YouGov

24 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 24 SE PR-undersökning SIS Presentation YouGov Presentation av företaget 4 YouGov genomför kompletta analyser som hjälper företag att bättre förstå sin marknad samt maximera effekten av reklam och produktlanseringar. Till sin hjälp har YouGov ett effektivt undersökningssystem och personer i en nordisk panel. YouGov är noterat på engelska börsen och har kontor över hela världen. Med målet att förändra undersökningsvärlden fokuserar YouGov i Sverige på kundnytta, smarta och enkla lösningar för att kunna leverera rätt beslutsunderlag i rätt tid.

25 Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 25 SE PR-undersökning SIS Presentation YouGov Kontakt 4 YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B Stockholm T YouGov Sweden AB Västergatan Malmö T YouGov Zapera A/S Ryesgade 3A, København N T YouGov Norge AS Møllergata Oslo T Konsult: Tina Fernandes Projektledare: Anna Malmborg


Ladda ner ppt "Differ Transformation Park KB © 2010 YouGov 1 SE2010-0407 PR-undersökning SIS PR Undersökning SIS Differ September 2010 Stockholm september 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser