Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ecpat © 2011 YouGov 1 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Barnsexturism 2011 Ecpat November 2011 Stockholm, November 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ecpat © 2011 YouGov 1 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Barnsexturism 2011 Ecpat November 2011 Stockholm, November 2011."— Presentationens avskrift:

1 Ecpat © 2011 YouGov 1 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Barnsexturism 2011 Ecpat November 2011 Stockholm, November 2011

2 Ecpat © 2011 YouGov 2 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Innehållsförteckning 1.Sammanfattning 2.Information om undersökningen 3.Resultat 4.Vägning 5.Presentation YouGov

3 Ecpat © 2011 YouGov 3 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 1 Sammanfattning

4 Ecpat © 2011 YouGov 4 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Sammanfattning Ecpat Barnsexturism  Bland dem som rest utomlands de senaste fem åren har 8% sett tecken på att turister försökt utnyttja barn sexuellt, 12% av dem som rest utanför Europa. Det är en ökning sedan 2010 då 4% av dem som rest utomlands och 7% bland dem som rest utanför Europa sett tecken på barnsexturism.  Länderna man sett tecken på barnsexturism är till största delen utanför Europas gränser, Thailand överlägset vanligast.  En på hundra som rest utanför Europa tror det var svenskar inblandade.  En dryg tredjedel av samtliga intervjuade är osäkra på vad de ska göra om de ser tecken på barnsexturism, vilket är en ökning sedan 2010. Detta gäller både de som rest utomlands och de som inte rest utomlands de senaste 5 åren.  Av dem som sett barnsexturism gör 60% någonting, framför allt markerar att de tycker att det är fel med till exempel blickar eller kommentarer. 5 procent skulle anmäla till ECPAT.  De flesta tror att svenskar kan dömas i Sverige för barnsexbrott gjorda utomlands, framför allt de äldre.  4% har uppmärksammat KIM-kampanjen och av dem menar 30% att kampanjen påverkat deras benägenhet att anmäla barnsexturism.  Bland dem som sett tecken på barnsexturism är det 10% som uppmärksammat KIM-kampanjen. 1

5 Ecpat © 2011 YouGov 5 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 2 Information om undersökningen

6 Ecpat © 2011 YouGov 6 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Information om undersökningen Metod MetodOnlineintervju UrvalsramYouGovs Internetpanel i Sverige bestående av 55 000 förrekryterade kvinnor och män i åldrarna 15-74 år som vill delta i undersökningar. Urval Undersökningen är genomförd bland kvinnor och män i åldern 18-74 år. Dessa utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Liksom tidigare år är cirka 1000 intervjuer genomförda med dem som rest utomlands de senaste fem åren. Nytt för i år är en boost av dem som sett tecken på barnsexturism, för att totalt få en grupp om cirka 200 att analysera djupare. Målgrupp:Grupp 1: Svenska befolkningen 18-74 år: 1009 svar Grupp 2: Rest utomlands senaste fem åren och sett tecken på att turister försökt utnyttja barn sexuellt: 221 svar Datainsamling8-15 november 2011 Vid publicering av undersökningsresultat skall YouGov anges som källa. 2

7 Ecpat © 2011 YouGov 7 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Information om undersökningen Bakgrund och Syfte 2 Syftet med undersökningen är att följa upp de tidigare undersökningarna som Ecpat låtit genomföra 2007, 2009 och 2010 kring barnsexturism samt att följa upp hur många som sett KIM-kampanjen och hur de påverkats av den. Frågeställningarna är desamma som 2010. I årets undersökning har det gjorts en parallell boost bland dem som sett tecken på barnsexturism, för att få en grupp om cirka 200 personer att analysera djupare.

8 Ecpat © 2011 YouGov 8 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Frågeställningar 2 Information om undersökningen Fråga 1. Har du under de senaste fem åren rest utomlands? Fråga 2. När du under de senaste åren rest har du då sett tecken på att turister försökt utnyttja barn sexuellt? Fråga 3. Vet du vad du ska göra när du ser tecken på att turister försöker utnyttja barn sexuellt och i så fall vad? (ny 2010) Fråga 4. I vilket land såg du tecken på att turister försökt utnyttja barn sexuellt? Fråga 5. Gjorde du något när du såg tecken på att turister försökte utnyttja barn sexuellt? Fråga 6. Varför gjorde du ingenting? (ny 2010) Fråga 7. Vad gjorde du när du markerade att du tyckte det var fel? (ny 2010) Fråga 8. Tror du att det var svenskar som var inblandade? (omformulerad) Fråga 9. Tror du eller tror du inte att svenskar som utnyttjar barn sexuellt i andra länder kan dömas för detta i Sverige? (omformulerad) Fråga 10. Har du uppmärksammat KIM-kampanjen (se bild nedan) (ny 2010) Fråga 11. I vilken utsträckning har KIM-kampanjen påverkat din benägenhet att anmäla misstänkt barnsextursim? (ny 2010)

9 Ecpat © 2011 YouGov 9 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Bakgrundsvariabler 2 Information om undersökningen

10 Ecpat © 2011 YouGov 10 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Bildmaterial/Konceptbeskrivning 2 Information om undersökningen

11 Ecpat © 2011 YouGov 11 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 3 Resultat

12 Ecpat © 2011 YouGov 12 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 86% har rest utomlands senaste 5 åren 3

13 Ecpat © 2011 YouGov 13 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Jämn fördelning i resandet bland kön och olika åldrar 3 (84%) 2010 (80%) (87%) (86%) (88%) (78%) (83%) Skillnaden i resandet mellan män och kvinnor minskar och i år reser de lika mycket utomlands.

14 Ecpat © 2011 YouGov 14 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 8% har sett tecken på barnsexturism – fördubbling sedan 2010 Andel Ja-svar Sett tecken på barnsexturism bland dem som rest utanför Europa*: 201112% 2010 7% 200911% 200710% *Frågan är ställd på olika sätt och inte helt jämförbar. 2010 gäller frågan de senaste 5 åren och 2007 och 2009 de senaste 3 åren. 8% bland dem som rest utomlands de senaste 5 åren har sett tecken på barnsexturism, vilket är en fördubbling sedan 2010. Det är framför allt kvinnorna och de mellan 30 och 44 år som blivit mer uppmärksamma och numera är det alltså så gott som ingen skillnad mellan män och kvinnor. 2010 hade männen sett tecken i större utsträckning än kvinnorna. Ser vi till dem som rest utanför Europa har cirka 12% sett tecken på barnsexturism, jämfört med 7% 2010.

15 Ecpat © 2011 YouGov 15 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 De som rest utomlands – 41% vet inte vad de ska göra – en ökning sedan 2010 2 Fråga 3. Vet du vad du ska göra när du ser tecken på att turister försöker utnyttja barn sexuellt och i så fall vad? Bas: Rest utomlands (n=867) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Vet ej: 59 st Nej (356st) - Nej inte på plats. - nej tyvärr - Nej, tyvärr inte! Anmäla till polis (481st) - anmäla - Anmäla till polis - Kontakta den lokala polisen Anmäla till myndighet (38st) - Anmäla till lokala myndigheter - Att informera myndigheterna om det Kontakta resebyrån (31st) - Jag kontaktar researrangören alt. polisen - Jag skulle kontakta reseledaren för råd. Ingripa (87st) - Hindra. - Anmäla, stoppa handgripligen - Ingripa. Avbryta. 41% av dem som rest utomlands vet inte vad de ska göra jämfört med 32% 2010 Anmäla till ECPAT (19st) - Anmäla ECPAT - Kontakta ECPAT - Försöker få kontakt med ECPAT Ta foto (12st) - fota/filma dem - Spela in/fota händelsen

16 Ecpat © 2011 YouGov 16 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 De som inte rest utomlands – En dryg tredjedel vet inte vad de ska göra 2 Fråga 3. Vet du vad du ska göra när du ser tecken på att turister försöker utnyttja barn sexuellt och i så fall vad? Bas: EJ rest utomlands (n=145) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Vet ej: 9 st Nej (57st) - nä, jag vet inte vad man ska göra - Nej det vet jag inte Anmäla till polis (53st) - Kontakta polisen - ringa polisen - Anmäla det Kontakta ECPAT (7st) -anmäla till ecpat - Jag skulle tro att man kontaktar epcat Ingripa (12st) - ev försöka avstyra - Slå ihjäl dom. - Försöka att få dem att förstå att de gör något skadligt.

17 Ecpat © 2011 YouGov 17 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Thailand vanligaste landet 2 Fråga 4. I vilket land såg du tecken på att turister försökt utnyttja barn sexuellt? Bas: Såg tecken på att turister försökt utnyttja barn sexuellt (n=221) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Vet ej: 1 st Thailand (129st) Kambodja (15st) Vietnam (10st) Turkiet (10st) Indien (8st) Spanien (8st) Grekland (6st) Observera att det i årets undersökning gjorts en boost på dem som sett tecken på barnsexturism, för att få en tillräckligt stor grupp att analysera

18 Ecpat © 2011 YouGov 18 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 En dryg tredjedel gjorde inte något när de såg barnsexturism 2011 Anmälde till polisen: 2010: 6% 2009: 9% 2007: ”Några enstaka” 2010: 7% 2009: 4% 2010: 39% 2009: 42% 2007: ”Några” 2010: 51% 2009: 51% 2007: ”Nästan 9 av 10” Observera att det i årets undersökning gjorts en boost på dem som sett tecken på barnsexturism, för att få en tillräckligt stor grupp att analysera. Tidigare år var basen endast cirka 30 personer, jämfört med drygt 200 personer 2011. 26%

19 Ecpat © 2011 YouGov 19 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Osäkerhet och okunskap bakom passitiviteten - 2011 2 Fråga 6. Varför gjorde du ingenting? Bas: Gjorde ingenting (n=87) Vet ej: 10 st Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Var osäker/bara en misstanke (25st) - var inte säker på att jag hade rätt - Jag var osäker på kvinnan/barnets ålder Visste ej hur man gick tillväga (18st) - därför att jag inte hade en aning om vad jag skulle göra - vad skulle jag göra? Rädd/feg (6st) -blev själv rädd -jag ville inte råka illa ut själv Förekom ofta/accepterat (10st) - Förekommer överallt - så vanligt där, visste inte vad jag skulle göra Hade ej tid (3st) -hade inte tid - Hann ej Inte min ensak (3st) -Kände inte att lägga mig i det landet - det man inte lägger sig i - behöver man inte ta sig ur !!! Observera att det i årets undersökning gjorts en boost på dem som sett tecken på barnsexturism, för att få en tillräckligt stor grupp att analysera. Tidigare år var basen på denna fråga endast 16 personer, jämfört med 87 personer 2011.

20 Ecpat © 2011 YouGov 20 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Okunskap och maktlöshet bakom passitiviteten - 2010 2 Fråga 6. Varför gjorde du ingenting? Bas: Gjorde intenting (n=16) Samtliga öppna svar Ej svar: 2 st - Vet ej att man skulle göra det. Alla vet ju om det även polisen - vet ej, okunskap - Visste inte vad jag skulle göra. - Vågade inte i Tunisien. Visste inte att man kunde göra dt när man kommit hem till Sverige igen - Det är sådant som förkommer allmänt på stan - Det är överallt, för utspritt - För att det inneburit ett för stort avbrott i den resa som jag gjorde tillsammans med andra vänner. En dålig ursäkt så vi skulle nog kunna sammanfatta det i st som brist på kurage. - jag lägger mig inte i. jag respekterar lokala kulturer, om de accepterar sånt är det inte min sak. - Det var äldre män som sågs umgås med yngre thailändska killar i 15-20-årsåldern. Det var misstänkt, men de betedde sig normalt, vilket gör det svårt att ingripa. - För att jag bara misstänkte såg inga direkta bevis för det. Dessutom är det väldigt svårbedömt med ålder i de länderna. De kan ha varit äldre än 18. - Inte säker på att de var barn dessutom är det allmänt känt att det finns mycket prostitution i Thailand, det fanns poliser på plats och de lät det vara. - Jag uppfattar inte den thailändska polisen som särskild intresserade, dessutom har väl de också ögon och kan se. -Man såg tecken såtillvida att äldre gubbar i turistvimlet sällskapade med yngre kvinnor (barn?) - Osäkert om det verkligen var det det handlade om.

21 Ecpat © 2011 YouGov 21 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Markering genom tillsägning - 2011 2 Fråga 7. Vad gjorde du när du markerade att du tyckte det var fel? Bas: Markerade (n=94) Exempel öppna svar (Alla svar i separat excelfil) Sa till/skällde ut personen (60st) - Skällde ut tyska gubbar - Sa till svinet Blängde/tittade (7st) - Blängde - Tittade intensivt på personen så att han blev störd Kontaktade polis (4st) -Genom gester och tal - ringde polisen Berättade för turistpersonal (6st) - genom kroppsspråk och tog kontakt med hotellchefen - Jag sa till lokala "tourist police". Observera att det i årets undersökning gjorts en boost på dem som sett tecken på barnsexturism, för att få en tillräckligt stor grupp att analysera. Tidigare år var basen på denna fråga endast 13 personer, jämfört med 94 personer 2011.

22 Ecpat © 2011 YouGov 22 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Markering mest med blickar - 2010 2 Fråga 7. Vad gjorde du när du markerade att du tyckte det var fel? Bas: Markerade (n=13) - gick fram och tog foto till mannens höga protester ville han skulle se att han var observerad - Hindret det - Jag noterade personens utseende och kläder och visade att jag hade iakttagit honom - Jag sa till mannen att det var osmakligt och olagligt. - Jag stod och titta tills jag såg att mannen släppte pojken och inget hade hänt - Påpekade till dom berörda och reseledare - Skaka på huvet - stirrade och försökte visa att de inte var osynliga, folk fanns i närheten - Ställde mig nära och tittade ogillande på honom. - störde uppraggningen. något som bara hjälpte för stunden såklart. men ändå något. - Sände blickar - talade med personerna - uttryckte mitt ogillande Samtliga öppna svar

23 Ecpat © 2011 YouGov 23 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 17% tror att svenskar var inblandade 2010: 13% 2009: 10% 2007: 9% 2010: 32% 2009: 53% 2010: 55% 2009: 37% Observera att det i årets undersökning gjorts en boost på dem som sett tecken på barnsexturism, för att få en tillräckligt stor grupp att analysera. Tidigare år var basen på denna fråga endast cirka 30 personer, jämfört med drygt 200 personer 2011. Frågan ändrades 2010 till ”Tror du”… från 2007 och 2009års formulering ”Såg du”…

24 Ecpat © 2011 YouGov 24 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Två tredjedelar tror att gärningsmän kan dömas i Sverige Ja: 2009: 59% 2007: 61% Nej: 2009: 28% 2007: 30 Vet ej: 2009: 13% 2007: 8% Frågan är ställd på ett annat sätt 2007 och 2009: ”Tror du att svenskar som utnyttjar barn sexuellt i andra länder kan dömas för detta i Sverige eller tror du inte det?” Svarsalternativ: ”Ja”, ”Nej”, ”Vet ej”.

25 Ecpat © 2011 YouGov 25 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Äldre tror mer än yngre att man kan dömas i Sverige - 2011 = signifikant överrepresentation Äldre tror i större utsträckning och är säkrare än yngre att svenskar kan dömas i Sverige för sexuellt utnyttjande av barn utomlands. Män är säkrare på saken än kvinnor. Resultaten är likvärdiga med resultaten för 2010

26 Ecpat © 2011 YouGov 26 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Äldre tror mer än yngre att man kan dömas i Sverige - 2010 = signifikant överrepresentation

27 Ecpat © 2011 YouGov 27 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Samma uppfattning bland dem som sett tecken = signifikant överrepresentation Bland dem som uppger att de sett tecken på barnsexturism syns samma mönster: Äldre tror i större utsträckning än yngre att man kan dömas i Sverige och både män och äldre är mer säkra på saken än kvinnor och yngre

28 Ecpat © 2011 YouGov 28 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 4% har sett KIM-kampanjen 4% har uppmärksammat KIM-kampanjen, de som bor i storstad i större utsträckning än de som bor i övriga Sverige.

29 Ecpat © 2011 YouGov 29 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 10% av dem som sett tecken har sett KIM-kampanjen Bland dem som sett tecken på barnsexturism har 10% uppmärksammat KIM-kampanjen, alltså något fler än bland samtliga. Män har sett den i större utsträckning än kvinnor och de som är mellan 30 och 44 år i större utsträckning än övriga åldersgrupper (utom de allra äldsta som även de sett den i relativt stor utsträckning).

30 Ecpat © 2011 YouGov 30 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 30% mer benägna att anmäla i och med KIM-kampanjen Genomsnitt 1 (Ingen utsträckning alls) – 5 (i mycket stor utsträckning) 2.83 | 2.11 Mycket/ganska stor utsträckning : 30% | 17% Genomsnitt 1 (Ingen utsträckning alls) – 5 (i mycket stor utsträckning) 2.83 | 2.11 Mycket/ganska stor utsträckning : 30% | 17% OBS: Låga baser! Ökningen mellan 2010 och 2011 i andelar som blivit mer benägna att anmäla i och med KIM-kampanjen är inte statistiskt säkerställd. Det är mycket låga baser. Dock kan konstateras att de som menar att kampanjen inte påverkar deras benägenhet att anmäla har minskat sedan 2010.

31 Ecpat © 2011 YouGov 31 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 1 Sammanfattning

32 Ecpat © 2011 YouGov 32 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Sammanfattning Ecpat Barnsexturism  Bland dem som rest utomlands de senaste fem åren har 8% sett tecken på att turister försökt utnyttja barn sexuellt, 12% av dem som rest utanför Europa. Det är en ökning sedan 2010 då 4% av dem som rest utomlands och 7% bland dem som rest utanför Europa sett tecken på barnsexturism.  Länderna man sett tecken på barnsexturism är till största delen utanför Europas gränser, Thailand överlägset vanligast.  En på hundra som rest utanför Europa tror det var svenskar inblandade.  En dryg tredjedel av samtliga intervjuade är osäkra på vad de ska göra om de ser tecken på barnsexturism, vilket är en ökning sedan 2010. Detta gäller både de som rest utomlands och de som inte rest utomlands de senaste 5 åren.  Av dem som sett barnsexturism gör 60% någonting, framför allt markerar att de tycker att det är fel med till exempel blickar eller kommentarer. 5 procent skulle anmäla till ECPAT.  De flesta tror att svenskar kan dömas i Sverige för barnsexbrott gjorda utomlands, framför allt de äldre.  4% har uppmärksammat KIM-kampanjen och av dem menar 30% att kampanjen påverkat deras benägenhet att anmäla barnsexturism.  Bland dem som sett tecken på barnsexturism är det 10% som uppmärksammat KIM-kampanjen. 1

33 Ecpat © 2011 YouGov 33 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 4 Vägning av data

34 Ecpat © 2011 YouGov 34 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Vägning av data 4 Urvalet är kontrollerat och representativt, enligt SCBs definition, för variablerna kön, ålder och region innan screening.

35 Ecpat © 2011 YouGov 35 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 5 Presentation YouGov

36 Ecpat © 2011 YouGov 36 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Presentation YouGov Presentation av företaget 5 YouGov genomför kompletta analyser som hjälper företag att bättre förstå sin marknad samt maximera effekten av reklam och produktlanseringar. Till sin hjälp har YouGov ett effektivt undersökningssystem och 160 000 personer i en Nordisk panel. YouGov är noterat på engelska börsen och har kontor över hela världen. Med målet att förändra undersökningsvärlden fokuserar YouGov i Sverige på kundnytta, smarta och enkla lösningar för att kunna leverera rätt beslutsunderlag i rätt tid.

37 Ecpat © 2011 YouGov 37 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Presentation YouGov Kontakt 5 YouGov Sweden AB Holländargatan 17 B 111 60 Stockholm T +46 8 4100 5810 YouGov Sweden AB Västergatan 1 211 21Malmö T +46 40 630 16 20 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3A, 1. 2200 København N T +45 7027 2224 YouGov Norge AS Møllergata 8 0179 Oslo T +47 2242 3200 Konsult: Ann-Christine Meyerhöffer ann-christine.meyerhoffer@yougovsweden.se Projektledare: Anna Malmborg Anna.malmborg@yougovsweden.se www.yougovsweden.se


Ladda ner ppt "Ecpat © 2011 YouGov 1 SE2011-0814 Barnsexturism 2011 Barnsexturism 2011 Ecpat November 2011 Stockholm, November 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser